Domovská stránka > C > Co Je Nebinarni Osoba?

Co je Nebinarni osoba?

Nebinární (anglicky non-binary), též genderqueer (GQ) nebo genderově diverzní/expanzivní, je zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo genderovou binaritu.

Přečtěte si více

Můžete se také zeptat, co to je genderová dysforie?

Pohlavní (rodová, genderová) dysforie vyjadřuje dyskomfort či stres, způsobovaný rozporem mezi pohlavní identitou dítěte nebo dospívajícího a jeho pohlavím biologickým. Pohlavní dysforie v dětství nemusí přetrvávat do dospělosti, u některých dětí s nástupem puberty však tyto pocity sílí a stupňují se. Když to vezmeme v úvahu, jak poznam že jsem nebinární? Pro některé nebinární lidi je přirozený androgynní vzhled, to jest vzhled, který v sobě spojuje mužskost i ženskost. Stejně tak ale existuje spousta nebinárních lidí, kteří se prezentují velmi mužně či naopak velmi žensky. Nebinární lidé se ani nemusejí vymezovat vůči genderu, který dostali*y po narození.

Pokud jde o to, co znamená they them?

Zpěvák na svém Instagramu uvedl, že se rozhodl být skutečně tím, kým je, po celoživotním souboji s vlastním genderem. Přeje si, aby byl již výhradně oslovován zájmeny they/them (oni, jim) namísto on/jemu. Co je Transgenderový? Transgenderově orientovaná osoba je osoba, která svou pohlavní identitu vnímá a/nebo vyjadřuje jinak než jako pohlavní identitu, jež jí byla přiřazena při narození. Transgenderově orientovaná osoba se může rozhodnout vyjadřovat svou pohlavní identitu různými způsoby.

Co je Transčlověk?

Poruchou pohlavní identity, kdy se biologický muž identifikuje s ženou a opačně, trpěl kupříkladu malíř Einar Wegener, jehož příběh nedávno ožil ve filmu Dánská dívka. Tento Dán byl první, kdo před 86 lety podstoupil operativní přeměnu v ženu. Kdo je nebinární Alžbětko? Nebinární Alžbětko promluvilo o svém životě: Děti neplánuju, zodpovědnost mi to nedovolí Biologické pohlaví a gender spolu nesouvisejí, mohou být libovolně nakombinovány, tvrdí v naší talkshow Na kafeečko nebinární Alžbětko. Necítí se ani jako žena, ani jako muž, ale jako to, ono, ačkoliv se narodilo v těle ženy.

Můžete se také zeptat, co je to genderfluid?

Například slovník Gender Wiki „gender-fluid“ popisuje jako „genderovou identitu, která se čas od času proměňuje“. To vysvětluje tak, že „gender-fluidní osobnost může sama sebe někdy vnímat jako ženskou, někdy jako mužskou nebo nevyhraněnou či jinak bezpohlavní identitu, anebo jako kombinaci těchto identit“. Jak psát česky o Nebinárních lidech? Současně tím trochu předjímám i závěr: aktuálně nejlepší způsob, jak psát o nebinárních lidech, je dát jim svou vlastní snahou a invencí najevo, že jste kvůli nim ochotní překročit striktní — gramatickou i reálnou — hranici mezi mužským a ženským rodem.

Může se také zeptat, jak používat they them?

Poznávacím znamením Dorian Electra je knírek vyrobený z tužky na oči. Nejprve nutné vysvětlení: Dorian Electra se identifikuje jako nebinární, respektive genderfluid osoba. V angličtině používá zájmena „they/them” (česky „oni”). Protože čeština není rodově neutrální, ustálený způsob dosud neexistuje.

By Joe

Co znamená She her? :: Co je škodlivý software co může způsobit?
Užitečné odkazy