Jak vyprázdnit odstraněné položky v aplikaci Outlook

Jak obnovit smazanou poštu?
Stačí jít do Odstraněné pošty a v dolní části okna kliknout na Obnovit odstraněné zprávy. Po potvrzení se zprávy, které obnovit jdou, vrátí do složky Odstraněná pošta. Doporučuji je pak přesunout do nějaké jiné složky, jelikož emaily v Odstraněné poště jsou po určité době automaticky mazány. Více informací najdete zde.
Další informace najdete na answers.microsoft.com

Jednou z nejpoužívanějších e-mailových aplikací je aplikace Outlook, kterou používají lidé i organizace. Aplikace Outlook obsahuje složku „Odstraněné položky“, podobně jako jakýkoli jiný e-mailový klient, kde jsou dočasně uchovávány smazané e-maily, dokud nejsou trvale odstraněny. Pro optimalizaci efektivity a uvolnění úložného prostoru je velmi důležité tuto složku pravidelně vyprazdňovat, pokud máte hodně smazaných věcí. V tomto článku se budeme zabývat různými technikami vyčištění složky Odstraněné položky aplikace Outlook a také běžnými problémy a dotazy. 1. Odstranění všech smazaných e-mailů z existence navždy:

Níže uvedené techniky lze použít k trvalému odstranění všech smazaných e-mailů v aplikaci Outlook. Po otevření aplikace Outlook přejděte do složky „Odstraněné položky“.

– Chcete-li vybrat všechny e-maily ve složce, stiskněte na klávesnici klávesy „Ctrl + A“.

– Po kliknutí pravým tlačítkem myši na některý z vybraných e-mailů vyberte v kontextové nabídce možnost „Odstranit“. Poté se zobrazí okno s upozorněním a žádostí o souhlas s trvalým odstraněním vybraných objektů. Pro potvrzení stiskněte „Ano“. 2. Nelze vyprázdnit složku Odstraněné položky:

Pokud se vám nedaří vyprázdnit složku Odstraněné položky, může to být způsobeno problémem se synchronizací nebo vadným datovým souborem aplikace Outlook. Můžete se pokusit o následující kroky řešení problémů:

– Restartujte aplikaci Outlook a zkuste složku vyprázdnit ještě jednou.

– Vypněte všechny zásuvné moduly nebo doplňky, které by mohly bránit postupu mazání.

– Použijte vestavěný nástroj pro opravu datového souboru aplikace Outlook. Vstupte do „Ovládacích panelů“, vyberte „Programy a funkce“, vyhledejte v seznamu Microsoft Office a pomocí nabídky pravého tlačítka myši vyberte „Změnit“. Dále zvolte „Opravit“ a poté se řiďte pokyny na obrazovce.

3. Hromadné obnovení smazaných e-mailů: Důležité e-maily mohou být občas omylem smazány a v takovém případě je třeba je hromadně obnovit. K hromadné obnově smazaných e-mailů v aplikaci Outlook lze použít níže uvedené postupy. Najdete je ve složce „Odstraněné položky“.

Na klávesnici podržte stisknutou klávesu „Ctrl“.

– Vyberte jednotlivé e-maily, které chcete obnovit, a přitom nadále držte stisknutou klávesu „Ctrl“.

– Po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybrané e-maily vyberte v kontextové nabídce možnost „Přesunout“ nebo „Kopírovat“.

– Vyberte cílovou složku, do které chcete e-maily přesunout nebo zkopírovat.

4. Odstranění položek ze složky Odstraněné položky: Věci můžete odstranit buď ručně, nebo můžete nastavit automatický mechanismus, který bude složku Odstraněné věci v aplikaci Outlook běžně vyprazdňovat. Postup je následující: Automatický postup: V aplikaci Outlook klikněte na kartu „Soubor“ a poté na „Možnosti“. V části „Upřesnit“ klikněte na položku „Nastavení automatické archivace“. V závislosti na svých preferencích můžete od tohoto okamžiku nastavit aplikaci Outlook tak, aby automaticky přemisťovala nebo odstraňovala neaktuální objekty, včetně těch ve složce Odstraněné objekty.

– Ruční vymazání Po kliknutí pravým tlačítkem myši na složku „Odstraněné objekty“ jednoduše zvolte z kontextové nabídky možnost „Vyprázdnit složku“ nebo „Odstranit vše“, čímž trvale odstraníte všechny položky, které se v ní nacházejí.

V neposlední řadě je pro správu úložného prostoru a zvýšení efektivity nezbytné pravidelně čistit složku Odstraněné položky v aplikaci Outlook. Chcete-li trvale odstranit nebo obnovit odstraněné e-maily, vyřešit případné problémy a vybrat si mezi automatickými nebo ručními možnostmi odstranění, postupujte podle pokynů v tomto článku. Celá vaše práce s elektronickou poštou se zlepší, pokud budete mít ve schránce aplikace Outlook čisto a pořádek.

FAQ
Jak trvale odstranit všechny smazané e-maily?

Pomocí níže uvedených kroků můžete trvale odstranit všechny smazané e-maily v aplikaci Outlook a vymazat složku „Odstraněné položky“: Přejděte do složky „Odstraněné položky“ v levém postranním panelu aplikace Outlook tak, že ji otevřete. 2. Klikněte na první e-mail, který chcete trvale odstranit. 3. Přejděte dolů na poslední e-mail, který chcete odstranit, a poté stiskněte a podržte klávesu Shift na počítači. Tím budou vybrány všechny e-maily mezi nimi. 4. Po výběru všech požadovaných e-mailů klikněte na některý z nich pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte možnost „Odstranit“. Alternativně můžete použít klávesu Delete na klávesnici. 5. Zobrazí se výzva, zda si přejete vybrané objekty trvale odstranit. E-maily budou trvale odstraněny poté, co je potvrdíte klepnutím na tlačítko „Ano“. Podle následujících kroků můžete trvale odstranit všechny odstraněné e-maily z účtu aplikace Outlook.

Jak vyprázdním složku s odstraněnými položkami?

Pomocí těchto kroků můžete vyprázdnit složku Odstraněné položky aplikace Outlook: Otevřete aplikaci Outlook a v nabídce na levé straně obrazovky vyberte seznam složek.

2. Vyhledejte složku „Odstraněné položky“ a klikněte na ni. 3. Po výběru složky vyberte v horní nabídce kartu „Domů“. 4. Ve skupině „Odstranit“ naleznete možnost s názvem „Vyprázdnit složku“. Stačí na ni kliknout. 5. Zobrazí se potvrzovací okno s dotazem, zda chcete ze složky Odstraněné položky skutečně odstranit vše. Po jeho přečtení pokračujte stisknutím tlačítka „Ano“. 6. Abyste ve své poštovní schránce uvolnili místo, aplikace Outlook poté trvale odstraní všechny položky ze složky Odstraněné položky.

Je důležité si uvědomit, že odstraněné věci nelze po vymazání složky Odstraněné věci obnovit. Proto se před vyprázdněním složky ujistěte, že jste zkontrolovali a uchovali všechny důležité informace.

Proč se smazané e-maily stále zobrazují v aplikaci Outlook?

Aplikace Outlook může nadále zobrazovat smazané e-maily z různých důvodů. Jedním z možných vysvětlení je skutečnost, že odstraněné e-maily jsou dočasně uchovávány ve složce „Obnovitelné položky“ nebo „Složka odstraněných položek“ aplikace Outlook, než jsou trvale zničeny. Pomocí ní mohou uživatelé obnovit neúmyslně odstraněné e-maily. Dalším faktorem je možnost, že e-maily budou spíše archivovány než přesunuty do složky „Odstraněné položky“. Uživatelé mohou udržovat svou doručenou poštu bez nepořádku vytvořením samostatné složky pro ukládání starých e-mailů pomocí funkce archivace. Pokud je navíc aplikace Outlook propojena se serverem Exchange, může mít server zásady uchovávání, které smazané e-maily uchovávají po předem stanovenou dobu. V těchto situacích budou e-maily přístupné, dokud neuplyne doba uchovávání nebo dokud se zásady nezmění.