Jak najít ztracený iPad. Tipy a triky, jak získat zařízení zpět

Jak lokalizovat iPad?
Chcete-li své zařízení najít, přihlaste se na webu iCloud.com/find. Nebo použijte aplikaci Najít na jiném zařízení Apple, které vlastníte.
Další informace najdete na support.apple.com

Přestože ztráta iPadu může být nepříjemná, existují různé způsoby, jak jej najít a zvýšit své šance na jeho získání zpět. Zde je několik účinných způsobů, jak najít ztracený iPad a možná ho získat zpět, ať už byl odcizen na cestách, nebo se ztratil doma. Nejprve použijte funkci Najít můj iPad. Použití vestavěného nástroje Najít můj iPad je jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak ztracený iPad najít. Pomocí této funkce můžete pomocí služby iCloud sledovat polohu zařízení. Přejděte do Nastavení > [Vaše jméno] > iCloud > Najít můj iPad a zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Najít můj iPad.

Pokud iPad ztratíte, můžete pro přístup k službě Najít můj iPad použít jiné zařízení se systémem iOS nebo počítač, a to na stránce iCloud.com. Po přihlášení pomocí svého Apple ID vyberte možnost Najít iPhone a poté vyberte iPad ze seznamu dostupných zařízení. Aplikace zobrazí přibližnou polohu vašeho iPadu na mapě. Chcete-li ochránit své soukromé informace, můžete aplikaci Najít můj iPad použít také k dálkovému uzamčení zařízení, přehrání zvuku nebo vymazání jeho obsahu. Využití sledovacích zařízení Bluetooth

2. Zjistěte, zda je iPad v pořádku. Tradiční techniky, jako je funkce Najít můj iPad, nemusí fungovat, pokud je váš iPad offline nebo je jeho baterie vybitá. Za takových okolností můžete uvažovat o použití sledovacích zařízení Bluetooth, jako je Tile nebo TrackR. Tyto malé miniaplikace fungují na základě spárování s telefonem pomocí Bluetooth a lze je připevnit k iPadu nebo vložit do kabelky. V případě ztráty iPadu můžete pomocí odpovídající aplikace v telefonu spustit alarm na sledovacím zařízení Bluetooth, které vám pomůže zařízení najít, i když je mimo dosah nebo je vypnuté.

3. Spojte se s místní policií

Pokud se domníváte, že vám byl iPad odcizen, musíte to neprodleně oznámit policii. Sdělte jim sériové číslo zařízení, model a další důležité údaje. Je sice možné, že policie nebude schopna najít konkrétně váš iPad, ale mít důkaz o krádeži může být užitečné v případě, že se iPad najde, nebo pokud budete potřebovat uplatnit pojistnou událost.

4. Zabezpečte svá data Pokud máte obavy o bezpečnost osobních údajů ve ztraceném nebo odcizeném iPadu, je nutné jednat okamžitě. Využijte ztrátový režim aplikace Najít můj iPad, který iPad na dálku uzamkne a zobrazí personalizovanou zprávu s kontaktními údaji. Chcete-li zabránit nelegálnímu přístupu k datům, můžete iPad také na dálku vymazat. Abyste měli jistotu, že máte k dispozici duplikát svých klíčových souborů, nezapomeňte zařízení pravidelně zálohovat pomocí iCloudu nebo iTunes.

Závěrem: Ztráta iPadu může být nepříjemná, ale existuje řada způsobů, jak zvýšit své šance na jeho obnovu. Zapněte funkci Najít můj iPad, přemýšlejte o sledovacích zařízeních Bluetooth, podejte hlášení o krádeži na policii ve svém okolí a přijměte opatření na ochranu svých dat. Pokud budete aktivní a použijete tyto strategie, možná se vám podaří ztracený iPad najít nebo alespoň ochránit svá osobní data.

FAQ
Lze iPad sledovat podle IMEI?

Pomocí speciálního čísla IMEI (International Mobile Equipment Identity) lze iPady skutečně sledovat. Každý iPad má jedinečné 15místné identifikační číslo (IMEI), které lze použít k vyhledání zařízení. Je důležité si uvědomit, že pro sledování iPadu pomocí čísla IMEI je nutná spolupráce státních orgánů nebo poskytovatele mobilních služeb.

Můžete najít své zařízení, pokud je offline?

Váš ztracený iPad lze najít, i když je offline. Pomocí funkce „Nalezení offline“ v aplikaci Najít můj iPad od společnosti Apple můžete své zařízení najít, i když není online.

I když iPad není připojen k internetu, může vysílat signál Bluetooth, který mohou detekovat sousední produkty Apple. Aplikace Najít moje pak bezpečně přijme údaje o poloze z těchto zařízení a umožní vám zobrazit jeho nejnovější polohu na mapě.

Pokud jste v nastavení aplikace Najít můj zapnuli možnost „Povolit vyhledávání offline“, můžete také dostat oznámení, když je váš iPad offline detekován jiným zařízením Apple. Pokud váš gadget objeví někdo jiný, může vám to pomoci získat jej zpět.

Je důležité mít na paměti, že aby tato funkce fungovala, musí mít váš ztracený iPad zapnuté Bluetooth, musí se nacházet v blízkosti jiných zařízení Apple, být online a mít aktivní aplikaci Najít můj.

Můžete aplikaci Najít můj iPad zapnout na dálku?

Ano, funkci Najít můj iPad můžete aktivovat na dálku. Chcete-li toho dosáhnout, ujistěte se, že jste funkci Najít můj iPad zapnuli ještě před jeho ztrátou. Pokud jste tak učinili, můžete použít své Apple ID pro přístup k aplikaci Find My na jiném zařízení Apple nebo se přihlásit na iCloud.com. Odtud můžete pomocí mapy najít ztracený iPad, přehrát na něm zvuk, který vám pomůže při hledání, uzamknout ho v režimu pohřešování pomocí personalizované zprávy nebo v případě potřeby na dálku vymazat všechna data, která obsahuje.

Jak získám funkci Najít můj iPad?

Pro získání funkce Find My iPad je třeba provést níže uvedené akce: 1. Zkontrolujte, zda je v zařízení iPad nainstalován systém iOS 13 nebo novější verze. Pokud tomu tak není, nainstalujte do zařízení nejnovější verzi systému iOS. 2. V zařízení iPad otevřete aplikaci Nastavení a v horní nabídce vyberte své Apple ID. 3. V nabídce Apple ID vyberte možnost „iCloud“. 4. V seznamu služeb iCloud najděte položku „Find My iPad“ (Najít můj iPad) posunutím dolů.

4. Dotkněte se jí. 5. Chcete-li funkci aktivovat, přepněte přepínač vedle položky „Najít můj iPad“ na zapnuto. 6. Pro ověření můžete být vyzváni k zadání přístupového kódu nebo hesla Apple ID. Zadejte údaje potřebné k dalšímu postupu. Když funkci Find My iPad povolíte, váš iPad bude nyní nakonfigurován. Pokud je nyní váš iPad pohřešován, můžete pomocí jiného zařízení Apple nebo počítače vstoupit na webovou stránku iCloud a sledovat jeho polohu, přehrát zvuk, vzdáleně jej uzamknout a v případě potřeby vymazat jeho obsah.