Domovská stránka > C > Co Je Po Miliardách?

Co je po miliardách?

V takovém systému bilion znamená tisíc milionů, trilion znamená tisíc bilionů (a tedy milion milionů). V dlouhém systému se pro číslo tisíc milionů používá název miliarda, pro číslo tisíc bilionů se používá biliarda atd… Tato pojmenování v krátkém systému nemají smysl.

Přečtěte si více

Co následuje po miliardě?

Bilion je tedy tisíc milionů, trilion je tisíc bilionů, atd. U nás však používáme tzv. dlouhou škálu, kde je násobek 1000000 (milion), tedy bilion je milion milionů, trilion je milion bilionů, atd. Dlouhá škála navíc zavádí slova "miliarda", "biliarda", atd., kterými pojmenovává tisíce milionů, tisíce bilionů, atd. Co je největší číslo na světě? V roce 1938 vymyslel Milton Sirotta, devítiletý synovec slavného amerického matematika Edwarda Kasnera, pojem „googol“ označující číslo 10100, tedy jedničku se sto nulami. Kasner později zavedl pojem „googolplex“, které si můžeme představit jako jedničku s googol nulami.

Lidé se také ptají, co je po trilionech?

Zvedne-li se číslo jen tisíckrát (o deset na třetí-krát, přidají-li se tři nuly), používají se mezinázvy miliarda po milionu, biliarda po bilionu, triliarda po trilionu atd. (proto „dlouhá“ soustava). Naproti tomu v krátké soustavě slouží za základ 1000násobek. Jaké je poslední číslo? Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo. Přesto se řadí mezi čísla.

Jak jdou po sobě čísla?

JménoMocninový zápis
tisíc103
milion106
miliarda109
bilion1012
Co je to miliarda? Miliarda (zkratka mld.) je základní číslovka, která označuje číslo 1 000 000 000, tedy 109 (jednička a za ní devět nul), jinými slovy tisíc milionů. V soustavě SI jí odpovídá předpona giga-. V angličtině se slovo milliard používá jen velmi zřídka.

Co je to číslo?

Číslo je abstraktní entita užívaná pro vyjádření množství nebo pořadí. Čísla se dnes obvykle zapisují v desítkové poziční číselné soustavě pomocí arabských číslic a pomocných znaků, zejména desetinné čárky resp. tečky a znamének plus a minus. Co to znamená Google? Google je špatně napsané slovo googol. To v angličtině znamená číslo se sto nulami na konci. To je obrovské číslo, které si těžko lze představit. Spočítejte například všechny atomy ve vesmíru, nedostanete se ke googolu.

Může se také zeptat, kolik má trilion?

Trilion, též trilión, je číslo v desítkové soustavě; v češtině označuje hodnotu 1018, tzn. jednička a za ní 18 nul: 1 000 000 000 000 000 000.

By Nev Keliikoa

Co je Zpetny proud? :: Jak skenovat Kaufland?
Užitečné odkazy