Domovská stránka > C > Co Je Funkční Klávesa?

Co je funkční klávesa?

Funkční klávesa na počítačové nebo podobné klávesnici nemá pevně přidělenou funkci, ale operační systém a jednotlivé programy ji využívají podle svých potřeb.

Přečtěte si více

Může se také zeptat, co dělá klávesnice?

Počítačová klávesnice je v informatice vstupní zařízení určené pro vkládání znaků do počítače a k jeho ovládání (tzv. HID zařízení, tj. zařízení pro komunikaci s uživatelem počítače, anglicky Human Interface Device). Rozložení kláves je historicky odvozeno od klávesnice psacího stroje (či dálnopisu). Jak se píše Hvezdicka na PC? Zatímco držíte pravý Alt, stiskněte klávesu pro pomlčku „-“, kterou najdete v pravé části klávesnice nalevo od tlačítka Shift. Po jejím stisknutí dojde k zápisu hvězdičky do místa, kde máte v dokumentu/programu umístěný kurzor. Většina klávesnic má ale přímo tlačítko hvězdičky na číselné straně klávesnice.

Když to vezmeme v úvahu, co znamená na klávesnici f1?

Klávesa F1 má ve většině programů přiřazenu funkci vyvolání nápovědy. Faktická funkce této klávesy (tak jako je tomu u všech ostatních kláves na klávesnici) ale vždy záleží na tom, jak je příslušný program vytvořen resp. naprogramován. Kde je na klávesnici Alt? Klávesa Alt se nachází na počítačové klávesnici vlevo vedle mezerníku. Alt lze chápat jako zkratku pro slovo alternativa. Používá se jako modifikační klávesa podobně jako klávesa ⇧ Shift a spolu s klávesou Ctrl představuje třetí možnost, jak změnit význam původní klávesy.

Tak jak zapnout f4 na notebooku?

Pokud je notebook vybaven podsvícenou klávesnicí, zapnete nebo vypnete podsvícení stisknutím klávesy F5 nebo F4 (u některých modelů). Může být nutné současně stisknout klávesu fn (funkční klávesa). Jak použít F4 na notebooku? Na některých systémech Latitude slouží klávesa F4 ke ztlumení vestavěného mikrofonu. (Viz obrázek 1). Pokud je však v systému BIOS mikrofon vypnutý, kontrolka zůstane po spuštění operačního systému Windows svítit. Tehdy se nejedná o chybu, jelikož svítící kontrolka signalizuje, že je v systému BIOS mikrofon vypnutý.

A další otázka, jak se v excelu dostat na konec tabulky?

Jak se rychle dostaneme na konec tabulky s daty

Stiskneme klávesu End a potom klávesovou šipku udávající směr pohybu. Alternativa s použitím myši: Aktívní buňka je v tabulce s daty. Poklepeme na pravou/levou/horní/dolní hranu aktivní buňky a dostaneme se na pravý/levý/horní/dolní konec tabulky.
Také, jak napsat f4 na macbooku?

Klávesová zkratkaCo to dělá
Ctrl-F4Přepne na aktuální (další) okno
Shift-Ctrl-F4Přepne na předchozí okno

A další otázka, jak zapnout insert?

Navíc se klávesa insert používá pro práci se schránkou pro kopírování a vkládání. Jako klávesa Insert může sloužit i znak 0 na numerické klávesnici. Aktivace/deaktivace - kombinací kláves SHIFT+0.

By Skipp

Jaký význam má klávesa F1 v oblasti IT? :: Co znamená klávesa F4?
Užitečné odkazy