Jak obnovit nastavení sítě ve Windows 11. Komplexní průvodce

Navzdory mnoha novým funkcím a vylepšením, které přináší systém Windows 11, se mohou občas vyskytnout problémy se sítí, které vyžadují obnovení nastavení sítě. Obnovení nastavení sítě vám může pomoci tyto problémy vyřešit, ať už máte potíže s připojením, nebo chcete jen začít znovu. V tomto článku vám nastíníme, jak obnovit nastavení sítě v systému Windows 11, spolu s řešením připojených problémů.

Jak mohu obnovit nastavení sítě ve Windows 11?

Dodržujte následující způsoby obnovení síťových nastavení v systému Windows 11: 1. Obnovte nastavení sítě v systému Windows 11. V nabídce Start klikněte na ikonu „Nastavení“, která vypadá jako ozubené kolečko. 2. V levém menu okna Nastavení vyberte položku „Síť a internet“. 3. V části Nastavení sítě a internetu na pravé straně vyberte možnost „Upřesnit nastavení sítě“. 4. Přejděte dolů a v nabídce vyberte možnost „Network reset“ (Obnovení sítě).

5. Potvrzovací okno vás upozorní, že resetováním sítě dojde k odinstalování a opětovné instalaci všech síťových adaptérů a také k obnovení výchozího nastavení ostatních síťových komponent. Chcete-li pokračovat, klikněte na možnost „Resetovat nyní“. Systém Windows 11 nyní zahájí proceduru obnovení sítě.

6. Buďte trpěliví, protože to může nějakou dobu trvat. Po dokončení obnovení se počítač automaticky restartuje.

Vaše síťová nastavení budou po restartu obnovena do původního stavu. To znamená vymazání všech sítí Wi-Fi, resetování síťových adaptérů a změnu všech dalších příslušných síťových nastavení. Jak zajistím správné fungování sítě v systému Windows 11?

Pokud vám systém Windows 11 způsobuje problémy se sítí, můžete se kromě vymazání nastavení sítě pokusit provést následující kroky k odstranění problémů:

1. Restartujte směrovač a modem tak, že od každého zařízení odpojíte napájecí kabely, krátce počkáte a poté je opět připojíte. Tím se často vyřeší přechodné potíže se sítí. Aktualizujte síťové ovladače:

2. Zastaralé nebo nekompatibilní síťové ovladače mohou vést k problémům s připojením. Chcete-li aktualizovat síťové ovladače, otevřete Správce zařízení výběrem položky „Správce zařízení“ z kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko Start. Klikněte pravým tlačítkem myši na síťové zařízení rozbalením kategorie „Síťové adaptéry“ a výběrem možnosti „Aktualizovat ovladač“. 3. Spusťte nástroj pro řešení problémů se sítí: Systém Windows 11 má vestavěný nástroj Network Troubleshooter, který dokáže okamžitě identifikovat a vyřešit běžné problémy se sítí. Spusťte jej kliknutím na položky Nastavení > Síť a internet > Řešení potíží > Další nástroje pro řešení potíží > Nástroj pro řešení potíží se sítí.

Jak lze obnovit systém Windows 11 bez vymazání dat?

Přestože obnovení síťových nastavení neodstraní vaše osobní soubory a aplikace, můžete podle následujících pokynů obnovit všechna nastavení systému Windows 11 bez ztráty dat:

1. Klikněte na ikonu „Nastavení“ v nabídce Start. 2. V levé nabídce okna Nastavení klikněte na položku „Systém“. 3. V pravé části okna vyberte položku „Recovery“ (Obnovení). 4. V části „Reset PC“ vyberte možnost „Get started“ (Začít).

5. Chcete-li počítač resetovat bez ztráty osobních údajů, vyberte možnost „Keep my files“. 6. Chcete-li dokončit postup resetování, dodržujte pokyny na obrazovce.

Jak mohu použít Příkazový řádek k resetování Wi-Fi?

Chcete-li obnovit nastavení Wi-Fi pomocí příkazového řádku, stačí dodržet následující kroky:

1. Spusťte Příkazový řádek v režimu správce. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a vyberte možnost „Windows PowerShell (Admin)“ nebo „Příkazový řádek (Admin)“.

2. Do okna příkazového řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter. příkaz netsh int ip reset

3. Chcete-li provést úpravy, restartujte po spuštění příkazu počítač.

Resetování zásobníku TCP/IP a dalších příslušných síťových nastavení pomocí tohoto příkazu může pomoci odstranit problémy s připojením Wi-Fi.

Závěrem lze říci, že vymazání síťových nastavení v systému Windows 11 může být užitečným krokem při řešení problémů se sítí. Nezapomeňte, že tato metoda odstraní uložené sítě Wi-Fi a související hesla, ať už resetujete pomocí příkazového řádku nebo nabídky Nastavení. Obvykle se doporučuje před obnovením nastavení sítě zálohovat důležitá data, pokud vám tento postup není jasný.

FAQ
Je resetování nastavení sítě dobré?

Za určitých okolností může být resetování nastavení sítě výhodné. Může pomoci při řešení potíží souvisejících se sítí, včetně problémů s připojením, pomalé rychlosti internetu nebo řešení problémů se síťovým adaptérem. Obnovení síťových nastavení v podstatě obnoví výchozí konfiguraci a pomůže odstranit případné konflikty nebo nesprávné konfigurace, které mohou být zdrojem problému.

Obnovení nastavení sítě však vymaže všechny uložené sítě Wi-Fi, konfigurace VPN a další předvolby související se sítí. Pokud se tedy rozhodnete obnovit nastavení sítě, budete muset síťová připojení nakonfigurovat znovu.

Závěrem lze říci, že při problémech se sítí může být resetování nastavení sítě užitečným řešením. Je však nezbytné vyvážit potenciální výhody a nepříjemnosti spojené s opětovnou konfigurací síťových připojení.

Proč se systém Windows 11 nemůže připojit k síti Wi-Fi?

Systém Windows 11 může mít problémy s připojením k síti Wi-Fi z několika důvodů. Mezi typické příčiny patří např: 1. Problémy se síťovým ovladačem: Windows 11 se nemusí být schopen připojit k sítím Wi-Fi kvůli zastaralým nebo nekompatibilním síťovým ovladačům.

2. Problémy s adaptéry Wi-Fi: Připojení k systému Windows 11 mohou bránit vadné nebo nefunkční adaptéry Wi-Fi. 3. Nesprávné konfigurace sítě: Problémy s připojením mohou být způsobeny nesprávně nakonfigurovaným síťovým nastavením nebo provedenými úpravami síťového nastavení. Problémy se směrovačem nebo modemem, například rušení signálu nebo chybné nastavení, mohou zhoršit připojení Wi-Fi.

4. Potíže se směrovačem nebo modemem.

5. Přetížení sítě: Příliš mnoho zařízení sdílejících síť Wi-Fi může zahltit síť a ztížit připojení systému Windows 11. Konflikty se zabezpečovacím softwarem mohou zabránit systému Windows 11 v připojení k síti Wi-Fi.

6. Může dojít ke konfliktům s firewally. 7. Chyby nebo závady softwaru v systému Windows 11: V některých situacích mohou být problémy s připojením Wi-Fi způsobeny chybami nebo závadami v samotném systému Windows 11.

Při řešení těchto potíží můžete postupovat podle podrobných pokynů k obnovení nastavení sítě v systému Windows 11, které mohou pomoci řešit různé pravděpodobné příčiny problémů s připojením Wi-Fi.