Domovská stránka > C > Co Poskytuje Logická Nezávislost Dat?

Co poskytuje logická nezávislost dat?

Logická datová nezávislost znamená, že můžeme provádět změny v logické struktuře databáze, aniž by to uživatel poznal. otevřené soubory = obyčejné soubory operačního systému, nejstarší, nenesou žádné doplňující informace, jen jako „data o datech“. Data jsou obsluhována pomocí aplikačních programů.

Přečtěte si více

Co je to Rdbms?

RDBMS = Relational DataBase Management System

Je to tedy databázový server, který spravuje databáze, komunikaci s klienty (lokálními nebo vzdálenými), vstupy a výstupy dat a jejich integritu. Příklady: DB/2, Firebird, MS SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase,
Co je Database? Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.

Jak fungují databáze v praxi?

Struktura databáze se ukládá na paměťové médiu. Jedná se o množinu dat či informací, které jsou organizované přehledně do tabulek pro snadnou orientaci. Příkladem může být knihovna nebo kartotéka, kde jsou záznamy uložené podle daných pravidel. Jak si vytvořit vlastní databází? Vytvoření databáze od začátku

  1. Otevřete Access (nebo vyberte Soubor > Nový) a vyberte Prázdná desktopová databáze.
  2. Zadejte název souboru a klikněte na Vytvořit. Pokud chcete soubor uložit do určitého umístění, vyberte Procházet.
  3. Tabulka1 se neuloží automaticky, proto ji nezapomeňte uložit, i když jste ji nezměnili.

Co je databáze MySQL?

MySQL je otevřený systém řízení báze dat uplatňující relační databázový model, vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní vlastněný společností Oracle Corporation. Jeho hlavními autory jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Jak funguje SQL? Jazyk SQL (Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk) je jakási "strojová" angličtina uzpůsobená pro manipulaci s daty. V praxi to funguje tak, že pošleme databázi příkaz v SQL a databáze nám vrátí jako výsledek požadovaná data.

Může se také zeptat, co je to primární klíč?

Primární klíč je pole nebo sada polí s hodnotami, které jsou v rámci tabulky jedinečné. Hodnoty klíče se dají použít k odkazování na celé záznamy, protože každý záznam má jinou hodnotu klíče. Každá tabulka může mít jenom jeden primární klíč. Kdy vzniká vnořená tabulka? 2) Kdy vzniká vnořená tabulka? a) vnořená tabulka se v Microsoft Accessu vytvořit nedá, b) jestliže nadefinujete vazbu jedné tabulky na druhou, c) jestliže vytvoříte vazbu mezi tabulkou a formulářem, d) jestliže vložíte tabulku do sestavy. 3) Kolik tabulek může mít databáze?

Jak se říká tabulce která obsahuje cizí klíč?

Následující tabulka obsahující cizí klíč se nazývá dětská tabulka a tabulka obsahující kandidátní klíč se nazývá odkazovaná nebo nadřazená tabulka.

By Willabella

Co je to prvek systému? :: Kdo napsal jadro pro Linux?
Užitečné odkazy