Jak používat Snagit k zachycení rolovacího okna

Snagit je efektivní program pro snímání obrazovky, který umožňuje nahrávat filmy, fotografie a další. Zachycení rolovacích oken je jednou z jeho nejpraktičtějších funkcí. To znamená, že můžete zaznamenat celou webovou stránku, dokument nebo jakýkoli jiný obsah, který je větší než obrazovka. V tomto příspěvku vysvětlíme, jak používat aplikaci Snagit k zachycení rolovacích oken, a dotkneme se také některých typických problémů a řešení.

Jak mohu posouvat a zachytit celou obrazovku?

Níže uvedené kroky vám pomohou použít aplikaci Snagit k zachycení rolovacího okna:

1. Spusťte počítač a aplikaci Snagit.

2. Otevřete webovou stránku nebo soubor, který chcete uložit. 3. Na panelu nástrojů aplikace Snagit vyberte tlačítko „Zachytit“. 4. V okně zachycení vyberte možnost „Posouvací okno“. 5. Umístěte rámeček zachycení nad materiál, který chcete zaznamenat.

6. Stiskněte určenou klávesovou zkratku (výchozí je Print Screen) nebo klikněte na tlačítko „Capture“. 7. Aplikace Snagit začne shromažďovat obsah při jeho procházení. 8. Po dokončení procházení vám aplikace Snagit zobrazí upravenou verzi pořízeného snímku.

Proč aplikace Snagit nepodporuje snímání posuvným oknem?

Důvodů, proč vám Snagit správně nezaznamenává posuvná okna, může být několik:

1. Nekompatibilita: Zkontrolujte, zda používáte verzi aplikace Snagit, která je vhodná pro váš operační systém. Vyhledejte případné záplaty nebo aktualizace, které by mohly problém odstranit.

2. Bezpečnostní software: Funkce snímání rolovacího okna aplikace Snagit může být ovlivněna některými konfiguracemi brány firewall nebo bezpečnostního softwaru. Na chvíli takový program vypněte a zkuste to znovu.

3. Grafické ovladače: Nekompatibilní nebo zastaralé grafické ovladače mohou narušit schopnost aplikace Snagit zachytit rolovací okna. Získejte nejnovější verzi grafických ovladačů svého systému aktualizací ovladačů.

4. Omezení obsahu: Snímání rolovacích oken v aplikaci Snagit nemusí být kompatibilní s některými typy obsahu, například s konkrétními přehrávači videa nebo zabezpečenými webovými stránkami. V těchto situacích vyzkoušejte různé strategie.

Jak použít nástroj Snipping Tool k zachycení rolovacího okna?

Zachycení rolovacího okna není přímo podporováno integrovaným nástrojem Snipping Tool systému Windows, což většina lidí preferuje. Existuje však řešení, které můžete použít, abyste dosáhli srovnatelného výsledku: Otevřete webovou stránku nebo dokument, který chcete zachytit v kroku 1. 2. Pomocí nástroje Snipping Tool pořiďte snímek obrazovky viditelné oblasti. 3. Posuňte se dolů a zachyťte následující viditelnou část.

4. Tento postup opakujte až do zaznamenání všech relevantních částí. 5. Spusťte program pro úpravu obrázků a sestavte pořízené snímky obrazovky do jednoho obrázku. 6. Hotový obrázek uložte. Pokud nemáte přístup ke Snagitu nebo srovnatelnému programu, může být tato metoda stále užitečným způsobem zachycení rolovacích oken, i když zabere více času a zahrnuje více kroků. Jak zduplikovat rolovací okno?

Ke zkopírování rolovacího okna použijte program Snagit stejným postupem jako při předchozím zachycení rolovacího okna. Pomocí možnosti „Kopírovat“ na panelu nástrojů editoru nebo klávesové zkratky Ctrl+C můžete zkopírovat rolovací okno poté, co bylo zachyceno a zobrazeno v editoru Snagit, jeho výběrem a následným kliknutím na tuto možnost. Zkopírovaný obrázek pak můžete vložit do libovolného programu nebo dokumentu, který umožňuje vkládání obrázků, například do textového procesoru nebo softwaru pro úpravu fotografií.

Chcete-li zachytit celé webové stránky, dokumenty a další cokoli, co přesahuje viditelnou obrazovku, použijte funkci snímání rolovacího okna aplikace Snagit. Podle pokynů v tomto článku můžete snadno a rychle zachytit rolovací okna a použít je pro různé požadavky.

FAQ
Jak zachytím konkrétní okno?

Pomocí níže uvedených kroků můžete pomocí aplikace Snagit zachytit určité okno: V kroku 1 spusťte aplikaci Snagit v počítači. 2. Otevřete okno, které chcete vyfotografovat. 3. V nabídce v okně pro zachycení Snagit vyberte možnost „Capture“ (Zachytit). 4. Z rozevírací nabídky vyberte možnost „Window“ (Okno) nebo použijte klávesovou zkratku „Ctrl + Shift + W“. 5. Místo kurzoru se zobrazí křížek. Kliknutím na okno jej vyberte. 6. Aplikace Snagit otevře editor Snagit a zachytí celé okno.

V editoru Snagit můžete zachycené okno podle potřeby upravovat, komentovat a ukládat.

Mohu pořídit rolovací snímek obrazovky?

Ano, aplikace Snagit umožňuje zachytit rolovací snímek obrazovky. Snagit je oblíbený program pro snímání obrazovky, který umožňuje zaznamenávat statické i pohyblivé fotografie obrazovky počítače. Pomocí aplikace Snagit můžete rychle zachytit rolovací okno, například webovou stránku nebo dlouhý dokument.

Pomocí aplikace Snagit proveďte následující akce pro zachycení rolovacího snímku obrazovky:

1. Spusťte počítač a aplikaci Snagit. 2. Na panelu nástrojů aplikace Snagit vyberte tlačítko „Zachytit“.

3. V rozevírací nabídce vyberte možnost „Scrolling Window“ (Rolující okno). 4. Umístěte rolovací okno, které chcete zachytit, na příslušné místo na obrazovce. 5. Chcete-li zahájit snímání rolovacího okna, klepněte na tlačítko „Capture“. Aplikace Snagit bude průběžně procházet oknem a pořídí několik snímků obrazovky. Po dokončení rolovacího snímání aplikace Snagit otevře obrázek v editoru Snagit. 8. Rolující snímek obrazovky můžete pomocí editoru Snagit upravit, okomentovat a uložit.

Tyto pokyny vám pomohou používat aplikaci Snagit k rychlému pořízení rolovacího snímku obrazovky.

Jaký je nejlepší nástroj pro pořizování rolovacího snímku obrazovky?

Jedním z nejefektivnějších programů pro pořizování rolovacích snímků obrazovky je Snagit, který se často používá. Snagit díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním možnostem umožňuje uživatelům rychle pořizovat a ukládat snímky obrazovky v plné délce webových stránek, dokumentů a dalších věcí, které vyžadují posouvání. Díky možnosti snímání rolováním můžete zachytit celou stránku, aniž byste museli pořizovat více snímků obrazovky nebo je ručně skládat dohromady. Snagit také poskytuje řadu nástrojů pro anotace a úpravy, které umožňují vylepšit a přizpůsobit pořízené snímky obrazovky. Snagit je obecně uznáván jako nejlepší program pro pořizování snímků obrazovky rolovacích webových stránek.