Jak opravit zašedlou Wi-Fi. Tipy a řešení

Co dělat když vypadává Wi-Fi?
Signál je nestabilní a připojení na zařízení „padá“ Řešením je změna kanálu, přes který se signál vysílá. Kanál změníte návštěvou administračního rozhraní vašeho routeru. Návod, jak se do rozhraní připojit, najdete v manuálu vašeho routeru. V nastavení můžete kanál snadno změnit.
Další informace najdete na www.airwaynet.cz

Připojení k síti Wi-Fi se stalo nezbytnou součástí našich každodenních činností. Narazit na zašedlé tlačítko Wi-Fi však může být nepříjemné. Tento problém může nastat, ať už používáte iPhone, počítač nebo zařízení se systémem Android. V tomto článku se podíváme na možná řešení a nabídneme rady pro řešení problémů, které vám pomohou vyřešit problém se zašedlou Wi-Fi.

Proč je tlačítko Wi-Fi šedé?

Tlačítko Wi-Fi může být šedé z několika důvodů. V případě iPhonu je častým důvodem softwarová chyba nebo přechodná závada, která změní síťové nastavení zařízení. K tomu může dojít po aktualizaci softwaru nebo v důsledku jiných problémů souvisejících se systémem. K zašednutí tlačítka Wi-Fi na notebooku může dojít v důsledku vypnutého adaptéru Wi-Fi, zastaralých ovladačů nebo problémů se softwarem. Podobně jako u zařízení se systémem iOS mohou mít zařízení se systémem Android problémy způsobené chybami hardwaru, sítě nebo softwaru. Když je Wi-Fi nefunkční, jak opravit iPhone?

Pokud je tlačítko Wi-Fi na iPhonu šedé, můžete použít několik technik řešení problémů. Podržením tlačítka napájení a zároveň posunutím posuvníku pro vypnutí restartujete smartphone. Po chvíli jej znovu zapněte a podívejte se, zda je tlačítko Wi-Fi stále vypnuté. Pokud to nepomůže, zkuste obnovit nastavení sítě přechodem do Nastavení > Obecné > Obnovit > Obnovit nastavení sítě. Nezapomeňte mít po ruce uložené sítě Wi-Fi a hesla, protože tímto postupem budou všechny odstraněny. Pokud problém přetrvává, zvažte instalaci nejnovější aktualizace softwaru pro své zařízení nebo v případě potřeby požádejte o pomoc podporu společnosti Apple.

Proč je ikona Wi-Fi na mém notebooku šedá?

Pokud je tlačítko Wi-Fi na vašem notebooku šedé, můžete vyzkoušet několik možných řešení. Nejprve se ujistěte, že je adaptér Wi-Fi zapnutý. V ovládacím panelu operačního systému přejděte do části Síťová připojení nebo Nastavení sítě a proveďte tento úkon. Pokud je adaptér vypnutý, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Povolit. Pokud se to nepodaří, aktualizujte ovladače Wi-Fi. Chcete-li stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače pro konkrétní model notebooku, navštivte webové stránky výrobce nebo použijte nástroj pro aktualizaci ovladačů. Kromě toho dočasně zakažte všechny nedávno nainstalované programy nebo bezpečnostní software, abyste se ujistili, že nedochází ke konfliktům softwaru. Proč je tlačítko Wi-Fi na mém zařízení se systémem Android šedé? Pokud je tlačítko Wi-Fi na vašem zařízení se systémem Android šedé, můžete problém vyřešit několika opatřeními. Nejprve zkuste zařízení restartovat. Když se zobrazí nabídka, podržte stisknuté tlačítko napájení a vyberte možnost Restartovat nebo Restartovat. Pokud to nepomůže, odpojte se od vybrané sítě Wi-Fi a poté se k ní znovu připojte. Klepněte na název sítě v nastavení Wi-Fi a vyberte možnost Zapomenout. Poté se znovu připojte zadáním hesla sítě. Pokud problém nezmizí, můžete zkusit vymazat nastavení sítě ve smartphonu. Resetujte Wi-Fi, mobilní sítě a Bluetooth výběrem možnosti Nastavení > Systém > Resetovat > Resetovat Wi-Fi, mobilní sítě a Bluetooth. Nezapomeňte, že tímto postupem budou odstraněna všechna uložená párování Bluetooth a Wi-Fi.

Závěrem lze říci, že šedé tlačítko Wi-Fi na jakémkoli gadgetu může být nepříjemné. Pomocí rad pro řešení problémů uvedených v tomto článku byste však měli být schopni tento problém vyřešit. Doporučujeme restartovat zařízení, vymazat nastavení sítě, aktualizovat software a ovladače a zkontrolovat, zda nedochází ke konfliktům. Pokud problém přetrvává, doporučujeme vyhledat další podporu u výrobce zařízení nebo technického specialisty.

FAQ
Proč je tlačítko Wi-Fi v mém zařízení se systémem Android šedé?

Tlačítko Wi-Fi v zařízení se systémem Android může být šedé z různých důvodů. Zde je několik možných důvodů: 1. Režim letadlo: Zkontrolujte, zda je režim Letadlo ve vašem zařízení vypnutý. Při aktivaci režimu Letadlo se automaticky vypnou všechna bezdrátová připojení, včetně Wi-Fi. Zásady spánku Wi-Fi ve vašem zařízení mohou být nastaveny tak, aby se Wi-Fi vypínala při vypnuté obrazovce nebo po předem stanovené době nečinnosti.

2. Toto nastavení můžete ověřit a upravit tak, že přejdete do nabídky Nastavení > Wi-Fi > Rozšířené > Ponechat Wi-Fi zapnutou během režimu spánku a vyberete možnost „Vždy“ nebo „Pouze při zapojení do sítě“.

3. Chyba softwaru: Tlačítko Wi-Fi může občas zešednout v důsledku softwarové chyby. Při řešení momentálních softwarových problémů může pomoci restart zařízení. Pokud problém přetrvává, můžete zkusit obnovit nastavení sítě výběrem položky Nastavení > Systém > Obnovit > Obnovit Wi-Fi, mobil a Bluetooth.

4. Problém s hardwarem nebo firmwarem: Za určitých okolností může být příčinou zašednutí tlačítka Wi-Fi hardwarový nebo firmwarový problém. Může se jednat o špatný čip Wi-Fi nebo softwarový problém s přístrojem. Může být nezbytné spojit se s oddělením péče o zákazníky výrobce nebo odnést přístroj do servisního zařízení, kde vám poskytnou další pomoc.

Nezapomeňte se podívat na nedávné aktualizace softwaru nebo instalace aplikací, které mohou být na vině problému. Navíc vzhledem k tomu, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna data v zařízení, mělo by být použito až jako poslední možnost.

Proč nemohu povolit Wi-Fi?

Nemožnost zapnout Wi-Fi v zařízení může mít několik příčin. Mezi typické příčiny patří např: Wi-Fi je vypnutá: Zkontrolujte, zda je Wi-Fi v nastavení zařízení zapnutá. Zkontrolujte, zda je zapnutý přepínač Wi-Fi, a to tak, že jej najdete a zapnete. Zkontrolujte, zda je zapnutý režim letadlo, protože ten vypíná všechna bezdrátová připojení včetně Wi-Fi. Pokud je režim letadla zapnutý, vypněte jej. 3. Problémy s ovladači Wi-Fi: Neaktuální nebo vadné ovladače Wi-Fi mohou občas znemožnit zapnutí Wi-Fi. Chcete-li vyzkoušet, zda to problém odstraní, aktualizujte nebo přeinstalujte ovladače zařízení. 4. Problém s hardwarem nebo softwarem: V některých případech může zapnutí Wi-Fi bránit hardwarový nebo softwarový problém. Zjistěte, zda problém vyřeší restartování smartphonu. Pokud ne, zkuste vyřešit problém nebo obnovit nastavení sítě v zařízení. 5. Úsporný režim: Zda je vaše zařízení v úsporném režimu, zkontrolujte, zda jej lze vypnout. Konflikty v nastavení sítě nebo nesprávná konfigurace mohou vést k vypnutí Wi-Fi.

6. Zkontrolujte nastavení sítě a ujistěte se, že je správně nakonfigurováno.

Pokud žádná z těchto oprav nefunguje, bylo by dobré obrátit se na výrobce zařízení a požádat o pomoc nebo požádat o radu technického odborníka.