How to Text a Friend to Check In

Jak udělat aby na mě myslel? Vtiskněte se mu do představ a bude na vás stále myslet Takže si vás mnohem lépe zapamatuje. Odborníci tvrdí, že by mělo jít o dlouhý kontakt, delší než 4 vteřiny. Tím mu dáte jasně najevo, že vás zajímá a chcete se s ním minimálně pobavit. Klidně o počasí i … Číst dál

Jak provést medián If v aplikaci Excel. Komplexní průvodce

Jak se počítá modus a medián? Pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. Pokud má soubor sudý počet prvků, obvykle se za medián označuje aritmetický průměr hodnot na místech n/2 a n/2+1. Obecně se za medián dá označit více čísel. Další informace najdete na … Číst dál