Sdílení v síti. Průvodce sdílením a přístupem k souborům v síti LAN

Jak se připojit k síti?
Možnost 2: Přidejte síť

  1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
  2. Klepněte na Síť a internet Internet.
  3. Na konci seznamu klepněte na Přidat síť. V případě potřeby zadejte název sítě (SSID) a další údaje o zabezpečení.
  4. Klepněte na Uložit.
Další informace najdete na support.google.com

Sdílení informací a zdrojů mezi počítači je v dnešním síťovém prostředí klíčové pro efektivní spolupráci. Tento článek vám poskytne návod krok za krokem, jak povolit sdílení v síti na více počítačích, jak sdílet počítač v síti LAN, jak udělit přístup ke sdílenému síťovému disku nebo jakémukoli jinému cíli, který můžete mít. Jak mohu připojit svůj počítač k síti LAN? Pokud sdílíte počítač se sítí LAN, mohou ostatní počítače v síti přistupovat k souborům a prostředkům ve vašem počítači. Chcete-li toho dosáhnout, postupujte podle následujících kroků: 1. Zkontrolujte, zda je každý počítač připojen ke stejné síti LAN. 2. Otevřete na počítači Ovládací panely a zvolte „Centrum síťových připojení a sdílení“. 3. Na levé straně vyberte možnost „Změnit pokročilé nastavení sdílení“.

4. Aktivujte možnosti „Zjištění sítě“ a „Sdílení souborů a tiskáren“ v profilu „Soukromá“ síť. 5. Uložte úpravy a odhlaste se z Ovládacích panelů.

Po dokončení těchto postupů bude váš počítač k dispozici ostatním počítačům v síti LAN. Jak udělím uživatelům přístup ke sdílené síťové jednotce? Pokud chcete udělit přístup ke sdílené síťové jednotce, je třeba postupovat podle následujících kroků: 1. Ověřte, že váš počítač má přístup k síťovému disku a může se k němu připojit.

2. V kontextové nabídce jednotky nebo složky, na kterou kliknete pravým tlačítkem myši a kterou chcete sdílet, klikněte na položku „Vlastnosti“. 3. V okně „Vlastnosti“ vyberte kartu „Sdílení“. 4. V nabídce vyberte možnost „Upřesnit sdílení“. 5. Zaškrtněte políčko „Sdílet tuto složku“ a dejte jí smysluplný název. 6. Chcete-li upravit přístupová oprávnění sdílené složky, klepněte na možnost „Permissions“ (Oprávnění). 7. Vyberte uživatele nebo skupiny, kterým chcete povolit přístup, a poté pro každého z nich nakonfigurujte příslušná oprávnění. 8. Uložte úpravy a zavřete okno Vlastnosti. Podle těchto pokynů jste úspěšně povolili přístup ke sdílenému síťovému disku.

Jak zařídím, aby oba počítače sdílely síťový disk? Obousměrné sdílení souborů je možné, pokud je na více počítačích povoleno sdílení sítě. Za tímto účelem proveďte na každém počítači následující akce: 1. Otevřete Ovládací panely a klikněte na položku „Centrum síťových připojení a sdílení“. 2. Na levé straně vyberte možnost „Změnit pokročilé nastavení sdílení“. 3. Zapněte nastavení „Zjišťování sítě“ a „Sdílení souborů a tiskáren“ v profilu „Soukromá“ síť. 4. Uložte úpravy a poté se odhlaste z Ovládacích panelů. Zapnutím sdílení sítě na obou počítačích vytvoříte bezproblémové připojení pro sdílení souborů a přístup k prostředkům. Jak mohu přenášet soubory z jednoho počítače na druhý? V síti LAN je sdílení souborů mezi počítači možné pomocí několika jednoduchých kroků: V kroku 1 se ujistěte, že jsou oba počítače připojeny ke stejné síti LAN. 2. Přejděte do umístění souboru nebo složky v počítači, který obsahuje soubor, který chcete sdílet. 3. Klikněte na soubor nebo složku pravým tlačítkem myši a zvolte „Vlastnosti“. 4. V okně „Vlastnosti“ vyberte kartu „Sdílení“. 5. Klepnutím na tlačítko „Sdílet“ vyberte osoby nebo skupiny, kterým chcete soubor sdílet. Nastavte pro každou z nich příslušná oprávnění a potvrďte kliknutím na tlačítko „Sdílet“. Přejděte do sdílené složky nebo jednotky na druhém počítači. 8. Sdílený soubor by nyní měl být k dispozici pro případné kopírování nebo úpravy.

V síti LAN je sdílení souborů mezi počítači jednoduchou operací, která umožňuje efektivní využívání zdrojů a spolupráci.

Závěrem lze říci, že sdílení souborů v síti je důležitou součástí současné výpočetní techniky, protože umožňuje jednoduchý přístup ke zdrojům a spolupráci. Podle pokynů uvedených v této příručce můžete rychle aktivovat sdílení sítě na mnoha počítačích, sdílet soubory mezi počítači, nabízet přístup ke sdílené síťové jednotce a sdílet počítač v síti LAN. Přijetí síťového sdílení ve vašem síťovém prostředí zvýší produktivitu a usnadní spolupráci.

FAQ
Jak sdílet soubory mezi dvěma počítači?

Chcete-li přenášet soubory mezi dvěma počítači v síti LAN, můžete se držet následujících kroků: 1. Připojte se k téže místní síti (LAN) s oběma počítači. Toho lze dosáhnout použitím ethernetových kabelů k jejich připojení ke stejnému směrovači nebo přepínači nebo jejich připojením ke stejné síti Wi-Fi. Na obou počítačích by mělo být povoleno sdílení souborů. Toho dosáhnete tak, že v systému Windows přejdete do Ovládacích panelů, vyberete položku Centrum síťových připojení a sdílení a kliknete na možnost „Změnit pokročilé nastavení sdílení“. Zkontrolujte, zda je povoleno sdílení souborů a tiskáren a zjišťování sítě. V systému macOS otevřete Předvolby systému, vyberte možnost Sdílení a zapněte sdílení souborů. 3. Vyberte složky nebo soubory, které chcete sdílet. Chcete-li aktivovat práva ke sdílení, klikněte na soubor nebo složku pravým tlačítkem myši a zvolte „Vlastnosti“ (Windows) nebo „Získat informace“ (MacOS). Přístup lze nastavit pouze pro čtení nebo pro čtení/zápis.

4. Používejte sdílené soubory druhého počítače. Otevřete Průzkumníka souborů v systému Windows a v levém postranním panelu vyberte položku Síť. Název druhého počítače by měl být viditelný. Když na něj dvakrát kliknete, zobrazí se sdílené soubory a složky. V systému MacOS otevřete Finder a v levém postranním panelu vyberte možnost Síť. V části Sdílené byste měli vidět název druhého počítače. Dvakrát na něj klikněte, abyste otevřeli sdílené soubory. Pro jednodušší sdílení souborů se ujistěte, že jsou oba počítače ve stejné pracovní skupině (Windows) nebo pracovní skupině (macOS). Kromě toho může být pro povolení sdílení souborů nutné dočasně vypnout brány firewall nebo změnit jejich nastavení.

Jak vytvořím síť mezi dvěma počítači?

Chcete-li vytvořit síť mezi dvěma počítači, můžete provést následující akce: 1. Propojte počítače: K propojení obou počítačů můžete použít buď ethernetové kabely přímo, nebo směrovač. Nastavení sítě nakonfigurujte tak, že v Ovládacích panelech každého počítače přejdete do nabídky Předvolby systému > Síť v počítači Mac nebo Centrum síťových připojení a sdílení v systému Windows. Ujistěte se, že je na obou počítačích povoleno DHCP (automatické přidělování IP adres). 3. Povolte sdílení souborů tak, že na každém počítači přejdete do nabídky Předvolby systému > Sdílení (Mac) nebo Centrum síťových připojení a sdílení (Windows). Povolte sdílení souborů a každému počítači přiřaďte charakteristický název.

4. Vytvořte sdílenou složku: Na jednom z počítačů vytvořte složku, kterou chcete sdílet. Chcete-li povolit sdílení složky, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vlastnosti (Windows) nebo Získat informace (Mac).

5. Nastavte oprávnění: Určete práva sdílené složky. Zvolte, zda chcete druhému počítači poskytnout úplnou kontrolu, nebo pouze přístup pro čtení.

6. Chcete-li získat přístup ke sdílené složce, otevřete na druhém počítači Průzkumníka souborů (Windows) nebo Finder (Mac). Sdílená složka by měla být uvedena pod názvem počítače, ze kterého byla sdílena, v sekci sítě. Obsah sdílené složky otevřete poklepáním na ni.

Po nastavení sítě a povolení sdílení souborů můžete soubory mezi oběma počítači rychle přesouvat přetažením do sdílené složky.