Jak počítat čísla v aplikaci Excel

Excel je silný program, který uživatelům umožňuje analyzovat a počítat mnoho typů dat. Typickou úlohou je počítání počtu položek v rozsahu nebo v určité sadě buněk. V tomto příspěvku prozkoumáme různé techniky počítání čísel v aplikaci Excel a budeme se zabývat souvisejícími otázkami, například jak sečíst sloupec, spočítat buňky vyplněné textem a automaticky počítat čísla … Číst dál

Jak skrýt sloupce v aplikaci Excel Zkratka

Jak zobrazit skryté sloupce v Excelu? Na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na tlačítko Formát. Proveďte jednu z následujících akcí: V oddílu Viditelnost klikněte na položku Skrýt a zobrazit a poté na příkaz Zobrazit skryté řádky nebo Zobrazit skryté sloupce. Další informace najdete na support.microsoft.com Silným nástrojem pro organizaci a analýzu dat je aplikace … Číst dál

Použití správné funkce v aplikaci Excel. Průvodce extrakcí textu ze správné

Excel je silný program, který uživatelům poskytuje efektivní možnosti manipulace s daty a jejich analýzy. Funkce „PRAVÁ“ v Excelu je jednou z nejčastěji využívaných funkcí, protože umožňuje uživatelům extrahovat text z pravé strany buňky. Funkci „vpravo“ v aplikaci Excel lze použít k efektivnějšímu extrahování dat při použití s dalšími funkcemi, jako jsou LEFT a MID. … Číst dál

Použití funkce DAYS v aplikaci Excel. Komplexní průvodce

Jak spočítat pracovní dny v Excelu? MS Excel – Počet pracovních dnů mezi dvěma daty Tento výpočet zajišťuje relativně jednoduchá funkce NETWORKDAYS (net – čistý, workdays – pracovní dny). Pokud tedy máme např. na A1 datum 22.3.2014 a na B1 10.4.2014, funkce bude mít tvar: =NETWORKDAYS(A1;B1) a výsledek je 14 (pracovních dní). Další informace najdete … Číst dál

Porozumění funkci Offset v aplikaci Excel. Komplexní průvodce

Pomocí propracované funkce Offset aplikace Excel mohou uživatelé dynamicky odkazovat na rozsah buněk. Při práci s obrovskými soubory dat nebo při vytváření dynamických výpočtů je tento nástroj docela užitečný. V tomto příspěvku prozkoumáme fungování funkce Offset a nabídneme její užitečné aplikace. Jaká je činnost funkce Offset? Chcete-li zadat odkaz na rozsah buněk, které jsou vzdáleny … Číst dál

Jak zkopírovat list v aplikaci Excel. Nejrychlejší a nejefektivnější metody

Jednou z nejužitečnějších funkcí aplikace Microsoft Excel pro správu a analýzu dat je možnost klonování a duplikování listů. Aplikace Excel má řadu možností, jak tyto úkoly provést, ať už potřebujete vytvořit zálohu, četné kopie listu, nebo chcete pouze zachovat jeho rozložení. Nejrychlejšími a nejefektivnějšími způsoby duplikování listu v aplikaci Excel, zachováním formátování a vícenásobným duplikováním … Číst dál

Použití funkce CONCATENATE v aplikaci Excel. Komplexní průvodce

Excel je silný nástroj, který poskytuje řadu možností, jež uživatelům pomáhají při manipulaci s daty a jejich analýze. Jednou z takových funkcí je CONCATENATE, která umožňuje kombinovat textové řetězce z různých buněk do jedné buňky. V tomto příspěvku se podíváme na to, jak používat funkci CONCATENATE aplikace Excel, a nabídneme příklady pro různé situace. Jak … Číst dál

Jak používat funkci MIN v aplikaci Excel

Jak použít funkcí když v Excelu? Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"") Další informace najdete na support.microsoft.com Funkce MIN aplikace Excel je účinný nástroj, který umožňuje uživatelům vyhledat nejmenší hodnotu v zadaném … Číst dál

Jak vložit sériové číslo do aplikace Excel

Jak vložit do Excelu pořadové číslo? Na rozdíl od jiných aplikací Microsoft 365 excel neposkytuje tlačítko pro automatické číslování dat. K řádkům dat ale můžete snadno přidat pořadová čísla přetažením Úchyt a vyplnit tak sloupec řadou čísel nebo pomocí funkce ŘÁDEK. Další informace najdete na support.microsoft.com Pomocí aplikace Excel můžete efektivně organizovat a analyzovat data. … Číst dál

Jak používat funkci zaokrouhlení v aplikaci Excel

Jak v Excelu zaokrouhlit na celá čísla? K zaokrouhlení na celá čísla nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty se používají funkce. MATH a FLOOR. MATH. Funkce CEILING. Cached Další informace najdete na www.abecedapc.cz Excel je silná aplikace, která poskytuje řadu možností pro úspěšné zpracování a analýzu dat. Funkce ZAOKROUHLIT například umožňuje zaokrouhlovat hodnoty na daný … Číst dál