Domovská stránka > J > Jak Na Podminene Formátování?

Jak na podminene formátování?

podmíněné formátování

Rychlé formátování

  1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.
  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk.

Přečtěte si více

Jak obarvit buňku v Excelu?

Vyberte buňku nebo oblast buněk, kterou chcete formátovat. Klikněte na Domů > ikona pro otevření dialogu Formát buněk nebo stiskněte Ctrl+Shift+F. Na kartě Výplň v části Barva pozadí vyberte požadovanou barvu. Když to vezmeme v úvahu, jak zvýraznit tabulku v excelu? V dialogovém okně Formát buněk vyberte na kartě Výplň barvu, kterou chcete použít pro zvýraznění, a potom klikněte na OK. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Styl. Nový styl se přidá do pole Vlastní v poli Styly buněk. Na listu vyberte buňky nebo oblasti buněk, které chcete zvýraznit.

Jak nastavit upozornění v Excelu?

Excel

Excel pak může poslat e-mail, kterým vás upozorní, že je třeba fakturu zaplatit.

  1. Stáhněte si z odkazu výše list Excel Alerts (bez maker), popřípadě si jej vytvořte nebo použijte nějaký vlastní.
  2. Do buňky A1 zadejte funkci =DNES().
Tak kde najdu podmíněné formátování? Krok 1 – Kde najdeme podmíněné formátování v Excelu – Kartu podmíněného formátování najdete v záložce Domů (Home) – Podmíněné formátování (Conditional formating).

Jak vytvořit vlastní formát buněk?

Vytvoření vlastního formátu čísla

  1. Vyberte číselná data.
  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na ikonu pro otevření dialogového okna.
  3. Vyberte Vlastní.
  4. V seznamu Typ vyberte existující formát nebo do pole zadejte nový.
  5. Přidání textu do formátu čísla: Do uvozovek zadejte, co chcete.
  6. Vyberte OK.
Jak změna barvy buňky podle hodnoty? Vyberte hodnoty buněk a klepněte na Domů > Podmíněné formátování > Nové pravidlo. 3. cvaknutí Formát jít do Formát buněk dialogové okno, pak pod Písmo Na kartě vyberte jednu barvu, kterou chcete Barva seznam. Poté klikněte OK > OK zavřete dialogy.

Jak vytvořit rozevírací seznam v Excelu?

V listu vyberte buňku, ve které má být rozevírací seznam. Na pásu karet přejděte na kartu Data a potom klikněte na Ověření dat. Na kartě Nastavení klikněte v poli Povolit na Seznam. Pokud chcete uživatelům povolit, aby pole nechali prázdné, zaškrtněte políčko Přeskakovat prázdné buňky. Jak formátovat buňky v Excelu? Označíme buňku nebo buňky, pro které chceme formát nastavit, a zobrazíme dialog Formát buněk, například kliknutím na rohovou šipku v kartě Domů | skupina Číslo. V levé části dialogu zvolíme položku Vlastní, v poli Typ se zobrazí definice současného formátu čísla.

Jak zvýraznit tabulku?

Tabulku označíte a na pásu karet Nástroje tabulky klikněte na záložku Návrh. Zde vyberete Ohraničení -> Ohraničení a stínování. Po kliknutí se otevře okno Ohraničení a stínování, viz obrázek dole. Zde máte možnost nastavit styl čáry, barvu a šířku.

By Knoll Gulini

Jak zvýraznit řádek v Excelu? :: Jak odstranit virus Trojan?
Užitečné odkazy