Domovská stránka > C > Co Znamená Autonomní Stát?

Co znamená autonomní stát?

Autonomní republika je autonomní celek s vlastní ústavou, prezidentem, parlamentem, státními symboly a znaky. Není to však plnohodnotně nezávislá republika (není subjektem mezinárodního práva) a je politicky podřízena centrální vládě státu, na jehož území se nachází.

Přečtěte si více

Může se také zeptat, co to je autonomní oblast?

Autonomní oblast je autonomní část státu, která je určena na úrovni oblasti jakožto správního celku. V roce 2015 existuje pouze Židovská autonomní oblast v Rusku. Ve 20. století existovaly autonomní oblasti v Sovětském svazu a v 90. Pokud jde o to, co je to občanská autonomie? Autonomie vůle v novém občanském zákoníku

89/2012 Sb., byl vystřídán dosavadní dominantní princip rovnosti principem autonomie vůle a svobody člověka. Hlavní myšlenkou je pojetí, že člověk je přirozeně svobodný a úkolem státu je tuto svobodu chránit a rozvíjet, nikoli regulovat a potlačovat.

Co je to federalizace?

Federace (latinsky fœdus, „smlouva“) je typ uspořádání státu, kdy jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie). Podle toho, co znamená konfederace? Konfederace je spolek nebo sdružení, zpravidla mezi státy. Podle státoprávní teorie lze konfederaci definovat jako volný svazek států, jehož členské státy zůstávají subjekty mezinárodního práva.

Co je to autonomní systém v BGP?

Autonomní systém (AS) je skupina směrovačů a IP prefixů (též rozsahů, např. 128.6.0.0/16) se společnou směrovací politikou a pod společnou správou. Vlastní autonomní systém mají typicky ISP, datacentra nebo jiné společnosti s rozsáhlou počítačovou sítí. Pokud jde o to, kdo usiloval o autonomii slovenska? Návrh ústavního zákona připravilo vedení HSĽS již v červenci 1938 a Národnímu shromáždění návrh předložili již 17. srpna 1938. Navrhovateli ústavního zákona o autonomii Slovenska byli poslanci Andrej Hlinka (zemřel v srpnu 1938), Karol Sidor, Martin Sokol a Jozef Tiso.

Tak co upravuje soukromé právo?

Obecně o soukromém právu

Soukromé právo zahrnuje práva a povinnosti vznikající ze vzájemného styku osob sobě rovných a z jejich vůle. Rozdílně od veřejného práva, které se týká organizace státu a uplatňování veřejné moci, vzniká soukromé právo v privátní sféře, „zezdola“.
Ve které zemi je monarchie? V roce 2021 jsou suverénní monarchie tyto:

 • Antigua a Barbuda* – království, v rámci Commonwealth realm.
 • Austrálie* – království, v rámci Commonwealth realm.
 • Bahamy* – království, v rámci Commonwealth realm.
 • Bahrajn – království
 • Belgie – království
 • Belize* – království, v rámci Commonwealth realm.
 • Bhútán – království

Které státy jsou federace?

Seznam federativních států světa

 • Argentina.
 • Austrálie.
 • Rakousko.
 • Belgie.
 • Bosna a Hercegovina.
 • Brazílie.
 • Barma.
 • Kanada.

By Kin

Jaký je rozdíl mezi federací a konfederací? :: Jaká část BIOSu je v paměti ROM?
Užitečné odkazy