Domovská stránka > C > Co Je To Kontejnerizace?

Co je to kontejnerizace?

Kontejnerizace je systém přepravy a manipulace s materiálem spočívající v používání standardizovaných kontejnerů jako prostředků pro vytváření větších manipulačních jednotek pro uplatnění příslušných mechanizačních a automatizačních prostředků. Výhodou kontejnerizace je: jednoduchá a snadná manipulovatelnost překládky.

Přečtěte si více

Podle toho, co je container?

Slovo kontejner (z anglického container, tedy věc, která něco obsahuje) může mít například tyto významy: fyzické předměty. jiné typy schránek, přepravek či jiných nádob. Když to vezmeme v úvahu, co to je kubernetes? Kubernetes je svobodný systém pro orchestraci virtualizace na úrovni operačního systému. Původně jej vyvinula společnost Google a jako podřízené nástroje podporuje například Docker a rkt. Můžeme hovořit i o virtuální kontejnerizaci na úrovni OS.

A další otázka, na co je docker?

Docker je v informatice název pro otevřený software (open source projekt), jehož cílem je poskytnout jednotné rozhraní pro izolaci aplikací do kontejnerů v prostředí macOS, Linuxu i Windows („odlehčená virtualizace“). Jak na Kubernetes? Pro začátek si řekneme, co potřebujeme. Rozhodně potřebujeme Kubernetes cluster. Nejsnazší je vzít si cluster jako službu od nějakého cloud providera jako je Google (GKE) nebo Amazon (EKS). Jediné, co to chce, je zaplatit.

Jak používat Docker?

Pokud máte vybraný image, můžete s ním pracovat dvěma způsoby:

  1. Stáhnout image příkazem docker pull . Image se stáhne do lokálního úložiště a uvidíme ho na svém image listu.
  2. Spustit image příkazem docker run . Pokud není image přístupné lokálně, dojde k jeho stažení a následnému spuštění.
Co je Docker desktop? Docker Desktop je grafický nástroj pro správu různých komponent a funkcí Docker, včetně kontejnerů, obrázků, svazků (úložiště připojené ke kontejneru), vývojových prostředí v kontejnerech a dalších.

Co je Docker hub?

Docker Hub je veřejný registr udržovaný Dockerem a společně s důvěryhodným registrem Dockeru, který je podnikovým řešením, nabízí Azure Azure Container Registry. Registry kontejnerů mají také AWS, Google a další. Pokud jde o to, co je docker compose? Docker Compose pomáhá definovat a sdílet aplikace s více kontejnery. Pomocí Docker Compose můžete vytvořit soubor pro definování služeb. Jediným příkazem můžete vše roztrhnout nebo narušit. Můžete definovat zásobník aplikace v souboru a zachovat tento soubor v kořenu vašeho úložiště projektu v rámci správy verzí.

Co je Portainer?

Portainer je populární uživatelské rozhraní Dockeru, které vám pomůže vizualizovat vaše kontejnery, obrázky, svazky a sítě. Portainer vám pomůže převzít kontrolu nad prostředky Dockeru na vašem počítači, vyhýbat se zdlouhavým příkazům terminálu.

By Anh

Co to je předpona? :: Jaký je rozdíl mezi veřejnou a neveřejnou IP adresou?
Užitečné odkazy