Domovská stránka > J > Jak Se Jmenuje Nejpoužívanější Síťový Komunikační Protokol?

Jak se jmenuje nejpoužívanější síťový komunikační protokol?

Rodina protokolů TCP/IP (anglicky Transmission Control Protocol/Internet Protocol – „primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy“) obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet.

Přečtěte si více

Také, co je protokol internetu?

Internet Protocol (zkratka IP) je v informatice základním protokolem pracujícím na síťové vrstvě používaným v počítačových sítích a Internetu. Protokol IP poskytuje datagramovou službu celé rodině protokolů TCP/IP. Které protokoly jsou využívány pro přenos webových stránek? Pro přenesení stránek se musíme spojit s webovým serverem poskytovatele pomocí protokolu FTP. K tomu můžeme využít buď specializovaného FTP klienta nebo webový prohlížeč – ten si obvykle poradí s FTP protokolem. Mezi nejznámější samostatné FTP klienty patří WS_FTP, ale existuje i mnoho dalších.

Pokud jde o to, co to je protokol?

Protokol (informatika) – soubor pravidel pro komunikaci mezi dvěma nebo více uzly (počítači) Protokol (zápis) – zápis o provedených úkonech, záznam jednání (u policie, soudu apod.) Protokol (diplomatika) – úvodní část listiny. Podle toho, jak se jmenoval první standard komunikačního protokolu? Protokol IRC jako první popisovalo RFC 1459: Internet Relay Chat Protocol (viz [21]) z roku 1993.

A další otázka, co je to komunikační protokol?

Komunikační protokol je množina pravidel, určujících způsob zápisu (syntaxi), význam jednotlivých zpráv při (síťové) komunikaci a synchronizaci těchto zpráv. Také, co obsahuje protokol www? HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro komunikaci s WWW servery. Slouží pro přenos hypertextových dokumentů ve formátu HTML, XML, i jiných typů souborů. Používá obvykle port TCP/80, verze 1.1 protokolu je definována v RFC 2616.

Jak se dělá protokol?

Protokol musí být jasně, stručně a přehledně napsaný, aby se v něm mohl čtenář snadno a rychle orientovat. Odtud plyne, že jednotlivé části by se mezi sebou neměly míchat. V záznamu měření nemá co dělat diskuse výsledků či upřesňování teorie, podobně v teorii konkrétní hodnoty, při kterých se měří. Co je to TCP? Transmission Control Protocol (TCP) je přepravní protokol, který se používá nad rámec IP k zajištění spolehlivého přenosu paketů.

Jaký protokol se používá pro zabezpečený přenos dat na internetových stránkách?

FTPS – rozšířená verze protokolu FTP zajišťuje zabezpečený přenos dat. Pokud ji váš FTP program podporuje a bude fungovat i se vzdáleným serverem, dejte jí přednost. Někdy je označována také jako FTP/SSL.

By Munn

Jak vybrat deskovou hru? :: Jak vyjádřit exponent?
Užitečné odkazy