Domovská stránka > C > Co Je Písemný Dokument?

Co je písemný dokument?

písemné (textové) - Písemný dokument je druh grafického dokumentu, který je tvořený písemným záznamem tj. pomocí soustavy obecně platných znaků, určených na fixování a zrakové (případně hmatové) vnímání jazykového projevu (např. abeceda, číslice, Braillovo písmo, aj. symboly), anebo zvukového projevu (např.

Přečtěte si více

Tak co je dokumentarni film?

Dokumentární film je druh filmu, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti. Snímáním reality se vymezuje oproti filmu hranému i animovanému. Také, co je to elektronický dokument? Elektronický dokument je libovolný soubor typicky vytvořený uživatelem pomocí aplikačního softwaru, který může být používán v elektronické nebo tištěné formě. Původně byly počítačové dokumenty považovány pouze za interní formu; výsledným tvarem byl tištěný dokument.

Jak napsat dokument?

Vytvoření dokumentu

  1. Spusťte aplikaci Word. Nebo pokud je Word už otevřený, vyberte Soubor >Nový.
  2. Do pole Hledat online šablony zadejte hledané slovo, jako je dopis,životopis nebo faktura.
  3. Kliknutím na šablonu zobrazíte náhled.
  4. Vyberte Vytvořit.
Co obsahují dokumenty? Dokumenty jsou podle Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě veškeré záznamy písemné, obrazové, zvukové a elektronické povahy. Dokument je jakýkoli hmotný nosič, na kterém jsou znakově zaznamenány znalosti v podobě potencionální informace.

Co je právní dokument?

Dokument je z hlediska českého práva definován zákonem o archivnictví a spisové službě. Je jím každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena svým původcem nebo byla původci doručena. Pokud jde o to, co je originál dokumentu? Originalita dokumentu jednoduše spočívá v tom, jak dokument vznikl. Vznikl-li dokument jako papír, je originálem papír. Pokud vznikl dokument elektronicky v PC, je jeho originálem elektronický záznam. Originálem digitálního dokumentu je zdrojový soubor ve formátu, ve kterém jste jej do organizace přijali.

Jak natočit dokumentární film?

Snažte se jednoduše točit věci, které jsou zajímavé a vyhýbejte se obyčejným tématům. Neznamená to, že dokument musí být extrémně poučný a grandiózní – můžete natočit i malý intimnější dokument, který dokáže divákům předat informace stejně tak dobře a poutavě. Dokumenty jsou sice naučné, ale měly by diváka zaujmout. Kdo se podílel na rozvoji filmu u nás? a 21. století se do mezinárodního povědomí dostala nová generace českých filmařů jako jsou například: Jan Svěrák, Vladimír Michálek, Jan Hřebejk, Saša Gedeon, Petr Zelenka, Alice Nellis. Zatím největší úspěch slavil v České republice i ve světě Oscarem oceněný film Kolja (1996) Jana Svěráka.

Co je elektronický originál?

- Dokument, který prošel autorizovanou konverzí (byl úředně převeden z listinné do elektronické podoby) – je rovněž opatřen ověřovací doložkou.

By Antonio Rynn

Co je analogová podoba? :: Jak vytáhnout text z PDF?
Užitečné odkazy