Domovská stránka > K > Kdo Vynalezl Češtinu?

Kdo vynalezl češtinu?

století odstartovaly proces označovaný jako národní obrození. Pro novou kodifikaci spisovné češtiny se východiskem stal literární jazyk konce 16. století a díla Komenského. Z různých pokusů o kodifikaci byla nakonec všeobecně přijata gramatika Josefa Dobrovského, která poprvé vyšla roku 1809.

Přečtěte si více

Jak se mluvilo v 18 století?

Slabinou českého venkovského živlu bylo to, že venkovští lidé představovali nevzdělanou, politicky zcela bezprávnou masu, přehlíženou a podceňovanou. Němčina byla vyspělý jazyk s dokonale rozvinutým pojmoslovím právním a úředním, filosofickým, vědeckým, uměleckým i literárním. Zato čeština byla v 18. století šeredná. Jak se vyvíjela čeština? Další změny probíhaly především v lidovém jazyce. Na venkově v důsledku značné izolovanosti docházelo k velké diferenciaci nářečí, zejména moravských a slezských, která se vyvíjela odchylně od obecné češtiny. Ve městech, kde docházelo k intenzivnějšímu styku s němčinou, pronikaly do češtiny četné germanismy.

Kdo mohl šířil češtinu mezi obyčejné lidi?

x ve městech. mohl šířit češtinu mezi obyčejné lidi? XJosef Dobrovský. Podle toho, kdo vytvořil staroslověnštinu? Historie. Staroslověnština má ze všech slovanských jazyků nejstarší písemné památky (9. století). Zasloužili se o to věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří přeložili do staroslověnštiny řadu křesťanských textů, když se připravovali na svou misi na Velkou Moravu.

Jak vznikla slovenstina?

Čeští obrozenci však vůli k ústupkům neprojevili. Proto se Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban v červnu 1843 dohodli na zavedení spisovné slovenštiny, jejímž základem se stala středoslovenská nářečí. Tím došlo k ustavení spisovné slovenštiny, jež se na Slovensku setkala s obecným přijetím. Jak se žilo v 18 století? Hlad, mor, zimnice a horká nemoc si v řadách českého obyvatelstva krutě zařádily. Ztráty se počítaly na půl milionu lidí. Podle novodobých propočtů trvalo patnáct let, než počet obyvatelstva dosáhl stavu před rokem 1771 a na konci 18. století žilo v českých zemích přibližně 4,9 milionu obyvatel.

Jak se mluvilo v Česku?

Čeština je úředním jazykem Česka a ovládá ji drtivá většina lidí v Česku žijících. Čeština v Česku má mnoho podob (spisovná čeština, obecná čeština) a samozřejmě také několik nářečí, která se tradičně dělí na česká a moravská. Také, z jakého jazyka se vyvinula čeština? Patří mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století.

Jak vznikla spisovná čeština?

Vznikla v době národního obrození na přelomu 18. a 19. století převážně na základě moravské obecné češtiny, jak ji zachytila v 16. století Blahoslavova bible a zejména Bible kralická.

By Jacinthe

Kdy se začalo psát česky? :: Jak se píšou Tišice?
Užitečné odkazy