Domovská stránka > J > Jak Se Stát Architektem?

Jak se stát architektem?

Stát se architektem je náročné: 8 základních věcí, které byste měli splňovat

 1. Máte vůli pracovat tvrdě - opravdu tvrdě
 2. Umíte dobře řešit problémy.
 3. Studium vás baví
 4. Máte vražedné vyjednávací schopnosti.
 5. Máte kreativní mysl.
 6. Máte mozek na matematiku.
 7. Hluboce milujete přírodu.

Přečtěte si více

Tak jak poznat stavebni sloh?

Románský sloh

Architektura působí těžkopádně, masivně, prostor je zakončen klenbou (valenou nebo křížovou), okna jsou malá, obloukovitá, výjimečně i kulatá (tzv. rozety), tlak kleneb nesou pilíře. Využívá se klasické dělení sloupů na patku, hlavici a dřík.
Může se také zeptat, co je to stavební sloh? Patří mezi výtvarné obory, je užitým uměním, musí splňovat funkci praktickou a estetickou. Stavební sloh je souhrnem složitých materiálních (dřevo, kámen, hlína, beton, kov, sklo), technických (doprava např.

Lidé se také ptají, co je to empír?

Empír [em-] nebo empir [ampír](z franc. empire, císařství), zvaný také císařský sloh, označuje sloh období klasicismu, který se rozšířil z Francie začátkem 19. století, za vlády Napoleona Bonaparte. Sloh se uplatnil především v architektuře a v designu oblečení, nábytku i různých uměleckých předmětů. Lidé se také ptají, jaký má architekt průměrný plat? Kolik vydělává Architekt Česká republika? Průměrná architekt mzda v zemi Česká republika je 110,000 Kč za rok nebo 110,000 Kč za hodinu. Juniorské pozice začínají na 106,250 Kč za rok zatímco nejzkušenější pracovníci se dostávají na 367,500 Kč za rok.

Jak dlouho trvá studium architektury?

Získá ho absolvent 1–3letého studia, v případě navazujícího magisterského studia na bakalářský studijní program, nebo 4–6letého studia v případě magisterského studijního programu (samostatného, celistvého, tedy souvislého a nenavazujícího studia) na univerzitě, případně na jiné vysoké škole. Jaká škola na architekta? Školy architektury

 • České vysoké učení technické v Praze. Fakulta architektury.
 • České vysoké učení technické v Praze.
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Technická univerzita v Liberci.
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Akademie výtvarných umění v Praze.

Když to vezmeme v úvahu, jakou školu potřebuji na architekta?

Jednoznačnou výhodou stavebních škol je fakt, že vás vyučují samotní architekti tak, jako by vyučovali na vysoké škole. Pokud ale již studujete na gymplu, nezoufejte, nic není ztraceno. Čím se vyznačuje secesní sloh? Za hlavní znaky secesního slohu se považuje ornamentálnost, plošnost a záliba v neobyčejných barvách a estetickém využití rozličných materiálů. Vláčný secesní ornament vyjadřuje zvláštní kvalitu secesního cítění, jež se vyhýbá citovým výkyvům i silnému vypětí vůle a tíhne k vyrovnané náladovosti.

Můžete se také zeptat, jak jdou za sebou umělecké slohy?

století jsou:

 • románský sloh.
 • gotika.
 • renesance.
 • baroko.
 • rokoko.
 • klasicismus.

By Neil

Jak se nazývá první umělecký sloh který byl společný pro západní i střední Evropu? :: Co to je BIOS?
Užitečné odkazy