Jak opravit iPhone 7. Tipy a řešení

iPhone 7 je spolehlivý a výkonný přístroj, přesto se s ním občas objevují problémy. Nevyšilujte, pokud zjistíte, že se váš iPhone 7 nechce spustit, zamrzá nebo má jiné problémy. Můžete podniknout řadu kroků, abyste tyto problémy vyřešili a obnovili plnou funkčnost iPhonu. V tomto příspěvku prozkoumáme typické problémy s iPhonem 7 a nabídneme vám rady a prostředky k jejich odstranění.

1. Proč se iPhone 7 nechce zapnout?

Problémy se spuštěním vašeho iPhonu 7 mohou mít řadu příčin. Nejprve se ujistěte, že má váš přístroj dostatečně nabitou baterii. Než se pokusíte iPhone znovu zapnout, připojte jej k nabíječce a nechte jej alespoň 15 minut nabíjet. Pokud byla baterie zcela vybitá, gadget nemusí několik minut reagovat.

Pokud se iPhone 7 po nabití stále nechce zapnout, zkuste jej násilím restartovat. To provedete tak, že podržíte současně tlačítka snížení hlasitosti a napájení po dobu zhruba 10 sekund nebo dokud se neobjeví logo Apple. To může pomoci při odstraňování drobných softwarových problémů, které mohou bránit zapnutí zařízení. Lze můj iPhone 7 opravit?

2. Ano, váš iPhone 7 lze obvykle opravit. Vaše zařízení lze opravit bez ohledu na to, zda se jedná o hardwarový nebo softwarový problém. Obraťte se na podporu společnosti Apple nebo se obraťte na licencovaného poskytovatele servisu, který váš iPhone 7 opraví zdarma, pokud se na něj stále vztahuje záruka.

Pokud vám skončila záruka, máte možnost obrátit se na prodejnu Apple Store nebo na poskytovatele oprav třetí strany. Spolehlivé opravy jsou k dispozici v prodejnách Apple Store, ale mohou být dražší. Přestože opravy třetích stran mohou být levnější, ujistěte se, že jste si vybrali důvěryhodnou společnost, která vám zaručí kvalitní opravu. Jak mohu iPhone 7 resetovat natvrdo?

3. Tvrdý reset iPhonu 7 může pomoci vyřešit různé softwarové problémy a zamrznutí. Při provádění tvrdého resetu na iPhonu 7 postupujte podle následujících pokynů: 1. Za současného držení tlačítka snížení hlasitosti stiskněte současně tlačítko napájení. Podržte obě tlačítka stisknutá, dokud obrazovka nezčerná a nezobrazí se logo Apple, a poté obě tlačítka uvolněte. 3. Pusťte tlačítka a restartujte iPhone 7.

Váš iPhone by měl po tvrdém resetu normálně fungovat. Nezapomeňte však, že tvrdý reset neodstraní vaše data, vaše soukromá data tedy zůstanou zachována.

4. Jak rozmrazit iPhone? Pokud iPhone 7 zamrzne a přestane reagovat, můžete jej rozmrazit podle několika kroků. Začněte pokusem o násilné ukončení problematické aplikace opakovaným stisknutím tlačítka Domů (nebo u iPhonu X a novějších modelů přejetím prstem odspodu nahoru pro přístup k přepínači aplikací). Poté posuňte aplikaci nahoru a zavřete ji poté, co ji najdete přejetím doleva nebo doprava.

Pokud vynucené zavření programu nepomůže, zkuste dříve navrhovaný tvrdý reset. Tímto postupem můžete iPhone restartovat a vyřešit všechny momentální problémy, které způsobovaly jeho zamrznutí.

Závěrem lze říci, že iPhone 7 je schopný chytrý telefon, který může mít řadu problémů. Pokud se váš iPhone 7 nechce spustit, zamrzá nebo má jiné problémy, vyzkoušejte tyto metody řešení problémů. Pomocí těchto technik, které sahají od zajištění dostatečné výdrže baterie až po provedení tvrdého resetu, můžete iPhone 7 opravit. Pokud problém přetrvává, zvažte kontaktování podpory společnosti Apple nebo se obraťte na renomovaný servis, který vám poskytne další pomoc.

FAQ
Jak opravit zamrzlý iPhone 7?

Tyto postupy řešení problémů vám mohou pomoci opravit zamrzlý iPhone 7: 1. Vynucený restart: Podržte současně stisknutá tlačítka snížení hlasitosti a zapnutí, dokud se nezobrazí logo Apple. Po uvolnění tlačítek nechte přístroj restartovat. 2. Aktualizujte systém iOS: Zkontrolujte, zda je v iPhonu 7 nainstalována nejnovější verze systému iOS. Nainstalujte všechny dostupné aktualizace v Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. 3. Obnovení nastavení: Přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit a vyberte možnost „Obnovit všechna nastavení“. Vaše nastavení bude obnoveno do výchozího stavu, ale vaše data nebudou smazána. Mějte na paměti, že následně budete muset své volby upravit. 4. Vymazat úložiště: Špatná situace v úložišti iPhonu 7 může mít za následek zamrzání. Odstraňte nepoužívané programy, obrázky a soubory, abyste v zařízení uvolnili místo.

5. Obnovení ze zálohy: Pokud problém přetrvává, zvažte obnovení iPhonu 7 z dřívější zálohy iTunes nebo iCloudu. Podržte stisknutou klávesu Option (Mac) nebo Shift (Windows) a při otevřených iTunes v připojeném zařízení vyberte možnost „Obnovit iPhone“.

Pokud žádný z těchto postupů problém se zamrzáním neodstraní, bude možná vhodnější obrátit se na podporu společnosti Apple nebo zajít do autorizovaného servisu.

Jak donutím iPhone 7, aby se spustil?

Chcete-li iPhone 7 přinutit ke spuštění, postupujte podle následujících pokynů: 1. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, které se v závislosti na modelu nachází buď na pravé straně, nebo na horní straně iPhonu 7. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení. 2. Stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, které se nachází na levé straně zařízení, a zároveň nadále držte tlačítko napájení. 3. Podržte obě tlačítka stisknutá po dobu dalších deseti sekund nebo dokud se na obrazovce neobjeví logo Apple. 4. Po vyčkání, než se iPhone 7 spustí, uvolněte obě tlačítka.

Vynucený restart je technika, kterou lze použít k odstranění řady softwarových problémů, které mohou bránit pravidelnému spouštění vašeho iPhonu 7.

Co dělat, když se iPhone nezapíná?

Pokud se váš iPhone 7 nechce zapnout, můžete vyzkoušet několik postupů řešení problémů: Pomocí originálního nabíjecího kabelu a adaptéru připojte iPhone ke zdroji napájení, abyste jej mohli nabíjet. Než se jej pokusíte znovu zapnout, dbejte na to, abyste jej nechali nabíjet alespoň 15 až 30 minut. Zcela vybitá baterie může občas zabránit zapnutí přístroje. 2. Zkontrolujte adaptér a nabíjecí kabel: Zkontrolujte, zda jsou adaptér a nabíjecí kabel v pořádku. Chcete-li ověřit, zda to pomůže, zkuste použít alternativní nabíjecí kabel a adaptér. 3. Chcete-li iPhone přinutit k restartování, podržte současně stisknutá tlačítka Napájení a Snížení hlasitosti po dobu 10 až 15 sekund nebo dokud se neobjeví logo Apple. V případě, že se software iPhonu zhroutí a nechce se restartovat, může vám tento postup pomoci. 4. Prozkoumejte displej: Pečlivě si prohlédněte displej, zda na něm nejsou známky poškození, například praskliny nebo černá obrazovka. Pokud je displej rozbitý, může být nutné jej vyměnit v certifikovaném servisu. 5. Zkuste se připojit k počítači: Pokud iPhone nereaguje, zkuste jej pomocí USB kabelu připojit k počítači a zjistěte, zda jej iTunes nebo Finder detekují. Pokud ano, možná budete moci pomocí těchto nástrojů aktualizovat nebo obnovit software.

6. Obraťte se na podporu společnosti Apple: Pokud žádné z výše uvedených opatření nezabere, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Apple nebo se obrátit na licencovaného poskytovatele služeb, který vám poskytne další pomoc. S jejich pomocí lze identifikovat a vyřešit problémy související s hardwarem vašeho iPhonu.