Domovská stránka > C > Co Je To Api?

Co je to API?

API (zkratka pro Application Programming Interface) označuje v informatice rozhraní pro programování aplikací. Tento termín používá softwarové inženýrství. Jde o sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny (ale třeba i jiného programu nebo jádra operačního systému), které může programátor využívat.

Přečtěte si více

Když to vezmeme v úvahu, jak programovat api?

Jak API funguje

Externí stránka nebo aplikace, se kterou se chcete propojit, poskytuje kompletní seznam funkcí a popis dat, s nimiž lze pracovat. Popis je součástí dokumentace poskytovatele API. Na vás je, určit si, co všechno chcete z externí aplikace získávat nebo naopak, co budete do aplikace posílat.
Podle toho, co je api server? API jakožto prostředník je na straně serveru a nejčastěji komunikuje mezi někým kdo si žádá nějaké informace a vlastní databází. Když se vrátíme k počasí tak váš dotaz na počasí v dané lokalitě pošle žádost a API se podívá do své databáze a vrátí vám nejčastěji výstup ve formátu JSON, kde je několik dat.

Jak fungují API?

Z výše uvedeného již vyplývá, že API jako prostředník funguje mezi webem (respektive softwarem, který vyžaduje informace) a databází. Žádost webu či aplikace je přijata Application Programming Interface, prohledána je databáze a následně je zaslána odpověď/výstup ve specifickém formátu – obvykle JSON. Jak udělat API? Získání klíče API:

  1. Přejděte do Konzoly platformy Google Cloud Platform.
  2. Klikněte na rozbalovací nabídky projektů a vyberte nebo vytvořte projekt, pro který chcete přidat klíč API.
  3. Klikněte na tlačítko nabídky a vyberte možnost APIs & Services > Credentials.

Co je API dokumentace?

API (Application Programming Interface) je rozhraní, kterým mohou komunikovat dvě a více aplikací mezi sebou a vyměňovat si tak data. Umožňuje ovládání aplikace SmartEmailingu na dálku bez nutnosti přihlášení. Co je to programové rozhraní? V informatice je programové rozhraní část počítačového programu, která uživateli umožňuje interakci s programem. Je to rozhraní mezi uživatelem a programem. Například grafické uživatelské rozhraní (GUI) je typ programového rozhraní, které umožňuje uživateli komunikovat s programem pomocí grafických prvků, jako jsou okna, ikony a nabídky.

Co je Open API?

Swagger (OpenAPI) je specifikace nezávislá na jazyce pro popis rozhraní REST API. Umožňuje počítačům i lidem pochopit možnosti rozhraní REST API bez přímého přístupu ke zdrojovému kódu. Hlavními cíli jsou: Minimalizujte množství práce potřebné k připojení oddělených služeb. Co je API Bankovnictví? API Banking je sada programovacích rozhraní, která umožňují vývojářům přístup k bankovním službám a informacím. To může zahrnovat načítání zůstatků na účtech a transakcí, převody finančních prostředků a správu plateb. Banky mohou svá rozhraní API zpřístupnit vývojářům třetích stran, kteří pak mohou vytvářet aplikace a služby využívající data a funkce bank. To může být výhodné jak pro banku, tak pro vývojáře, protože to může otevřít nové zdroje příjmů a zvýšit zapojení zákazníků.

Může se také zeptat, co to je rest?

V počítačových sítích je rozhraní RESTful API (nazývané také REST API nebo RESTful webová služba) rozhraní, které používá požadavky HTTP pro GET, PUT, POST a DELETE dat. RESTful API je rozhraní, které se řídí architekturou REST (Representational State Transfer).
REST je architektonický styl pro návrh síťových aplikací. Je založen na principech bezstavové komunikace mezi klientem a serverem, takže je ideální pro webové služby. Architektura REST se skládá ze čtyř hlavních součástí:
- Klient, který zadává požadavky HTTP serveru.
- Server, který odpovídá na požadavky HTTP od klienta.
- Zdroj, což jsou data, ke kterým klient přistupuje.
- Reprezentace, což je formát, ve kterém je zdroj vrácen klientovi.

By Hashim Filgo

Kde najdu API? :: Jak se léčí ALS?
Užitečné odkazy