Domovská stránka > C > Co Je To Relativní Adresa?

Co je to relativní adresa?

Jako relativní URL se na internetu označuje webová adresa, která není v odkazu zapsána kompletně, tj. včetně protokolu a většinou ani domény serveru, ale jen částečně. Cíl odkazu pak závisí na umístění odkazující stránky.

Přečtěte si více

Co je to cesta k souboru?

Cesta je součástí úplného jména souboru, které umožňuje identifikovat libovolný soubor v souborovém systému počítače. Příklad zápisu cesty v různých operačních systémech: \DOC\1989 (MS-DOS) \Program Files (x86)\Java (Microsoft Windows) Co je to UNC cesta? Cesty UNC. Cesty UNC (Universal Naming Convention), které se používají pro přístup k síťovým prostředkům, mají následující formát: Název serveru nebo hostitele, kterému předchádí . \\ Název serveru může být název počítače pro rozhraní NetBIOS nebo IP adresa nebo plně kvalifikovaný název domény (podporují se IPv4 i v6).

Tak jak zjistit cestu k souborů?

1) Držte stisknutou klávesu Shift a klikněte na požadovaný soubor pravým tlačítkem myši. 2) Z kontextového menu vyberte možnost Kopírovat jako cestu. 3) Nyní již v emailu či na sociální síti klikněte na tlačítko (typicky Procházet), prostřednictvím nějž máte vybrat soubor na svém PC. Co musí obsahovat každý soubor? Mnoho souborů reprezentuje jediný objekt a obsahuje jenom jeden druh dat (například textový dokument, počítačový program, obrázek, zvukový záznam), ale existují i soubory složené (archivní soubory, knihovny, ISO obrazy disků), které obsahují množství dílčích objektů a souborů; také kancelářské dokumenty mohou obsahovat

Co je to absolutní a relativní adresa?

u absolutní adresy je cílový soubor a jeho umístění přesně a jednoznačně určeno; používáte ji, když třeba někomu "posíláte odkaz". Je třeba ve tvaru http://polopate.wz.cz/index.php; relativní adresy přímo při "surfování" nepoužíváte, pro tvorbu webu jsou však podstatné. Můžete se také zeptat, jaké typy adres v excelu rozlišujeme? Jak jsme si již řekli, adresa buňky je dána souřadnicemi sloupce a řádku. Rozlišujeme adresy relativní, absolutní, smíšené a případně externí.

Jak funguje funkce Když?

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"") Jak získat odkaz na soubor? 3.4.1 Kopírování odkazu na soubor

Přejděte k souboru, jehož odkaz chcete zkopírovat. Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle položky a potom klikněte na možnost Kopírovat odkaz. Vyberte více souborů a klikněte na možnost Sdílet > Kopírovat odkaz. Zobrazí se dialogové okno Kopírovat odkaz na soubor.

Můžete se také zeptat, jaké informace se zaznamenávají v souborů?

Souborový systém zaznamenává kromě jména souboru a jeho umístění v hierarchii adresářů další informace sloužící pro správu souborů. Především jsou to časové známky (nejdůležitější je čas poslední změny).

By Katey Gwenn

Jaké části má soubor? :: Kdy se založil internet?
Užitečné odkazy