Domovská stránka > J > Jak Dělíme Monitory?

Jak dělíme monitory?

Monitory můžeme podle používaných technologií rozdělit na několik skupin: obrazovka – CRT, klasická vakuová obrazovka (dnes se už nepoužívá) LCD – využívá tekuté krystaly. plazmová obrazovka – dříve progresivní technologie.

Přečtěte si více

Jak dlouhou dobu dosvitu má Luminofor CRT obrazovky?

Nejkratší dobu dosvitu, řádově v desítkách mikrosekund s bílou barvu luminoforu, mají černobílé televizní obrazovky. Osciloskopické obrazovky mají zpravidla barvu stopy zelenožlutou, s dobou dosvitu 25 až 50 milisekund. Jak funguje plazmový monitor? U plazmových displejů funguje ovládání intenzity na principu modulace pulsního kódu (Pulse Code Modulation – PCM). Tato modulace slouží k převedení analogového signálu s nekonečným rozsahem na binární slovo s pevně danou délkou. Proto jsou PDP obrazovky plně digitální.

Jak funguje počítačový monitor?

A jak TN LCD funguje? U displeje je krystal v klidovém stavu, pokud na něj není přivedeno napětí, a pak pixel propouští světlo. Pokud je na elektrody krystalu přivedeno napětí, ten se šroubovitě stočí a zamezí prostupu světla. Jak funguje OLED TV? OLED (Organic Light-Emitting Diode)

Jak již napovídá samotný název technologie, displeje využívají k vytváření obrazu organických elektroluminiscenčních diod. Ty oproti tekutým krystalům v LCD nepotřebují prosvítit, sami totiž světlo vytvářejí. Ve srovnání s LCD tak mají OLED zobrazovače výrazně nižší spotřebu.

Jak funguje televizni obrazovka?

Princip televize spočívá v přeměně optického obrazu v elektrický obrazový signál, v přenosu elektrického signálu a zpětné přeměně opět na optický obraz. Využívá vlastnost lidského oka, které vnímá dílčí podněty jako celek, probíhají-li dostatečně rychle za sebou. V jakých jednotkách je udávána velikost monitoru? Velikost monitoru se udává v palcích, jeden palec má velikost 2,54 cm. Mluvíme-li o velikosti monitoru, myslíme tím velikost obrazovky, lépe řečeno velikost její úhlopříčky. Proto když slyšíme, že monitor je patnáctipalcový, musíme si uvědomit, že úhlopříčka obrazovky má patnáct palců.

A další otázka, v čem se měří velikost monitoru?

Velikost monitorů k PC se měří úhlopříčkou, neboli vzdáleností protilehlých rohů měřenou v palcích (1" = 2,54 cm). Co obsahuje monitor? Monitory pracují na principu katodové trubice (CRT - Cathode Ray Tube). Hlavní částí každého monitoru je obrazovka, na jejímž stínítku se zobrazují jednotlivé pixely. Monitor je připojen přímo k videokartě zasílající patřičné informace, které budou na monitoru (jeho obrazovce) zobrazeny.

Co to je obrazovka?

Obrazovka typu CRT (zkratka pro cathode ray tube) je zobrazovací zařízení, které funguje na principu katodové trubice (typ urychlovače elektronů) se stínítkem. Tato trubice je uzavřena do vakuové baňky. Obraz je vytvořen pomocí tří svazků urychlených elektronů, jeden pro každou barvu základního spektra RGB.

By Cyrus

Kdy vznikl monitor? :: Kolik stojí MMS vodafon?
Užitečné odkazy