Jak zadat počet slov v aplikaci Word 2013

Jak zapnout ve Wordu počet znaků?
Stačí kliknout pravou myší na stavový řádek a Počet slov aktivovat. Další variantou je vybrat na kartě Revize položku Počet slov přímo, viz první obrázek. Tento příkaz se na kartě Revize nachází vždy, není nutné jej nijak aktivovat. Cached
Další informace najdete na edumatik.cz

Microsoft Word má užitečnou funkci nazvanou Počet slov, která umožňuje sledovat, kolik slov je v textu. Znalost počtu slov vám může pomoci udržet se v potřebném limitu nebo sledovat svůj postup při psaní eseje, zprávy nebo jiné formy dokumentu. Word 2013 nabízí řadu možností pro zadání počtu slov, podrobné zobrazení počtu slov, počet slov bez odkazů a vyloučení slov.

Otevřete text ve Wordu 2013 a začněte provádět přesné počítání slov. Přejděte na kartu „Přehled“ tak, že ji vyberete na pásu v horní části obrazovky. Tlačítko „Počítání slov“ se nachází v části „Korektura“. Chcete-li zobrazit dialogové okno Počítání slov, klepněte na něj. Zde si můžete prohlédnout počet řádků, odstavců, slov a znaků (s mezerami i bez nich) v dokumentu. Před klepnutím na tlačítko „Počítání slov“ se ujistěte, že je vybrána oblast dokumentu, kterou chcete použít jako cíl pro počítání slov.

V aplikaci Word 2013 můžete stavový řádek upravit tak, aby obsahoval přesný počet slov, pokud jej chcete vidět. Kliknutím pravým tlačítkem myši na stavový řádek v dolní části okna aplikace Word vyberte ze seznamu možností položku „Počet slov“. Počet slov i další podrobnosti, jako je číslo stránky a jazykové preference, se nyní budou zobrazovat ve spodní části okna. Při psaní nebo aktualizaci textu můžete jednoduše sledovat počet slov, aniž byste museli neustále používat dialogové okno Počet slov.

Pro počítání slov bez přidávání odkazů můžete použít možnost „Vyloučit slova“ aplikace Word. Výběrem tlačítka „Počítat slova“ na kartě „Přehled“ se zobrazí dialogové okno Počítání slov. V dialogovém okně je zaškrtávací políčko „Zahrnout textová pole, poznámky pod čarou a poznámky na konci“. Pokud toto políčko zrušíte, Word nebude počítat slova v těchto prvcích. Pokud máte dokument s mnoha poznámkami pod čarou nebo pokud chcete vyloučit všechny textové boxy, které jste mohli přidat, je to docela užitečné.

Ve Wordu 2013 si můžete vytvořit vlastní slovník, který z počítání slov odstraní určitá slova. Aktivujte nabídku „Soubor“ a zvolte „Možnosti“. Přejděte do oblasti „Korektura“ dialogového okna Možnosti aplikace Word a vyberte tlačítko „Vlastní slovníky“. Zde můžete změnit stávající vlastní slovník nebo vytvořit nový. Stačí do vlastního slovníku zahrnout výrazy, které chcete odstranit z výpočtu počtu slov, a Word se postará o zbytek. Pokud existují oblíbené termíny nebo výrazy, které nechcete započítávat do celkového počtu, může to být užitečné.

Závěrem lze říci, že stanovení počtu slov ve Wordu 2013 je jednoduchý proces, který lze provést změnou stavového řádku nebo pomocí dialogového okna Počet slov. Vynecháním textových polí, poznámek pod čarou a koncových poznámek můžete také počítat slova, aniž byste na cokoli odkazovali. Kromě toho můžete z počítání slov vyloučit určitá slova sestavením vlastního slovníku. Tyto nástroje jsou vytvořeny tak, aby vám usnadnily přesné a efektivní sledování počtu slov ve vaší práci a zajistily, že nepřekročíte stanovený počet slov nebo cílové hodnoty.

FAQ
Jak omezit počet slov?

V aplikaci Word 2013 můžete provést následující akce ke snížení počtu slov: 1. Otevřete aplikaci Word 2013 a dokument. 2. Na pásu karet v horní části okna vyberte kartu „Prohlížení“. 3. Z nabídky „Kontrola“ na pásu oken vyberte možnost „Počet slov“.

4. Zobrazí se dialogové okno s celkovým počtem slov v dokumentu. 5. Zaškrtněte políčko „Zahrnout textová pole, poznámky pod čarou a poznámky na konci“ v levém dolním rohu dialogového okna. 6. Za číslem počtu slov následuje pole s názvem „Limit“. Do tohoto pole zadejte limit slov, který chcete použít. 7. Chcete-li dialogové okno zavřít, klepněte na tlačítko „Zavřít“. 8. Word nyní podtrhne oblast dokumentu, která přesahuje přidělený limit slov.

9. Jakmile se počet slov vejde do požadovaného rozsahu, můžete text upravit nebo odstranit a snížit jej.

Počet slov můžete ve Wordu 2013 snadno omezit podle následujících kroků.

Počítáte slova s odkazy nebo bez nich?

V aplikaci Word 2013 máte při nastavování počtu slov na výběr, zda chcete odkazy zahrnout, nebo ne. Vaše individuální potřeby a volby určí, co se vás týká. Výběrem příslušné možnosti v možnostech počítání slov se můžete rozhodnout, zda do počítání slov zahrnete odkazy, jako jsou citace nebo poznámky pod čarou, či nikoli. Na druhou stranu můžete nastavení změnit, pokud chcete odkazy z počtu slov vyloučit. Pomocí flexibility aplikace Word 2013 v této oblasti se můžete rozhodnout, zda při výpočtu počtu slov v textu zahrnete odkazy, nebo je odstraníte.

Jak automaticky počítat slova?

Chcete-li, aby aplikace Word 2013 automaticky počítala slova, můžete provést následující akce: 1. Spusťte nový dokument aplikace Word. 2. Otevřete pás karet v horní části obrazovky a vyberte kartu „Kontrola“. 3. Tlačítko „Počet slov“ najdete v části pásu „Kontrola“. Stačí na něj kliknout.

4. Množství stránek, slov, znaků, odstavců a řádků ve vašem rukopisu se zobrazí v dialogovém okně „Počet slov“. 5. Pokud chcete, aby se počet slov aktualizoval v průběhu psaní, zaškrtněte políčko „Včetně textových polí, poznámek pod čarou a poznámek na konci“. 6. Chcete-li zavřít dialogové okno Počet slov, klepněte na tlačítko „Zavřít“. Nyní stačí kliknout na tlačítko „Počet slov“ na kartě „Přehled“, kdykoli chcete vidět aktuální počet slov své práce.