Domovská stránka > J > Jak Napsat Počítačové Znalosti Do Životopisu?

Jak napsat počítačové znalosti do životopisu?

Své počítačové (IT, digitální) znalosti vyplňte do části životopisu nazvané Digitální dovednosti. Do kolonky "Další počítačové dovednosti" uveďte programy, které ovládáte. Uveďte například, s jakou verzí MS Office pracujete a jaké její části využíváte.

Přečtěte si více

Lidé se také ptají, co napsat do dovednosti v životopisu?

Dovednosti v oblasti komunikace popište co nejkonkrétněji s ohledem na to, kde jste je získal. Nebojte se zdůraznit i dobrovolnickou činnost a volnočasové aktivity. Např. pokud jste vedl skautský oddíl, malé fotbalisty nebo orchestr, popište své schopnosti na základě této zkušenosti (např. Co napsat do životopisu o sobe? Představení uchazeče v životopise patří na samotný začátek a je sebevědomým prohlášením o tom, kdo jste, kde jste byli dosud a co hodláte dělat dál. Představením máte zaujmout příjemce a přimět jej k tomu, aby si přečetl i ostatní části životopisu.

Pokud jde o to, co by mělo být v cv?

Co by v CV nemělo chybět

 1. Osobní údaje.
 2. Kontaktní údaje.
 3. Fotografie.
 4. Vzdělání
 5. Praxe.
 6. Kurzy a další vzdělání
 7. Jazyky.
 8. Zájmy a ostatní aktivity.
Jak napsat do životopisu jazykové znalosti? Do části životopisu popisující osobní dovednosti patří i ty jazykové. Uveďte zde svůj mateřský jazyk, získané jazykové certifikáty a jazykovou úroveň ve všech cizích jazycích podle Společného evropského referenčního rámci pro jazyky pomocí úrovní A1 až C2.

Co znamená uživatelská znalost PC?

Znalostí práce na PC se obvykle myslí schopnost používat počítač pro běžnou činnost – zasílání emailů, vytváření textových dokumentů (práce např. Co je to odborná dovednost? Odborné dovednosti označují praktické dovednosti požadované pro výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností. Jedná se o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi (např.

Jak napsat životopis aby zaujal?

Při psaní životopisu mějte stále na paměti:

 1. Ideální rozsah životopisu je 1 až 2 strany.
 2. Snažte se být struční a výstižní.
 3. Do životopisu uvádějte pouze pravdivé informace.
 4. Údaje o praxi a vzdělání sepisujte vždy od nejnovějších po nejstarší.
 5. Pokud je vyžadování, přikládejte jen svou seriózní fotografii.
Co napsat za vlastnosti do životopisu? Jak na to? Sekce vlastnosti není sice v životopisu tou nejdůležitější, na vzdělání nebo praxi záleží víc, nicméně je to prostor, kde se se můžete „prodat“. Pokud na tomto místě uvedete obvyklá klišé typu: jsem zodpovědný, flexibilní, komunikativní, šanci zviditelnit se promarníte a neukážete svoji jedinečnost.

Jak napsat životopis bez praxe?

Uveďte jakékoliv vaše znalosti a vědomosti, které vám mohou pomoci získat vysněnou práci. Napište do CV svoje školní i mimoškolní aktivity, zmiňte brigády i neplacenou praxi při škole. Životopis by měl být psán přehledně, věcně a stručně, nejedná se o slohovou práci, tu nikdo číst opravdu nebude.

By Champ

Co napsat do profesního souhrnu? :: Co dělá Zdravotně sociální pracovník?
Užitečné odkazy