Domovská stránka > C > Co Je To Netolismu?

Co je to Netolismu?

Závislost na Internetu, někdy též netolismus nebo netholismus, je chorobná závislost na internetu ve všech formách, tzn. hraní webových her, chatování, sledování e-mailů, běžné surfování apod. V širším pojetí zahrnuje závislost na tak zvaných virtuálních drogách, kam lze navíc zařadit i mobilní telefon a televizi.

Přečtěte si více

Jak se projevuje závislost na PC?

ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače. brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače. rostoucí nervozita a neklid, když delší dobu nemůže hrát. přemýšlení o počítači, když ho zrovna nepoužívá Můžete se také zeptat, co je to závislost na sociálních sítích? O závislosti lze hovořit v případě, že jsou přítomny tyto projevy: Sociální sítě mají přednost před reálným životem (setkávání s přáteli, rodinou apod.) Vyskytuje se nutkavá potřeba sociální síť kontrolovat a pokud není uspokojena, vzrůstá nervozita a hrozí agresivní chování

Jak komunikovat se Zavislym?

Je potřeba vyhnout se hodnocení osobnosti druhého, ale oslovovat konkrétní chování, které se nám nelíbí. V praxi to znamená vyhnout se výrokům na styl “jsi alkoholik”, kterými druhého hodnotíme. A namísto toho zvolit výroky, které budou objektivně popisovat konkrétní chování. Co je to hypersexualita? Jedná se o psychickou poruchu, přičemž nezáleží na počtu sexuálních partnerů, ale na neschopnosti dotyčného člověka ovládat svoje sexuální puzení, které se tak vymyká jeho kontrole. U žen je sexuální závislost pojmenována jako nymfomanie, u mužů se pak jedná o satyriázu.

Co je patologické hráčství?

Patologické hráčství je charakterizováno jako časté, opakované epizody hráčství, které dominují v životě jedince a vedou k poškození sociálních, pracovních, materiálních a rodinných hodnot a k zadlužení (Smolík, 1996). Diagnostiku lze provádět podle MKN-10 (F63. Co to je workoholik? Pojem workoholismus je psychologický ter- mín popisující závislost na práci, která je spojena se zanedbáváním ostatních stánek života, zejmé- na vztahů, či schopnosti těšit se z mimopracov- ních aktivit a často souvisí s výrazným stresem (1, 2).

Lidé se také ptají, jak léčit netolismus?

Jedinec postupně ztrácí schopnost přiměřeně reagovat na běžné životní situace a sociální schopnosti se začínají vytrácet. Nejvhodnějším řešením je vydat se cestou kompromisu – dvě hodiny času na počítači budou vyváženy dvěma hodinami času stráveného sportem, čtením knížek, kroužky apod. Jak se projevuje netolismus? pocit prázdnoty, když člověk není u počítače či mobilu, rostoucí nervozita a neklid, když člověk nepoužívá počítač delší dobu, přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá, zatajování informací o závislosti, počítač/mobil jako únik od osobních problémů atd…

Může se také zeptat, jak resit závislost na počítačových hrách?

Abstinenční příznaky při odebírání možnosti hraní PC her.

Tyto příznaky jsou obvykle popisovány jako podrážděnost, úzkost, nuda, extrémní touha nebo smutek. Stále se zvyšující se tolerance – je zřejmá potřeba trávit stále více času zabýváním se videohrami.

By Streeter

Jak se projevuje závislost na hrách? :: Jak vznikl pojem sálové počítače?
Užitečné odkazy