Domovská stránka > C > Co Je To Subnet?

Co je to subnet?

Podsíť (anglicky subnet, subnetwork) je v informatice označení pro samostatnou část počítačové sítě. Označením podsíť je obvykle míněna konkrétní (menší) vyčleněná část větší IP sítě. Pro určení rozsahu IP adres v dané podsíti slouží maska sítě.

Přečtěte si více

Může se také zeptat, co je to netmask?

Maska sítě je číslo, které v informatice popisuje rozdělení počítačové sítě do podsítí (anglicky subnets). Maska sítě zapsaná v binárním tvaru má zleva samé jedničky až do místa, kde končí číslo sítě a na místě části pro číslo síťového rozhraní jsou samé nuly. Může se také zeptat, co to je adresa? IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno libovolnému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu (IP). Svoji IP adresu tak mají nejen počítače, notebooky nebo tiskárny, ale také každý telefon, tablet nebo například nová pračka.

Co je to Broadcast sítě?

Broadcast (oběžník) je v informatice zpráva, kterou v počítačové síti přijmou všechna připojená síťová rozhraní. Pomocí broadcastů se v současných sítích šíří například informace o sdílení v sítích Microsoft (pomocí protokolu SMB) nebo identifikace zařízení (CDP protokol). Můžete se také zeptat, jak se pocita broadcast? broadcastbroadcast

192.168.0.0adresa sítě
...adresy hostů
192.168.0.14adresa hosta
192.168.0.15broadcast adresa

Jak pocitat Subnety?

Pokud je prefix /27 (standartní je /24) tak víme, že si network půjčil 27-24 bitů tedy 3. Počet subnetů se počítá vzorcem 2^n, kdy n je počet půjčených bitů. Co se dá delat s IP adresou? Z IP adresy směrovače zjistí, kdo je poskytovatelem vašeho připojení k internetu a také se dozví, kde se asi přibližně nacházíte. Dále budou schopni identifikovat čtvrť či městskou část, ve které bydlíte, ale již nikoliv váš dům.

Co vše prozradí IP adresa?

Jedná se o jedinečný online identifikátor. IP adresu má každý počítač. Jednoznačně identifikuje rozhraní v počítačové síti, která používá IP (internetový protokol). Jak zjistit mou IP adresu? Najděte svou IP adresu v Windows

  1. Vyberte Start> Nastavení > Network & internet > Wi-Fi a pak vyberte Wi-Fi síť, ke které jste připojení.
  2. V části Vlastnosti vyhledejte svoji IP adresu, která je uvedená vedle položky Adresa IPv4.

Jak funguje broadcast?

Broadcast je jeden ze způsobů vysílání v TCP/IP síti (používá se nespojový (connectionless) protokol, jako třeba UDP). Je to vysílání jednoho všem, tedy vysílaný paket je (teoreticky) zachycen všemi zařízeními v síti, lepé řečeno v dané broadcast doméně (subnetu).

By Vinson Araneo

Jak zjistit broadcast adresu? :: Jak připojit více zařízení přes Bluetooth?
Užitečné odkazy