Jak vytvořit jednu stránku na šířku v aplikaci Word 2013

Jak vytvořit novou stránku ve Wordu? Pokud chcete do svého wordového dokumentu vložit prázdnou stránku, umístěte kurzor na místo, kde má nová stránka začínat, a klikněte na Vložení > Prázdná stránka. Objeví se prázdná stránka, kterou můžete hned začít zaplňovat. Další možnost oddělování prostoru je vložit konec stránky. Další informace najdete na support.microsoft.com Potřebovali jste … Číst dál

Hovor přes vysílačku. A Comprehensive Guide

Jak se mluví do vysílačky? K přepínání z režimu příjem do režimu vysílání slouží tlačítko označené „PTT“ (Push To Talk). Přepnutí provozu určitou dobu trvá. Když protistanice domluvila, vyčkejte sekundu či dvě, stiskněte PTT, opět sekundu vyčkejte a teprve pak začněte pomalu, jasně a zřetelně hovořit. Teprve když dohovoříte pusťte tlačítko PTT. Další informace najdete … Číst dál