Domovská stránka > C > Co Je To Předsádka V Knize?

Co je to předsádka v knize?

předsádka – je dvojlist (pevnějšího papíru), který spojuje knižní blok s deskami knihy. V knize je předsádka přední a zadní. Je prázdná, může však být potištěna ilustrací.

Přečtěte si více

Co je to vázaná kniha?

Pevná knižní vazba je také označována jako tvrdá nebo vázaná. Vnější desky knihy jsou zpracovány z lakovaného či laminovaného kartonu a knižní blok se do desek upevňuje šitím (pevnější, vhodné u obsáhlých knih) nebo lepením (nejčastěji využívaný způsob). Co je titulní strana knihy? title page, fr. page de titre, něm. Titelseite) lícová část titulního listu s informačním a estetickým potenciálem textových, dekorativních a ilustračních složek, jejíž výběr a grafické uspořádání podstatně přispěly k emancipaci tištěné knihy.

Co je rejstřík v knize?

prvek rámcových částí knih sloužící stejně jako obsah k rychlejší a snadnější orientaci v textu. Nazýval se „Index operis“, „Pravidlo“, „Register“, „Syllabus rerum memorabilium“, „Summa“ nebo „Ukazatel“. Rejstřík lze dnes využít jako velmi dobrou pomůcku pro sledování úplnosti knihy. A další otázka, co je obálka knihy? Vnitřek knihy, většinou vytištěný na obyčejném papíru, se nazývá „knižní blok„. To, co je kolem bloku a tvoří vnější obal, se nazývá u měkké vazby „obálka„.

Pokud jde o to, co je to anotace knihy?

Anotace je naopak krátké a výstižné představení vaší knihy tak, aby upoutalo pozornost redaktora / vydavatele / čtenáře. Stručně v něm představujete, o čem váš příběh vypráví – žánr, postavy a stručně zápletka. Hlavním cílem anotace je zaujmout, upoutat pozornost. Je to vlastně reklama na vaši knihu. Co je to Signet? Slovo signet (z lat signum – podpis, znamení, pečeť) má v češtině dva významy: jednak je to označení grafické tiskařské značky, kterou tiskaři a nakladatelé označovali své tisky (tzv. tiskařský signet), jednak je to část knihy. Tiskařský signet byl často komponován obdobně jako, šlechtický erb či městský znak.

Jak se nazývá poslední stránka knihy?

technické tiráži na poslední stránce knihy (autor, titul, překladatel, jméno a adresa nakladatele, rok vydání, ISBN). Vakát je prázdná stránka kdekoli v knize. Předsádka je dvojlist těžšího papíru, který v knihách s pevnou vazbou spojuje knižní blok a desky. Můžete se také zeptat, jak se vážou knihy? Stručně řečeno, ano.
Knižní vazba je proces fyzického sestavení knihy z uspořádaného stohu listů papíru, které jsou složeny do oddílů nebo někdy ponechány jako stoh jednotlivých listů. Stoh je pak podél jednoho okraje spojen buď prošitím nití skrz záhyby, nebo vrstvou pružného lepidla.

Co znamená brožovaná?

Termín paperback označuje knihu s pružným, obvykle papírovým obalem na rozdíl od knihy s pevnou vazbou. Paperbacky jsou často levnější než pevné vazby a jsou přenosnější, což z nich činí oblíbenou volbu pro čtenáře.

By Howland Aures

Similar articles

Kolik má myš prstů? :: Jak přidat klávesnici QWERTY?
Užitečné odkazy