Domovská stránka > J > Jak Kopírovat Text Pomocí Klávesnice?

Jak kopírovat text pomocí klávesnice?

Ke kopírování a vkládání můžete používat klávesové zkratky:

  1. PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení.
  2. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Přečtěte si více

A další otázka, co dělá zkratka ctrl f?

Ctrl

Ctrl + AVybrat vše
Ctrl + EZarovnání na střed (textový procesor)
Ctrl + FNajít
Ctrl + GDialogové okno Přejít na (textový procesor)
Kde je klávesová zkratka Win?
Ovládání oken
Klávesová zkratkaFunkce klávesové zkratky
Alt + Ctrl + Tabzobrazí spuštěné úlohy stejně jako Alt + Tab, ale zobrazený náhled zůstane vidět
Alt + Escpřepíná mezi otevřenými okny bez náhledu
Alt + mezerníkvyvolá nabídku na změnu velikosti okna

Jak stáhnout text?

Vyberte na stránce nějaké slovo tak, že nad ním dlouze podržíte prst. Tažením za úchytky ohraničující oblast výběru zahrňte do výběru všechen text, který chcete zkopírovat. Klepněte na Kopírovat na nástrojové liště, která se objevila. Jak kopírovat pouze text? Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte text nebo obrázek (Windows) stisknutím ctrl+X nebo stisknutím kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac). V Prohlížečích Chrome, Firefox a Chromium edge můžete k vložení textu použít také kombinaci kláves Ctrl+Shift+V a ⌘+Shift+V (vloží text bez formátování zdroje).

Když to vezmeme v úvahu, jak vložit zkopírovaný text?

klepnutím na: [Kopírovat] pro kopírování nebo [Vyjmout] pro vyjmutí vybraných znaků. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit zkopírovaný text a přidržte prst (přibližně 2 sekundy). Chcete-li text vložit, vyberte [Vložit]. Co znamená zkratka Ctrl? Ctrl (jedná se o zkratku anglického Control – „kontrolovat“) je jedním z nejdůležitějších tlačítek na klávesnici vůbec. Její stisk sám o sobě nevyvolá žádný pokyn, či odezvu. Jedná se totiž o párovou klávesu, která se vždy mačká společně s jednou, případně i dvěma dalšími klávesami.

Jak udělat F5?

udělat

Stisknutá klávesaAkce
CTRL + R (nebo F5)Aktualizuje aktivní okno.
Co dělá klávesa Alt? Klávesa Alt se nachází na počítačové klávesnici vlevo vedle mezerníku. Alt lze chápat jako zkratku pro slovo alternativa. Používá se jako modifikační klávesa podobně jako klávesa ⇧ Shift a spolu s klávesou Ctrl představuje třetí možnost, jak změnit význam původní klávesy.

Jak zavřít okno zkratka?

CTRL+W - zavře okno, uzavírá i průzkumníka.

By Leno

Jak nastavit klávesové zkratky Windows? :: Jak Prepinat obrazovky?
Užitečné odkazy