Jak spárovat myš Logitech. Průvodce řešením problémů a resetováním

Pokud jde o počítačové příslušenství, zejména myš, je společnost Logitech dobře známá. Postup spárování myši Logitech s počítačem je obvykle jednoduchý, i když se občas mohou vyskytnout nějaké problémy. Tento článek vás seznámí s postupy úspěšného připojení myši Logitech a také s tím, jak řešit typické problémy a v případě potřeby myš resetovat.

Kde se na myši Logitech nachází tlačítko Connect? V závislosti na modelu se umístění tlačítka pro připojení vaší myši Logitech může lišit. Tlačítko pro připojení se obvykle nachází na spodní straně myší Logitech nebo v blízkosti vypínače. Hledejte malé tlačítko „Connect“ nebo ikonu, která připomíná rádiový signál. Pokud se vám nedaří tlačítko pro připojení najít, podívejte se do uživatelské příručky k myši nebo na webové stránky společnosti Logitech, kde najdete konkrétní pokyny pro svůj model. Jak je možné, že se moje myš Logitech nechce spárovat? Problémy se spárováním myši Logitech mohou mít několik důvodů. Ujistěte se, že je myš plně nabitá, pokud se jedná o dobíjecí model, nebo že jsou baterie nové. Vybitá baterie může zabránit úspěšnému spárování. Za druhé se ujistěte, že je v počítači povolena funkce Bluetooth a že je v režimu zjišťování. Pokud je myš vybavena přijímačem USB, ujistěte se, že je správně vložena do portu USB. Nakonec se ujistěte, že jste v účinném dosahu počítače nebo zařízení. Pokud žádná z těchto oprav nepomůže, bude možná nutné myš Logitech resetovat. Jak spárovat zařízení Logitech? Pro spárování myši Logitech proveďte následující kroky:

1. U myší s rozhraním Bluetooth:

– V počítači nebo jiném zařízení povolte funkci Bluetooth.

– Stisknutím tlačítka pro připojení na spodní straně nebo v blízkosti vypínače přepněte myš Logitech do režimu párování. Když je čas na spárování, měla by začít blikat kontrolka LED.

– Přejděte do nastavení Bluetooth v počítači nebo zařízení a vyberte možnost „Přidat nové zařízení“. Myš Logitech by se měla objevit v seznamu dostupných zařízení.

– Chcete-li dokončit proces párování, klikněte na název myši a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pro myši s přijímači USB:

2.

– Připojte přijímač USB k přístupnému portu USB počítače.

V případě potřeby zapněte myš pomocí vypínače napájení.

– Přijímač USB a myš Logitech by se měly okamžitě spárovat. Pokud se tak nestane, připojte zařízení tak, že nejprve stisknete tlačítko připojení myši a poté tlačítko připojení přijímače. Jak resetovat myš Logitech?

V závislosti na modelu se postup resetování myši Logitech může poněkud lišit. Obecné kroky jsou však následující: Než budete pokračovat, vypněte myš a odpojte všechny přijímače USB.

2. Alespoň na pět sekund stiskněte a podržte tlačítko připojení na spodní straně nebo v blízkosti vypínače. 3. Po malé prodlevě tlačítko uvolněte. 4. Zapněte myš a připojte ji k počítači nebo jinému zařízení podle dříve uvedených pokynů pro párování.

Závěrem lze říci, že nastavení myši Logitech je obvykle snadné. Pokud se však vyskytnou problémy, nezapomeňte zkontrolovat výdrž baterie, konfiguraci Bluetooth a připojení USB. V případě potřeby vyhledejte podrobné pokyny v příručce nebo zařízení resetujte a začněte znovu. S pomocí našich návrhů na řešení problémů byste měli být schopni myš Logitech správně propojit a využívat přesné a plynulé ovládání kurzoru.

FAQ
Jak spárovat myš 2.4?

Při párování myši Logitech 2.4 postupujte podle následujících pokynů: 1. Zkontrolujte, zda jsou baterie myši nové nebo nabité. 2. Posunutím vypínače na spodní straně myši do polohy zapnuto ji zapněte. 3. Vyhledejte přijímač USB, který byl dodán s myší. Jedná se o malý klíč, který je obvykle uložen v balení nebo by mohl být uložen uvnitř myši. 4. Připojte přijímač USB k přístupnému portu USB počítače. Zkontrolujte, zda není port ucpaný nebo zablokovaný. 5. Dejte počítači nějaký čas na detekci nového hardwaru a stažení všech potřebných ovladačů. Může se objevit vyskakovací okno nebo oznámení informující o tom, že instalace proběhla úspěšně. 6. Po připojení přijímače stiskněte tlačítko připojení na spodní straně myši. V závislosti na modelu se umístění tohoto tlačítka může měnit, obvykle je však označeno nebo signalizováno ikonou, která vypadá jako bezdrátový signál. 7. Zkontrolujte, zda se na přijímači USB nachází odpovídající tlačítko pro připojení. Toto tlačítko navíc stiskněte. Tlačítko na přijímači je obvykle malé a k jeho stisknutí můžete použít kancelářskou sponku nebo nějaký podobný předmět. Myš a přijímač by se nyní měly začít párovat.

8. V závislosti na modelu mohou myš i přijímač mít blikající kontrolky nebo jiné indikátory, které ukazují, že proces párování proběhl úspěšně. 9. Po dokončení párování vyzkoušejte myš pohybem, abyste se ujistili, že funguje správně.

Pokud postup párování nefunguje, zkuste provést následující kroky řešení problémů: Zkontrolujte, zda jsou baterie myši správně vloženy a mají dostatek energie. Chcete-li vyloučit případné problémy s portem, zkuste použít jiný port USB v počítači. Restartujte počítač a spusťte postup párování znovu od začátku.

Pokud žádný z těchto postupů problém nevyřeší, podívejte se do uživatelské příručky k vašemu modelu myši nebo navštivte webové stránky nápovědy společnosti Logitech, kde najdete další pokyny.

Jak resetovat bezdrátovou myš Logitech?

K resetování bezdrátové myši Logitech lze použít následující kroky: 1. Přepnutím tlačítka napájení do polohy „Vypnuto“ myš vypněte. 2. Vyjměte přijímač USB z počítače nebo jiného zařízení. 3. Vyjměte baterii myši, pokud je odnímatelná.

4. Zhruba na 10 sekund současně stiskněte a podržte levé a pravé tlačítko myši. 5. Tlačítka pusťte. 6. Vyměňte přijímač USB a v případě potřeby i baterii. 7. Přepnutím tlačítka napájení do polohy „On“ myš zapněte. 8. V tomto okamžiku by měla být myš resetována a připravena k opětovnému spárování s počítačem nebo jiným zařízením.

Poznámka: V závislosti na modelu bezdrátové myši Logitech se mohou přesné pokyny měnit. Vždy doporučujeme prostudovat uživatelskou příručku nebo materiály podpory nabízené společností Logitech, kde naleznete další pokyny týkající se vašeho konkrétního modelu myši.