Domovská stránka > C > Co Je To Biometrie?

Co je to biometrie?

Biometrie (též biometrika) je obor zabývající se měřením a vyhodnocováním: kvantitativních znaků živých organizmů (obory: biologie, lesnictví, krajinářství atp.); biologických charakteristik a charakteristik chování lidí (obory: autentizace a identifikace osob, kriminalistika, forenzní vědy atp.).

Přečtěte si více

Co patří mezi biometrické prvky stabilní?

Biometrické prvky

  • verifikaci otisku prstu,
  • rozpoznávání duhovky,
  • analýzu sítnice,
  • rozpoznávání obličeje,
  • analýzu markantů hlavy,
  • rozpoznávání tvaru ucha,
  • detekci pachu těla,
  • rozpoznávání hlasu,
Co je bpd plodu? U všech plodů v poloze podélné koncem pánevním bylo změřeno HC (obvod hlavičky), BPD (biparietální průměr), AC (obvod břicha) a FL (délka stehenní kosti). Ke kvantifi kaci biometrických ukazatelů byly využity normogramy dle Hadlocka [3].

Co je délka Femuru?

Délka femuru je stehenní kosti (FL - femur length). Můžete se také zeptat, jak do kanady biometrické údaje? Biometrické údaje jsou oskenované otisky prstů a fotografie. Poskytnutí těchto údajů bylo zařazeno do podmínek k udělení studentského a pracovního povolení v Kanadě a to z důvodu lepší identifikace žadatelů, která má sloužit k větší ochraně cestovatelů a ke zvýšení bezpečnosti.

Co je to BPD?

Hraniční porucha osobnosti, též jako emočně nestabilní porucha osobnosti, (zkr. HPO, anglicky Borderline personality disorder) je v psychiatrii a psychoterapii jeden z typů poruchy osobnosti. Označuje se též jako hraniční typ emočně nestabilní osobnosti. Podle toho, co je zkratka bpd? Informace o zkratce 'BPD'

Hraniční porucha osobnosti; typ PO emočně nestabilní.

Pokud jde o to, co znamená labilní poloha plodu?

Obrat konce pánevního v těhotenství – do 33. týdne gravidity je poloha plodu v děloze labilní. Tento stav přetrvává déle u vícerodiček. Ke stabilnímu uložení dochází cca od 34. A další otázka, co znamená ap na ultrazvuku? výše) AP - anterioposteriorní - předozadní průměr hrudníku. AC (abdomen circumference) - obvod břicha plodu. HC (head circumference) - obvod hlavy plodu.

Lidé se také ptají, co je biparietální průměr?

Biparietální průměr (také známý jako BPD) je jedním z mnoha měření, která byla provedena během těhotenského ultrazvuku. Jedná se o měření průměru v celé lebce vyvíjejícího se dítěte, od jedné parietální kosti po druhou. BPD se používá k odhadování hmotnosti plodu a gestačního věku.

By Lody Gilpatrick

Co je to CRL? :: Čím nahradit Access?
Užitečné odkazy