Jak resetovat Apple Watch a vyřešit běžné problémy

How do you reset the Apple Watch?
Open the Settings app on your Apple Watch. Go to General > Reset, tap Erase All Content and Settings, then enter your passcode. If you have an Apple Watch with a cellular plan, you're offered two options—Erase All and Erase All & Keep Plan. To completely erase your Apple Watch, choose Erase All.
Další informace najdete na support.apple.com

Potřebujete vědět, jak resetovat Apple Watch, protože s nimi máte problémy? Tento článek vás provede celým postupem, ať už potřebujete vyřešit problém, zbavit se předchozího majitele nebo obnovit tovární nastavení hodinek. Věnovat se budeme i souvisejícím dotazům, včetně toho, jak provést softwarový reset, jak provést reset bez iPhonu a jak obnovit tovární nastavení hodinek Apple Watch 3. Základy resetování hodinek Apple Watch

Základní resetování hodinek Apple Watch provedete podle následujících kroků: 1. Podržte boční tlačítko stisknuté, dokud se nezobrazí posuvník Vypnout. Chcete-li hodinky vypnout, posuňte posuvník doleva. 3. Po vypnutí hodinek stiskněte a podržte boční tlačítko ještě jednou, dokud se nezobrazí logo Apple.

Vaše hodinky mohou občas potřebovat pouze jednoduchý reset k odstranění drobných problémů, jako je nereagování nebo zamrzání. Je důležité si uvědomit, že základní reset neodstraní z hodinek Apple Watch žádná nastavení ani data. Měkký reset hodinek Apple Watch Pokud standardní reset problém nevyřeší, můžete zkusit provést měkký reset. Postup je podobný standardnímu resetu, jen je doplněn o následující krok: Stiskněte a podržte současně boční tlačítko a korunku Digital Crown v poloze

1. Podržte obě tlačítka na místě tak dlouho, dokud se nezobrazí logo Apple.

Pokud mají hodinky Apple Watch problémy se softwarem nebo nereagují na dotykové či tlačítkové vstupy, může být měkký reset užitečný. Měkký reset neodstraní žádná data ani nastavení, stejně jako standardní reset. Nastavení resetu bez iPhonu Navzdory rozšířenému názoru nepotřebujete k resetu hodinek Apple Watch iPhone. Přestože je praktické resetovat hodinky prostřednictvím přidruženého iPhonu, můžete to udělat i přímo na hodinkách. Postup je následující:

1. Na hodinkách Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení. 2. Přejděte dolů a klikněte na položku Obecné. 3. Přejděte ještě jednou dolů a vyberte možnost Resetovat. Ve čtvrtém kroku vyberte možnost, která nejlépe splňuje vaše požadavky, například Vymazat veškerý obsah a nastavení.

Pokud již nemáte přístup k příslušnému zařízení nebo pokud chcete před prodejem nebo darováním hodinek Apple Watch vymazat všechna osobní data, může být resetování bez iPhonu velmi užitečné. Odstranění bývalého majitele z hodinek Apple Watch

Abyste mohli odstranit informace z použitých hodinek Apple Watch, musíte zrušit spárování hodinek s iPhonem předchozího majitele. Postup je následující: 1. Na hodinkách Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení. 2. Klepněte na možnost Obecné a poté vyberte možnost Obnovit. 3. V nabídce vyberte možnost Vymazat veškerý obsah a nastavení.

Po dokončení těchto postupů již nebudou hodinky Apple Watch spojeny s Apple ID bývalého majitele. Poté je můžete nastavit jako nové zařízení spárováním s vlastním iPhonem. Obnovení továrního nastavení hodinek Apple Watch 3

Podle těchto pokynů můžete obnovit tovární nastavení hodinek Apple Watch 3, pokud je máte a máte následující zařízení:

1. Na hodinkách Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení. 2. Přejděte dolů a klikněte na možnost Obecné. 3. Přejděte ještě jednou dolů a vyberte možnost Resetovat. 4. V nabídce vyberte možnost Vymazat veškerý obsah a nastavení.

Nezapomeňte, že obnovení továrního nastavení obnoví hodinky Apple Watch do původního stavu, jako by byly právě rozbaleny, a to vymazáním všech dat a nastavení. Pokud se u vás opakovaně objevují problémy, které nelze vyřešit bez použití této techniky, je často nutná.

Závěrem lze říci, že restartování hodinek Apple Watch může pomoci při řešení různých problémů a zaručit nový začátek. Postupy popsané v tomto článku vás provedou celým procesem, ať už potřebujete hodinky obnovit do továrního nastavení, provést základní nebo softwarový reset nebo odstranit informace po předchozím majiteli. Vždy mějte na paměti důsledky jednotlivých typů resetování, protože některé z nich zničí data a nastavení, zatímco jiné nikoli.

FAQ
Mají hodinky Apple Watch tlačítko pro ruční reset?

Ne, hodinky Apple Watch nemají tlačítko pro ruční reset. Přesto však můžete hodinky Apple Watch resetovat podle pokynů uvedených v nastavení.

Co se stane, když hodinky Apple Watch omylem resetuju?

Pokud hodinky Apple Watch neúmyslně resetujete, všechny informace a nastavení budou ztraceny. Všechny aplikace, oznámení, nastavení a osobní údaje budou v důsledku toho vymazány. Přeruší se také veškerá spojení s iPhonem a hodinky Apple Watch budete muset nastavit znovu od začátku. Pravidelné zálohování hodinek Apple Watch je zásadní prevencí ztráty dat v případě neúmyslného resetování.

Jak donutím Apple Watch k resetu bez telefonu?

Chcete-li vynutit resetování hodinek Apple Watch bez použití telefonu, můžete postupovat podle následujících pokynů: 1. Na hodinkách Apple Watch současně stiskněte a podržte boční tlačítko a korunku Digital Crown. Obě tlačítka držte pevně na místě, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Apple. 3. Obě tlačítka uvolněte stisknutím, aby se hodinky Apple Watch restartovaly.

Když hodinky Apple Watch přestanou reagovat nebo se u nich objeví softwarové chyby, může použití metody vynuceného resetu pomoci odstranit některé typické problémy.

Jak provést tovární reset hodinek Apple Watch Series 7?

Při obnovení továrního nastavení hodinek Apple Watch Series 7 se můžete držet následujících postupů: 1. Stisknutím korunky Digital Crown zobrazte na hodinkách Apple Watch domovskou obrazovku. 2. Stiskněte korunku Digital Crown. 2. Klepnutím na ikonu aplikace Nastavení ji spusťte.

3. Přejděte dolů a vyberte možnost „Obecné“. 4. V nastavení General (Obecné) opět sjeďte dolů a vyberte možnost „Resetovat“.

* Možnost 5: Vyberte možnost „Vymazat veškerý obsah a nastavení“. Pokud budete vyzváni, zadejte svůj přístupový kód pro potvrzení. 7. Zobrazí se oznámení, že všechna data budou vymazána. Pro pokračování klikněte na „Vymazat vše“.

8. Jakmile procedura resetování začne, hodinky Apple Watch se restartují.

9. Po restartu musíte hodinky Apple Watch nakonfigurovat, jako by byly úplně nové, a to podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Upozorňujeme, že pokud na hodinkách Apple Watch Series 7 provedete obnovení továrního nastavení, všechna vaše data a nastavení budou ztracena. Pokud budete chtít někdy svá data obnovit, musíte si nejprve vytvořit zálohu.