Jak resetovat televizor Vizio, když je obrazovka černá

Co dělat když mi nejde obraz na TV?
Tipy na obnovení obrazu TV:

  1. Zkontrolujte zapojení všech kabelů
  2. Restartujte televizi – odpojte ji na 1 minutu ze zásuvky.
  3. Deaktivujte režim úspory energie.
  4. Deaktivujte režim spánku/vypnutí obrazu.
  5. Aktualizujte software TV.
  6. Uveďte televizi do továrního nastavení
  7. Nic nepomohlo? Servis nebo nová televize.

Cached

Další informace najdete na www.czc.cz

Televizory Vizio jsou známé svou vynikající kvalitou obrazu a uživatelsky přívětivým designem. Stejně jako u jiných elektrických přístrojů se však i u nich občas vyskytnou problémy. Černé obrazovky, kdy je televizor stále zapnutý, ale displej je zcela tmavý, jsou pravidelným problémem. Pokud máte potíže, nepropadejte panice; existuje řada opatření, kterými můžete problém vyřešit. 1. Zkontrolujte připojení a napájení: Co nejdříve se ujistěte, že je televizor zapnutý a že jsou všechna připojení pevně utažena. Začněte tím, že se ujistíte, že je napájecí kabel správně zapojen do televizoru a zásuvky. Chcete-li vyloučit případné problémy s napájením, zkuste jej zapojit přímo do zdi, pokud je připojen k napájecí liště.

Dále zkontrolujte kabely HDMI nebo jiné video kabely připojené k televizoru. Stejně jako u kabelového boxu nebo herní konzole dvakrát zkontrolujte, zda jsou pevně zapojeny do televizoru a zařízení, ke kterému jsou připojeny. zda má televizor více než jeden port HDMI, zkuste použít jiný port a zkontrolujte, zda problém s tmavou obrazovkou stále trvá.

2. Proveďte cyklus napájení: Pokud připojení a napájení fungují správně, zkuste provést cyklus napájení. Odpojte zástrčku televizoru od zdroje napájení a před pokračováním vyčkejte alespoň 30 sekund. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na televizoru po dobu přibližně 10 sekund, dokud je odpojen ze zásuvky. Znovu připojte napájení televizoru a poté jej znovu zapněte. Tento cyklus napájení obvykle vyřeší drobné problémy a může pomoci obnovit vnitřní nastavení televizoru.

3. Obnovte výchozí nastavení televizoru: Pokud cyklus napájení problém nevyřeší, můžete zkusit vrátit televizor do továrního nastavení. Na dálkovém ovladači televizoru Vizio najděte tlačítko „Menu“ a stisknutím jej proveďte. Možnost „Systém“ najdete pomocí šipek; stačí ji vybrat. V nabídce „Reset & Admin“ (Obnovení a správa) vyberte možnost „Reset TV do továrního nastavení“. Po provedení volby počkejte, až se televizor resetuje.

Je možné, že následně bude nutné televizor znovu nakonfigurovat, protože návratem do továrního nastavení by došlo k odstranění všech personalizovaných nastavení a předvoleb.

4. Telefonní číslo podpory Vizio Pokud se žádným z výše uvedených opatření nepodaří problém s černou obrazovkou vyřešit, doporučujeme kontaktovat oddělení péče o zákazníky společnosti Vizio. Nabízí angažované pracovníky, kteří vám pomohou s dalším řešením problémů nebo v případě potřeby sjednají opravu. Společnost Vizio nabízí alternativy pomoci zákazníkům prostřednictvím chatu, telefonu a online.

A konečně, navzdory tomu, jak nepříjemné to může být, existují opatření, která můžete přijmout k opravě černé obrazovky televizoru Vizio. Nejprve zkontrolujte napájení a připojení, poté proveďte cyklus napájení televizoru a zkuste obnovit tovární nastavení. Pokud problém přetrvává, neváhejte požádat o pomoc odborníka a obraťte se na podporu společnosti Vizio.

FAQ
Je na televizoru Vizio tlačítko pro obnovení napájení?

Televizor Vizio skutečně má tlačítko pro resetování napájení. Tlačítko pro resetování napájení najdete vedle napájecího kabelu na zadní straně většiny modelů televizorů Vizio. Obvykle se jedná o malé tlačítko, které lze stisknout perem nebo sponkou. Chcete-li provést resetování napájení televizoru Vizio, stiskněte a podržte tlačítko resetování napájení po dobu přibližně 15 sekund. Tím se mohou vyřešit problémy, jako je nezapnutí televizoru nebo černá obrazovka.

Jak resetovat televizor Vizio, když je obrazovka černá bez dálkového ovládání?

Bez dálkového ovládání můžete vyzkoušet následující kroky k resetování televizoru Vizio, pokud je obrazovka černá: 1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky nebo ze zadní strany televizoru. 2. Podržte televizor vypnutý po dobu alespoň deseti sekund. 3. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zadní nebo boční straně televizoru. 4. Znovu připojte napájecí kabel k televizoru nebo do zásuvky a zároveň udržujte tlak na tlačítko napájení. 5. Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu dalších 10 sekund nebo dokud se na obrazovce nezobrazí logo Vizio. 6. Pusťte tlačítko napájení a sledujte, jak se televizor zapíná.

Tento postup, který je pouhým cyklem napájení, vám může pomoci odstranit problémy, které způsobují, že televizor Vizio zobrazuje černou obrazovku. Pokud problém přetrvává, může být přínosné obrátit se na zákaznický servis společnosti Vizio a požádat o další podporu.

Proč je můj televizor Vizio černý, ale stále má zvuk?

Pokud je obrazovka televizoru Vizio černá, ale zvuk je stále slyšitelný, pravděpodobně došlo k poruše osvětlení. Podsvícení osvětluje obrazovku, a pokud nefunguje správně, bude obrazovka zcela tmavá, zatímco zvuk bude stále hrát. Příčinou může být špatný měnič podsvícení, přerušený spoj nebo dokonce slabý zdroj napájení. K odstranění tohoto problému se možná budete muset obrátit na zákaznický servis společnosti Vizio nebo na kvalifikovaného technika, aby problém identifikoval a odstranil.

Co způsobuje, že můj televizor Vizio zčerná?

Existuje řada možných příčin černé obrazovky televizoru Vizio. Mezi typické příčiny patří softwarová chyba, problém s napájením, špatné připojení HDMI nebo poškozená součástka uvnitř samotného televizoru. K černé obrazovce může dojít také v případě přehřátí televizoru nebo problémů s podsvícením. Doporučujeme odstraňovat potíže s televizorem podle pokynů výrobce nebo v případě potřeby požádat o odbornou pomoc.

Lze opravit černou obrazovku televizoru?

Ano, černou obrazovku televizoru Vizio lze často odstranit. Než začnete uvažovat o nákladnější opravě nebo než se obrátíte na odborníka, můžete se pokusit o několik technik řešení problémů. Mezi možné způsoby opravy patří obnovení továrního nastavení televizoru, kontrola připojovacích kabelů, abyste se ujistili, že jsou bezpečné, a cyklické vypnutí televizoru tak, že jej na krátkou dobu odpojíte ze zásuvky a poté jej znovu připojíte. Pokud ani po provedení těchto pokynů nedojde k odstranění problému s černou obrazovkou, bude možná nutné kontaktovat zákaznický servis Vizio nebo požádat o radu kvalifikovaného technika.