Jak opravit barvu obrazovky iPadu. Tipy pro řešení potíží

Co to je True Tone?
Novější iPhony jsou vybaveny funkcí True Tone, která zajišťuje změnu odstínu displeje od studené bílé až do teplého odstínu žluté. Pro zachování její funkce i po výměně displeje je nutné přenést původní sériové číslo na nový displej.
Další informace najdete na www.jablecnedily.cz

Zdá se vám, že barva obrazovky iPadu není správná? Možná vypadá vybledle, narůžověle nebo dokonce zkresleně. Tyto problémy mohou být nepříjemné, ale nebojte se – existuje řada metod řešení problémů, kterými můžete barvu obrazovky iPadu opravit. V tomto článku se budeme zabývat typickými problémy a nabídneme vám nápravná opatření, která vám pomohou vrátit barvám vašeho zařízení věrnost a živost.

1. Proč je obrazovka iPadu vybledlá?

Existuje několik možných důvodů, proč se obrazovka iPadu zdá vybledlá nebo postrádá barvy. Na začátku se ujistěte, že jas obrazovky není příliš nízký. Chcete-li otevřít Ovládací centrum, přejeďte prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů. Poté zvedněte posuvník jasu. Funkci automatického jasu můžete zapnout také tak, že přejdete do nabídky Nastavení > Displej a jas a vyberete možnost „Automatický jas“. Tato možnost zlepšuje viditelnost a věrnost barev tím, že upravuje jas obrazovky podle okolních světelných podmínek. 2. Proč obrazovka iPadu růžoví? Příčinou narůžovělého odstínu obrazovky iPadu může být problém s kalibrací barev. Chcete-li to napravit, vyberte možnost „Noční posun“ v nabídce Nastavení > Displej a jas. Když je zapnutá funkce Night Shift, teplota barev obrazovky může být teplá a může se zdát růžová. V závislosti na svých preferencích můžete nastavit posuvník tak, aby byl Night Shift méně intenzivní, nebo jej úplně vypnout. Tento problém může vyřešit také restartování zařízení iPad.

3. Jak mohu změnit barvu pozadí zařízení iPad?

Pokud zjistíte, že barva pozadí na zařízení iPad je zkreslená nebo jiná, než byste očekávali, může to být důsledek softwarové chyby. Můžete zkusit vynutit restart zařízení iPad a změnit barvu tapety. U zařízení s tlačítkem Domů podržte současně tlačítka Spánek/Probuzení a Domů, dokud se neobjeví logo Apple. U modelů iPad bez tlačítka Domů stiskněte a okamžitě uvolněte tlačítko Zvýšení hlasitosti a poté stiskněte a rychle uvolněte tlačítko Snížení hlasitosti. Nakonec podržte stisknuté tlačítko Napájení, dokud se nezobrazí logo Apple. Pomocí tohoto vynuceného restartu by měla být resetována veškerá nastavení související s displejem a obnovena výchozí barva pozadí. Proč je barva na obrazovce zkreslená?

Zkreslená barva obrazovky může být způsobena řadou příčin, například softwarovými problémy nebo vadným displejem. Nejprve zkontrolujte, zda jsou pro váš iPad k dispozici nějaké aktualizace softwaru. Chcete-li nainstalovat případné čekající aktualizace, přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Aktualizace softwaru mohou často odstranit problémy související s displejem. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Apple nebo se obrátit na licencovaný servis, kde vám pomohou. Tam jsou schopni identifikovat problém a nabídnout vhodné řešení, například výměnu nebo případnou opravu displeje.

Závěrem lze říci, že při řešení problémů s barvami obrazovky na zařízení iPad je nutné znovu upravit nastavení jasu, vypnout funkci Night Shift, násilně restartovat zařízení iPad a aktualizovat software. Pomocí níže uvedených technik byste měli být schopni vyřešit běžné problémy související s barvami, jako je vybledlá nebo narůžovělá obrazovka. Pokud však problém přetrvává, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc. Abyste předešli možné ztrátě dat, nezapomeňte před zahájením jakýchkoli postupů řešení potíží vždy zálohovat data.

FAQ
Proč je moje obrazovka vybledlá?

Obrazovka iPadu může být tmavá z několika důvodů. Jednou z možností je, že zkreslení barev může být důsledkem softwarové chyby. Může to být způsobeno chybou nebo nekompatibilitou systému či operačního systému. Další možností je, že může jít o hardwarový problém, například nefunkční panel displeje nebo uvolněný či poškozený konektor displeje. Obrazovka zařízení iPad se navíc může zbarvit, pokud byla vystavena velkému teplu nebo vlhkosti. Možná budete muset provést různé postupy řešení problémů nebo kontaktovat podporu společnosti Apple, abyste zjistili přesnou příčinu problému a vyřešili ji.

Jak změním barvu iPhonu na normální?

K obnovení původní barvy iPhonu můžete použít následující rady pro řešení potíží: 1. Restartujte iPhone: Příležitostně může rychlý restart vyřešit problémy se zobrazením. Když se objeví posuvník „posunout k vypnutí“, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Chcete-li iPhone vypnout, přejeďte poté posuvníkem. Po chvíli znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení a iPhone se restartuje, jakmile se zobrazí logo Apple.

2. Zkontrolujte nastavení přístupnosti: Barva displeje se může při změně nastavení přístupnosti občas lišit. Pro ověření přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Zobrazení a velikost textu. Zkontrolujte, zda jsou vypnuty barevné filtry, inverze barev nebo barevný odstín. 3. Upravte nastavení displeje: Přejděte do Nastavení > Displej a jas a zkontrolujte, zda nastavení teploty barev a jasu odpovídá vašim preferencím. Zapnout nebo vypnout lze také funkci True Tone, která upravuje teplotu barev podle podmínek okolního osvětlení. 4. Aktualizujte svůj iPhone: Je velmi důležité udržovat software v iPhonu aktuální. V Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. Pokud ano, stáhněte a použijte nejnovější záplatu. 5. Obnovte všechna nastavení: Pokud problém přetrvává, můžete se pokusit vymazat nastavení iPhonu. Vaše data nebudou smazána, ale všechna nastavení budou obnovena na výchozí úroveň. Svůj výběr potvrďte volbou Nastavení > Obecné > Obnovit > Obnovit všechna nastavení. Po obnovení nastavení budete muset znovu nastavit své předvolby.

Pokud žádný z těchto postupů problém nevyřeší, doporučujeme obrátit se na podporu společnosti Apple nebo zajít do obchodu Apple Store pro další pomoc.