Domovská stránka > J > Jak Tvrdě Resetovat Iphone?

Jak tvrdě resetovat iPhone?

Podržte boční tlačítko spolu s libovolným z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí vypínací posuvník. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne. Pokud zařízení přestalo reagovat, zkuste ho vynuceně restartovat.

Přečtěte si více

Jak na reset iPhone?

Jak resetovat tovární nastavení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

  1. Klepněte na Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat [Zařízení] Potom klepněte na Smazat data a nastavení.
  2. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte svůj kód nebo heslo k Apple ID. Pak potvrďte, že chcete zařízení smazat.
  3. Počkejte, než se zařízení smaže.
Jak dát iPhone do továrního nastavení bez hesla? V libovolném prohlížeči přejděte na web Apple ID, kde můžete najít a kliknout na možnost Zapomněli jste Apple ID nebo heslo. Zadejte své Apple ID a odpovězte na bezpečnostní otázky. Poté můžete změnit Apple ID pro reset iPhone podle vašich požadavků.

Co se stane při továrním nastavení?

Obnova do továrních hodnot je operace, během které dojde ke smazání všech dat, aplikací a nastavení. Dostane se do stavu v jakém byl při rozbalení z krabičky. Jedná se o doporučený krok, pokud nějaká funkce telefonu nefunguje i přes její správné nastavení. Co se Zablokovanym Iphonem? Stiskněte a podržte tlačítko podle modelu svého iPhonu a současně iPhone připojte k počítači. Tlačítko nepouštějte. Stále tlačítko držte, dokud se na iPhonu neobjeví obrazovka režimu zotavení, pak ho teprve pusťte. Pokud uvidíte obrazovku vyžadující zadání kódu, musíte iPhone vypnout a začít znovu.

Co delat kdyz nejde restartovat iPhone?

Stiskněte a ihned pusťte tlačítko zvýšení hlasitosti, pak stiskněte a ihned pusťte tlačítko snížení hlasitosti a potom stiskněte a podržte postranní tlačítko. Když se na displeji objeví logo Apple, tlačítko pusťte. Lidé se také ptají, jak restartovat iphone se 2020? Jak iPhone SE (2020) restartovat

  1. Stiskněte, a poté pusťte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
  2. Poté stiskněte a pusťte tlačítko pro snížení hlasitosti.
  3. Nakonec stačí, abyste podrželi boční zapínací/vypínací tlačítko, dokud nedojde k restartování zařízení.

Jak restartovat iPhone když nejde tlačítko?

Na svém iOS zařízení spusťte Nastavení. Klepněte na Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch. Klepněte a podržte tlačítko pro uzamčení obrazovky, dokud se nezobrazí výzva k přejetí pro vypnutí. Jakmile se telefon vypne, připojte jej pomocí kabelu ke zdroji napájení – po chvilce se zapne sám. Jak na tvrdy restart? Existuje několik různých způsobů tvrdého restartu počítače. Nejběžnějším způsobem je stisknutí a podržení tlačítka napájení, dokud se počítač nevypne. To může někdy trvat i několik sekund. Dalším způsobem je odpojení napájecího kabelu od počítače a jeho opětovné zapojení. Tím obvykle dojde k restartování počítače.

Jak odhlásit rozbitý iPhone?

Poškozený iPhone můžete zkontrolovat několika způsoby:
-Zkontrolujte, zda na displeji nejsou čáry nebo praskliny. Pokud je displej prasklý, bude možná nutné jej vyměnit.
-Zkontrolujte, zda tlačítka správně fungují. Pokud tlačítka nefungují, možná bude třeba je vyměnit.
-Zkontrolujte, zda nabíjecí port funguje správně. Pokud nabíjecí port nefunguje, může být nutná jeho výměna.
-Zkontrolujte, zda správně funguje zvukový port. Pokud audio port nefunguje, může být nutná jeho výměna.

By Pennie Freitag

Jak přejít na nový iPhone? :: Jak zjistit kdo má trvalý pobyt?
Užitečné odkazy