Jak obtékat text v aplikaci PowerPoint a přizpůsobit text tvarům

How do I fill a textbox in PowerPoint?
Click the shape or text box that you want to add a fill to. To add the same fill to multiple shapes or text boxes, click the first one, and then press and hold SHIFT while you click the others. To add or change a fill color, click the color that you want, or to choose no color, click No Fill. Cached
Další informace najdete na support.microsoft.com

Umístění a zobrazení textu na snímcích je důležitou součástí návrhu prezentace a aplikace PowerPoint je účinným nástrojem pro vytváření vizuálně příjemných prezentací. Obtékáním textu v aplikaci PowerPoint můžete řídit, jak bude text obtékat snímky, objekty a další prvky prezentace. Jak obtékat text v aplikaci PowerPoint, kde najít tlačítko pro obtékání textu a jak umístit text do tvarů, o tom všem pojednává tento článek. Kde se v aplikaci PowerPoint nachází tlačítko pro obtékání textu?

Před obtékáním textu v aplikaci PowerPoint musíte nejprve vybrat textové pole nebo tvar, ve kterém se text nachází. Tlačítko pro obtékání textu se nachází na pásu karet Ribbon na kartě „Formát“ po výběru. Tlačítko „Obtékání textu“ lze nalézt ve skupině „Uspořádání“. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí rozbalovací nabídka s mnoha možnostmi obtékání textu. Má aplikace Prezentace možnost obtékání textu?

Ano, aplikace PowerPoint poskytuje uživatelům řadu metod pro začlenění textu do prezentací. Po výběru textového pole nebo tvaru máte na výběr z následujících možností:

1. Obtékání: Tato volba umožňuje, aby text plynul vedle tvaru nebo obrázku tak, že jej obtéká. Pokud chcete vedle textu vložit obrázek nebo objekt, aniž by se změnil způsob toku textu, je tato možnost užitečná.

2. Čtverec: Tato volba obklopí text čtvercovým tvarem bez ohledu na vzhled textového pole. Při práci s mnoha textovými poli nebo objekty na snímku působí úhledně a uspořádaně.

3. Těsný: Při této volbě je text pevně obtočen kolem formuláře nebo obrázku a těsně kopíruje jeho obrysy. Když chcete, aby text splynul s tvarem nebo obrázkem, je tato volba užitečná. 4. Skrz: Při této volbě je tvar nebo obrázek průsvitný, protože slova jím procházejí. Tím lze dosáhnout poutavých vizuálních efektů, ale buďte opatrní, abyste text neznemožnili přečíst. Jak v aplikaci PowerPoint vměstnat text do tvaru? V aplikaci PowerPoint můžete využít možnost „Přizpůsobení textu“, abyste text přizpůsobili tvaru. Po výběru textového pole nebo tvaru jej vyberte a poté klepněte na tlačítko „Text Fit“ ve skupině „Text“ na kartě „Formát“ na pásu karet. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí rozbalovací nabídka s možnostmi přizpůsobení textu tvaru. Alternativy zahrnují:

1. Zmenšit text při přetečení: Tato volba automaticky zmenší velikost písma tak, aby se text vešel do tvaru. Pokud máte málo místa a chcete mít jistotu, že se zobrazí celý text, je tato možnost užitečná. 2. Změnit velikost formuláře tak, aby se vešel text: Tato volba změní velikost formuláře tak, aby se do něj vešel text. Je užitečná, když chcete, aby se velikost formuláře měnila v závislosti na tom, kolik textu se zobrazuje. 3. Obalit text do tvaru: Tato volba, stejně jako dřívější volba „Obalit text do čtverce“, uzavře text uvnitř tvaru. Zajistí, že text zůstane uvnitř hranic tvaru, a dodá mu tak vzhled úhlednosti a přehlednosti. Jak má být text obtékán?

V aplikaci PowerPoint proveďte následující akce pro obtékání textu:

1. Rozhodněte, jaké textové pole nebo tvar text uvnitř obsahuje. 2. Na pásu karet Ribbon vyberte kartu „Formát“. 3. Ve skupině „Uspořádání“ najděte tlačítko „Obtékat text“. 4. Klepnutím na tlačítko vyvoláte rozbalovací nabídku s možnostmi obtékání textu. 5. Z nabídky vyberte požadovanou možnost obtékání textu. 6. Zkontrolujte, jakým způsobem text obtéká prvek snímku. 7. V případě potřeby upravte velikost nebo polohu prvku.

Závěrem lze říci, že funkce obtékání textu v aplikaci PowerPoint je užitečná a poskytuje vám kontrolu nad tím, kde a jak se text na snímcích zobrazuje. Využitím možností přizpůsobení textu a obtékání textu můžete vytvářet esteticky krásné prezentace s pečlivě uspořádaným textem a tvary. Vyzkoušejte mnoho možností a zjistěte, které z nich nejlépe vyhovují vašim konkrétním požadavkům na design. Šťastné hraní!

FAQ
Jak obtékat text v aplikaci PowerPoint 2007?

Pomocí těchto postupů můžete obtékat text v aplikaci PowerPoint 2007: Otevřete aplikaci PowerPoint a najděte snímek, na kterém chcete obtékat text. Vyberte textové pole nebo tvar, ve kterém se nachází text, který chcete obtékat, následujícím postupem:

2. 3. Na pásu karet vyberte kartu „Formát“. 4. Ve skupině „Text“ vyberte tlačítko „Obtékat text“. 5. Zobrazí se rozbalovací nabídka s různými možnostmi obtékání. Vyberte preferovanou možnost, například „Obalit text ve tvaru“ nebo „Obalit kolem tvaru“.

6. Text se nyní bude obtékat v souladu s vybranou možností, a to buď tak, aby se vešel do tvaru, nebo kolem něj. Obtékání textu lze dále přizpůsobit kliknutím pravým tlačítkem myši na textové pole nebo tvar, výběrem možnosti „Formátovat tvar“ nebo „Formátovat textové pole“ z kontextové nabídky a následným výběrem karty „Textové pole“. Odtud můžete měnit další proměnné obtékání textu, například nastavení okrajů a přidání výplně.

Jak obtékám text ve tvaru?

Tyto postupy lze v aplikaci PowerPoint použít k obtékání textu ve tvaru: V kroku 1 otevřete aplikaci PowerPoint a vyberte snímek, na který chcete umístit tvar s obtékaným textem. Na pásu karet aplikace PowerPoint v horní části obrazovky vyberte kartu „Vložit“. 3. Chcete-li na snímek přidat textový rámeček, klikněte na tlačítko „Textový rámeček“ v části „Text“. 4. Klepnutím a přetažením na snímku vytvořte tvar textového pole. Ujistěte se, že je dostatečně velký, aby se do něj vešel text, který chcete obtékat. 5. Zadejte text do textového pole jeho napsáním nebo vložením. 6. Klepněte na kartu „Formát“ na pásu karet aplikace PowerPoint s vybraným textovým polem. 7. Chcete-li se dostat na panel „Formátovat tvar“ v části „Styly textového pole“, klikněte na ikonu malé šipky v pravém dolním rohu oblasti. 8. Kliknutím na ikonu malé šipky vedle položky „Textové pole“ v okně „Formátovat tvar“ rozbalte možnosti. Ta se nachází na kartě „Možnosti textu“. 9. Zaškrtněte políčko „Obalit text ve tvaru“ v rámci možností „Textový rámeček“. Výsledkem bude, že text bude moci obtékat okraje tvaru. 10. Podle potřeby upravte další možnosti formátování, jako je písmo, velikost, barva, zarovnání atd. 11. Klepnutím na „X“ v pravém horním rohu zavřete panel „Formátovat tvar“.

Tvar PowerPointu, který jste vytvořili, by nyní měl obklopovat váš obsah. Aby se tvar vešel do jeho hranic, můžete podle potřeby změnit jeho velikost nebo upravit text.