Jak resetovat obrazovku Macu. Oprava nereagující obrazovky a resetování nastavení displeje

Jak na tvrdo restartovat Macbook?
Stiskněte a podržte tlačítko napájení na Macu stisknuté tak dlouho, dokud se počítač nevypne. Po chvíli Mac opětným stisknutím tlačítka napájení znovu zapněte.
Další informace najdete na support.apple.com

Chová se obrazovka Macu divně? Potřebujete obnovit nastavení displeje nebo se potýkáte s nereagujícím displejem? Máme pro vás řešení, takže se nemusíte bát. Ať už používáte MacBook Air, nebo stolní Mac, v tomto příspěvku vás provedeme procesem resetování obrazovky.

1. Obnovení Macu se zasekávající se obrazovkou: Pokud obrazovka Macu nereaguje, je třeba se nejprve pokusit o vynucené ukončení práce. Okno vynuceného ukončení aplikací spustíte současným stisknutím kláves Option, Command a Escape. Na tomto místě vyberte program, který je zodpovědný za nereagující obrazovku, a stiskněte tlačítko „Vynutit ukončení“. Tím by mělo dojít k ukončení problematického programu a snad i k obnovení funkčnosti obrazovky počítače Mac.

Pokud vynucené vypnutí problém nevyřeší, mělo by být další možností restartování počítače Mac. V nabídce Apple vyberte možnost „Restartovat“ kliknutím na ni v levém horním rohu obrazovky. Alternativně můžete Mac po vypnutí znovu zapnout opakovaným kliknutím na tlačítko napájení. Často se stává, že restartování Macu vyřeší drobné problémy a obnoví citlivou obrazovku.

2. Resetování displeje na MacBooku Air: Před restartováním obrazovky MacBooku Air začněte vypnutím všech spuštěných programů a zálohováním neuložené práce. Poté kliknutím na nabídku Apple vyberte možnost „Restartovat“. Při restartování MacBooku Air podržte po dobu přibližně 10 sekund stisknutá tlačítka Shift, Control, Option a Power najednou. Po uvolnění tlačítek nechte MacBook Air normálně restartovat. Touto metodou lze resetovat obrazovku, což může vyřešit i problémy související s displejem, které se týkají pouze modelů MacBook Air. Měkké resetování pracovní plochy Macu:

Vypnutím počítače a vytažením napájecího kabelu ze zadní části stolního počítače Mac lze provést měkký reset. Před opětovným připojením napájecího kabelu počkejte 15 až 20 sekund. Chcete-li stolní počítač Mac zapnout, stiskněte naposledy tlačítko napájení. Tento „měkký reset“ může pomoci vyřešit případné přechodné problémy související s obrazovkou a vrátit výkon displeje do normálu. Obnovení nastavení displeje:

V případě potřeby můžete obnovit nastavení displeje Macu kliknutím na nabídku Apple a výběrem položky „Předvolby systému“. V okně Předvolby systému vyberte položku „Displeje“. V možnostech Displeje přejděte na kartu „Displej“ a vyberte tlačítko „Výchozí pro displej“. Výsledkem bude obnovení výchozího stavu nastavení displeje. Po obnovení nastavení displeje bude možná nutné znovu nakonfigurovat všechny vlastní profily zobrazení, které jste používali.

Pokud obrazovka Macu nereaguje, může na závěr problém často vyřešit vynucené ukončení nebo restart. U modelů MacBook Air může při resetování obrazovky pomoci určitá kombinace kláves během restartu. Měkký reset můžete na stolním počítači Mac provést odpojením a opětovným připojením. A konečně, panel Předvolby systému umožňuje v případě potřeby obnovit nastavení displeje. Doufejme, že vám dodržování těchto pokynů umožnilo úspěšně opravit a resetovat obrazovku Macu.

FAQ
Jak obnovím režim zobrazení?

Pomocí počítače Mac můžete resetovat režim zobrazení následujícím postupem: 1. V levém horním rohu obrazovky vyberte nabídku Apple.

2. V rozbalovací nabídce vyberte možnost „System Preferences“ (Předvolby systému). 3. V okně Předvolby systému vyberte položku „Displeje“. 4. V okně Displays (Zobrazení) vyberte záložku „Display“ (Zobrazení). 5. Při stisknuté klávese „Option“ na klávesnici vyberte z nabídky položku „Scaled“ (Měřítko). 6. Poté se objeví seznam rozlišení. Vyberte rozlišení, které odpovídá nativnímu rozlišení vašeho displeje. 7. Pokud problém přetrvává, můžete zkusit kliknutím na možnost „Default for display“ (Výchozí pro displej) obnovit výchozí hodnoty nastavení displeje. 8. Chcete-li změny uložit, klikněte na možnost „Použít“.

Podle těchto pokynů byste měli být schopni obnovit režim zobrazení a odstranit případné problémy s obrazovkou počítače Mac.

Jak rozmrazím obrazovku notebooku Mac?

K rozmrazení zamrzlé nebo nereagující obrazovky notebooku Mac můžete použít následující metody: 1. Vynucené ukončení aplikací: Chcete-li otevřít okno „Vynutit ukončení aplikací“, stiskněte současně klávesy Command, Option a Esc. V seznamu vyberte nereagující aplikaci nebo aplikace a poté stiskněte tlačítko „Force Quit“.

2. Restartujte počítač Mac: Pokud vynucené ukončení programů nefunguje, zkuste Mac restartovat. Z nabídky Apple vyberte možnost „Restartovat“ kliknutím na ni v levém horním rohu obrazovky. Alternativně můžete opakovaně stisknout tlačítko napájení, aby se Mac po vypnutí opět zapnul.

3. Odpojte napájecí kabel od počítače Mac a restartujte jej, abyste resetovali řadič správy systému (SMC). Po stisknutí a podržení kláves Shift, Control a Option stiskněte a přibližně 10 sekund podržte tlačítko napájení. Uvolněte všechny klávesy a znovu připojte napájecí zdroj. Chcete-li Mac restartovat, stiskněte tlačítko napájení ještě jednou.

4. Resetujte nevolatilní paměť NVRAM (Non-Volatile Random-Access Memory) restartováním počítače Mac současným stisknutím kláves Command, Option, P a R. Po dalším podržení kláves je uvolněte, dokud se neozve druhý zvuk spouštění. 5. Nouzový režim: Restartujte Mac a podržte při tom stisknutou klávesu Shift. Jakmile se zobrazí přihlašovací okno, pusťte klávesu Shift. Mac se poté spustí v nouzovém režimu, přičemž se načtou pouze nejdůležitější systémové procesy. Pokud problém přetrvává i po normálním restartování počítače Mac poté, co obrazovka v nouzovém režimu normálně funguje.

Pokud se žádným z těchto opatření nepodaří problém odstranit, může být nezbytné obrátit se na podporu společnosti Apple nebo zajít do obchodu Apple Store pro další pomoc.