Domovská stránka > J > Jak Napsat Strednik Na Pocitaci?

Jak napsat Strednik na pocitaci?

Pokud máte k dispozici numerickou klávesnici, můžete středník napsat pomocí číselné kombinace systému ASCII. Stačí podržet levý Alt + vyťukat číslo 59.

Přečtěte si více

Pokud jde o to, jak psát včetně?

má včetně funkci předložky. Vzniklé předložkové spojení lze do věty začlenit volně nebo těsně, a tedy psát s čárkou nebo bez ní: Celková cena je 560 Kč(,) včetně dopravy. Prohledal všechny kapsy(,) včetně té roztržené. K protestu se připojila řada lidí(,) včetně nás. Jak psát poměr? Měřítko a poměr se nyní podle ČSN 01 6910 píšou tak, jak je najdete na mapách či v odborné literatuře – s mezerou před a za dvojtečkou (mapa 1 : 50 000, poměr 1 : 2). Norma tím opravuje ustanovení předchozího vydání, podle kterého se v těchto výrazech mezery nepsaly.

Jak psát v bodech?

Pokud nepíšete ve větách, ale jen v bodech či heslech, pak je vhodné dodržet: – malé písmeno a na konci bodu čárka, – nebo malé písmeno a na konci bodu středník, – na konci celého seznamu tečka. Jak psát odrážky ve Wordu? Na kartě Domů klikněte na ikonku odrážek (číslování), která se nachází v části Odstavec. Nastaví se odrážka, která byla naposledy použita. Napište text, ke kterému chcete dát odrážku, stiskněte klávesu Enter a na dalším řádku se vám automaticky ukáže další odrážka.

Tak jak udělat v prezentaci odrážky?

Vložení seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

  1. Na kartě Zobrazení klikněte na Normální.
  2. Klikněte do textového pole nebo na zástupný symbol, do kterého chcete přidat seznamy s odrážkami nebo číslovaný seznam.
  3. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na položku Odrážky nebo Číslování a začněte psát seznam.
Můžete se také zeptat, kdy psát čárky? PRAVIDLA – Psaní čárek
  • Interpunkce je zřejmě nejobtížnější částí českého pravopisu.
  • Čárkou oddělujeme věty souřadné (hlavní i vedlejší), pokud nejsou spojeny spojkami a, i ani, nebo, či v slučovacím významu:
  • Čárku používáme i před spojkami a, i, ani, nebo, či, pokud je vyjádřen jiný vztah než slučovací.

Jak odsadit odrážku?

Změna odsazení odrážek

  1. Vyberte odrážky seznamu kliknutím na jednu z nich. Text nebude vypadat, jako že je vybraný.
  2. Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit odsazení seznamu.
  3. Odsazení odrážky od okraje stránky změníte klikáním na šipky vedle pole Umístění odrážky.
  4. Dokončete úpravy a klikněte na OK.
Co jsou to odrážky? Odrážka může být: odrážka (hudba) – jedna ze základních posuvek. odrážka (typografie) – grafický prvek sloužící k hierarchizaci textu. Odrážka (rameno Moravy) neboli Bahenka – říční rameno spojující Mlýnský potok s řekou Moravou.

Jak na seznam tabulek?

5) Vytvoření automatického seznamu tabulek

Nyní stačí přejít do části práce, kde chcete mít vygenerovaný seznam tabulek. Na kartě Reference vyberte tlačítko pro vložení seznamu obrázků. Sice se tlačítko vztahuje na obrázky, ale skrývá pod sebou možnosti vložení různých druhů seznamů.

By Vernice

Jak opravit pomalý počítač? :: Jak udělat výčet?
Užitečné odkazy