Domovská stránka > C > Co Je Nebinarni Osoba?

Co je Nebinarni osoba?

Nebinární (anglicky non-binary), též genderqueer (GQ) nebo genderově diverzní/expanzivní, je zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo genderovou binaritu.

Přečtěte si více

Můžete se také zeptat, co to je genderová dysforie?

Pohlavní (rodová, genderová) dysforie vyjadřuje dyskomfort či stres, způsobovaný rozporem mezi pohlavní identitou dítěte nebo dospívajícího a jeho pohlavím biologickým. Pohlavní dysforie v dětství nemusí přetrvávat do dospělosti, u některých dětí s nástupem puberty však tyto pocity sílí a stupňují se. Když to vezmeme v úvahu, jak poznam že jsem nebinární? Pro některé nebinární lidi je přirozený androgynní vzhled, to jest vzhled, který v sobě spojuje mužskost i ženskost. Stejně tak ale existuje spousta nebinárních lidí, kteří se prezentují velmi mužně či naopak velmi žensky. Nebinární lidé se ani nemusejí vymezovat vůči genderu, který dostali*y po narození.

Pokud jde o to, co znamená they them?

„Po celoživotním souboji s tím, kým jsem, s vlastním genderem, jsem se rozhodl, že tím, kým jsem, skutečně budu,“ uvedl zpěvák na svém Instagramu s tím, že si přeje být oslovován již výhradně zájmeny they/them (oni, jim) namísto on/jemu. Co je Transgenderový? Transgenderově orientovaná osoba je osoba, která svou pohlavní identitu vnímá a/nebo vyjadřuje jinak než jako pohlavní identitu, jež jí byla přiřazena při narození. Transgenderově orientovaná osoba se může rozhodnout vyjadřovat svou pohlavní identitu různými způsoby.

Co je Transčlověk?

Poruchou pohlavní identity, kdy se biologický muž identifikuje s ženou a opačně, trpěl kupříkladu malíř Einar Wegener, jehož příběh nedávno ožil ve filmu Dánská dívka. Tento Dán byl první, kdo před 86 lety podstoupil operativní přeměnu v ženu. Kdo je nebinární Alžbětko? Nebinární lidé jsou lidé, kteří se neidentifikují výhradně jako muži nebo ženy. Mohou se identifikovat jako kombinace obojího, někde mezi tím, nebo ani jako jeden z nich. Elizabeth je nebinární osoba.

Můžete se také zeptat, co je to genderfluid?

Například slovník Gender Wiki „gender-fluid“ popisuje jako „genderovou identitu, která se čas od času proměňuje“. To vysvětluje tak, že „gender-fluidní osobnost může sama sebe někdy vnímat jako ženskou, někdy jako mužskou nebo nevyhraněnou či jinak bezpohlavní identitu, anebo jako kombinaci těchto identit“. Jak psát česky o Nebinárních lidech? O nebinárních lidech lze v češtině psát několika různými způsoby. Jedním ze způsobů je použití zájmena "on/ona" (on/ona), když se mluví o nebinární osobě. Jiný způsob je použít zájmeno "jejich/jejichž" (jejich), když se mluví o nebinární osobě. A konečně můžete také použít zájmeno "každý/každá" (každý), když odkazujete na nebinární osobu.

Může se také zeptat, jak používat they them?

V závislosti na kontextu existuje několik různých způsobů použití zájmen oni/oni. Pokud byste například chtěli odkázat na jednu osobu, jejíž pohlaví je neznámé nebo nebinární, mohli byste použít zájmena they/them. Tato zájmena můžete také použít k označení skupiny osob bez ohledu na jejich pohlaví.
Pokud si nejste jisti, jaká zájmena použít pro konkrétní osobu, můžete se vždy zeptat přímo jí. Někteří lidé mohou v různých situacích preferovat používání různých zájmen, proto je vždy lepší se jich zeptat a použít zájmena, která preferují.

By Joe

Co znamená She her? :: Co je škodlivý software co může způsobit?
Užitečné odkazy