5G Home Internet. Uvolnění rychlosti budoucnosti

Jaká je rychlost 5G internetu? Co získáte s 5G sítí? Přinášíme Vám novou generaci mobilní sítě 5G, která umožní reálnou rychlost stahování až 500 Mb/s, zkrátí odezvu, zásadně zvětší kapacitu sítě a obslouží více zákazníků a zařízení při udržení stejně kvalitního připojení. Další informace najdete na www.t-mobile.cz Technologie 5G po celém světě vyvolává vlny, protože … Číst dál

Jak fungují věže 5G. Exploring the Technology Behind the Next Generation of Wireless Communication

Jak funguje 5G internet? 5G síť neboli síť páté generace označuje novou technologii telekomunikačního standardu – rychlé bezdrátové připojení s nízkou latencí. Má vyšší kapacitu než stávající 4G síť a díky možnosti využití dalších frekvencí nabídne i násobně vyšší přenosové rychlosti. Další informace najdete na www.vodafone.cz Představte se: K přechodu ze sítí 4G na sítě … Číst dál

Cesta k 5G. Za jak dlouho bude 5G ve Velké Británii všude?

Does Vodafone data work in Switzerland? Domestic Price Plan Business monthly customers will be able to include data roaming across the whole of Europe within their domestic monthly package and consumer monthly customers can use the new price plans in Vodafone countries as well as France, Switzerland, Belgium and Austria. Další informace najdete na www.vodafone.com … Číst dál

Rychlost 6G a její vývoj. Srovnání 4G, 5G a 6G

Každá generace bezdrátových sítí přinesla v neustále se rozvíjejícím odvětví telekomunikací podstatné zlepšení z hlediska rychlosti a funkčnosti. V souvislosti s nedávným zaváděním sítí 5G se přirozeně objevuje téma, jak rychle bude 6G zavedena. Tento článek se bude zabývat rychlostí a perspektivními účinky sítě 6G, jakož i souvisejícími otázkami, včetně rozdílů mezi sítěmi 4G, 5G … Číst dál

Možnosti Bluetooth 5.0. Omezení a možnosti připojení zařízení

Představte se: Náš každodenní život se stal zcela závislým na technologii Bluetooth, která hladce propojuje nejrůznější zařízení. Tato technologie pokročila a s vydáním Bluetooth 5.0 poskytla ještě více možností a pokroků. V tomto článku se budeme zabývat množstvím zařízení, která Bluetooth 5.0 podporuje, jeho schopností připojit se k více reproduktorům, omezeními pro spárovaná zařízení a … Číst dál

Jak fungují majáky?

Co symbolizuje maják? Maják je symbolem světla, naděje a bezpečí. Námořníci k němu upínají zraky, spoléhají na něj jako na svého průvodce a pomocníka v nouzi. A někdy měl také symbolizovat Boha (tj. hlavního nositele světla). Další informace najdete na www.yachting.com Protože mohou vysílat signály a informace do sousedních zařízení, jsou majáky malými zařízeními, jejichž … Číst dál

Bluetooth vs NFC. Pochopení rozdílů a podobností

How does Bluetooth differ from NFC Near Field Communication )? NFC and Bluetooth are both relatively short-range communication technologies available on mobile phones. NFC operates at slower speeds than Bluetooth and has a much shorter range, but consumes far less power and doesn't require pairing. Cached Další informace najdete na en.wikipedia.org Náš každodenní život je … Číst dál

Jak funguje Bluetooth. Zjednodušené vysvětlení

Náš život se stal zcela závislým na technologii Bluetooth, která bezdrátově propojuje různé produkty a usnadňuje komunikaci. Zamysleli jste se však někdy nad tím, jak Bluetooth funguje ve skutečnosti? V tomto příspěvku prozkoumáme vnitřní fungování technologie Bluetooth a odpovíme na některé často kladené otázky týkající se její funkčnosti. Nejprve si objasníme, jak Bluetooth funguje. Bluetooth … Číst dál