Setting Up Airport Express. Komplexní průvodce

Jak nastavit Apple AirPort?
Nastavení základny pomocí Macu

  1. Na Macu v řádku nabídek klikněte na ikonu Wi-Fi a potom vyberte základnu uvedenou v seznamu „Nová základna AirPort“.
  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Nastavení AirPortu vám automaticky nabídne nejvhodnější nastavení odpovídající podmínkám ve vaší síti.
Další informace najdete na support.apple.com

AirPort Express od společnosti Apple Inc. je malý bezdrátový směrovač s řadou funkcí a bezproblémovou komunikací. Tento článek vás provede jednotlivými kroky nastavení zařízení Airport Express, pokud si nejste jisti, jak na to. Budeme se zabývat i takovými otázkami, jako je nastavení můstku AirPort Express, jak Apple AirPort Express funguje a zda spolupracuje se sítěmi jiných výrobců. Jak nakonfigurovat zařízení AirPort:

1. Rozbalte a připojte: Nejprve ze zařízení AirPort Express vyjměte obal a shromážděte směrovač, napájecí zdroj a ethernetový kabel. Připojte druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky a druhý konec zapojte do směrovače. Do portu WAN na směrovači by měl přijít ethernetový kabel a do druhého konce by měl přijít váš modem.

2. Nastavte síť: Přejděte do nabídky „Nastavení“ na počítači Mac nebo zařízení iOS a vyberte možnost „Wi-Fi“. Ujistěte se, že je aktivována funkce Wi-Fi, a poté v seznamu připojených sítí vyberte síť AirPort. Pokud je to požadováno, zadejte heslo dodané se zařízením AirPort Express.

3. Spusťte program AirPort Utility: V počítači Mac nebo v zařízení iOS otevřete program AirPort Utility. Pokud jej ještě nemáte nainstalovaný, můžete jej získat v obchodě App Store nebo na stránce podpory společnosti Apple. V programu AirPort Utility klikněte na tlačítko „+“ a přidejte nové zařízení.

4. Nastavte směrovač. Nástroj prohlédne vaši síť a vyhledá všechna dostupná zařízení AirPort. Ze seznamu vyberte zařízení AirPort Express a klikněte na tlačítko „Continue“.

5. Upravte nastavení sítě: V následujícím okně můžete změnit nastavení sítě podle svých potřeb. Máte možnost změnit název sítě (SSID), nastavit heslo a vybrat bezpečnostní protokol. Kromě toho můžete povolit možnosti, jako je sdílení tiskárny a přístup k síti pro hosty. Po dokončení klepněte na tlačítko „Pokračovat“, abyste mohli pokračovat dále. V případě potřeby vás program AirPort Utility může vyzvat k aktualizaci firmwaru zařízení AirPort Express.

6. Upgrade firmwaru. Doporučujeme nainstalovat nejnovější firmware, aby byl zaručen špičkový výkon a bezpečnost. Chcete-li dokončit postup aktualizace, dodržujte pokyny zobrazené na obrazovce.

7. Dokončete nastavení: Po dokončení konfigurace se zobrazí souhrn nastavení. Zkontrolujte je a poté stisknutím tlačítka „Continue“ dokončete konfiguraci. Nyní můžete zařízení AirPort Express používat. Konfigurace můstku AirPort Express:

Za účelem zvýšení dosahu stávající sítě může zařízení AirPort Express fungovat také jako bezdrátový most. Chcete-li nakonfigurovat AirPort Express jako most, postupujte podle následujících kroků: 1. Připojte zařízení AirPort Express: Pomocí ethernetového připojení připojte zařízení AirPort Express ke stávající síti. Druhý konec kabelu připojte k portu WAN zařízení AirPort Express a druhý konec k portu LAN hlavního směrovače. Ujistěte se, že jsou obě zařízení zapnutá.

2. Spusťte program AirPort Utility: Na počítači Mac nebo zařízení iOS otevřete aplikaci AirPort Utility. 3. Zahrňte zařízení AirPort Express: V aplikaci AirPort Utility klikněte na tlačítko „+“ a vyberte AirPort Express ze seznamu kompatibilních zařízení. Poté klikněte na tlačítko „Pokračovat“. Nastavte režim přemostění výběrem možnosti „Create a wireless network“ (Vytvořit bezdrátovou síť) v dalším poli a stisknutím tlačítka „Continue“ (Pokračovat).

5. Nastavte parametry sítě: Upravte síťové parametry můstkové sítě AirPort Express. Máte možnost zvolit jiný název sítě (SSID) a heslo nebo zůstat u primární sítě. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko „Continue“ (Pokračovat).

6. Aktualizujte firmware (v případě potřeby): Pokud váš AirPort Express potřebuje aktualizaci firmwaru, nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.

7. Dokončete konfiguraci: Zkontrolujte souhrn nastavení a stisknutím tlačítka „Continue“ dokončete konfiguraci. Nyní, když je váš AirPort Express nakonfigurován tak, aby fungoval jako bezdrátový most, se aktuální dosah vaší sítě zvýší. Je Apple AirPort Express stále funkční?

Zařízení AirPort Express fungují správně i poté, co společnost Apple v roce 2018 přestala vyrábět produktovou řadu AirPort. Přesto mohou poskytovat spolehlivé bezdrátové připojení a provádět operace, jako je nastavení bezdrátové sítě, zvýšení dosahu sítě a streamování hudby AirPlay.

Rozšíření sítě jiné než Apple pomocí AirPort Express:

Ano, pomocí AirPort Express můžete rozšířit síť jiného výrobce než Apple. Zařízení AirPort Express se může připojit k jakékoli stávající síti Wi-Fi, pokud je nakonfigurováno jako bezdrátový most, nezávisle na tvůrci sítě. Díky tomu můžete pomocí AirPort Express rozšířit pokrytí sítě, aniž byste museli mít celou síť Apple.

Závěrem lze říci, že konfigurace a přizpůsobení nastavení směrovače AirPort Express je jednoduchý proces, který zahrnuje vybalení z krabice, připojení, konfiguraci a nastavení. Aplikace AirPort Utility nabízí jednoduché uživatelské rozhraní, které vás provede nastavením zařízení AirPort Express jako bezdrátového mostu nebo jako samostatného směrovače. Navzdory rozhodnutí společnosti Apple ukončit výrobu produktové řady AirPort jsou zařízení AirPort Express stále užitečná a lze je použít k rozšíření sítí jiných výrobců.

FAQ
Jak nastavím opakovač Wi-Fi?

K nastavení opakovače Wi-Fi je třeba použít následující kroky: 1. Vyberte vhodné místo: Umístěte opakovač Wi-Fi na místo, které se nachází v oblasti pokrytí vaší stávající sítě Wi-Fi. To zaručí spolehlivý a silný signál. Připojte se k opakovači tak, že opakovač Wi-Fi zapnete a zapojíte do elektrické zásuvky. Připojte počítač, smartphone nebo jiné zařízení k síti Wi-Fi opakovače. Tato síť se obvykle označuje termínem „opakovač“ nebo „rozšiřovač“. 3. Získejte konfiguraci opakovače: Po otevření opakovače zadejte jeho IP adresu do webového prohlížeče. Tuto IP adresu obsahuje samotný opakovač nebo uživatelská příručka. Po zadání IP adresy budete muset zadat uživatelské jméno a heslo. Použijte přihlašovací údaje, které byly dodány v uživatelské příručce, nebo výchozí přihlašovací údaje. 4. Nastavte opakovač: Po přihlášení se zobrazí obrazovka nastavení opakovače. Vyhledejte volbu s nápisem „Wireless Setup“ (Nastavení bezdrátové sítě) nebo „Repeater Mode“ (Režim opakovače). Vyberte tuto možnost a poté ze seznamu dostupných sítí vyberte aktuální síť Wi-Fi. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo sítě Wi-Fi. Po výběru sítě Wi-Fi uložte nastavení a počkejte, až se opakovač restartuje.

5. Použijte nastavení. Tento postup může chvíli trvat. Po restartování by měl být opakovač připojen k aktuální síti Wi-Fi.

6. Zkontrolujte připojení: Pomocí svého zařízení se připojte k rozšířené síti Wi-Fi opakovače. V místě, kde byl dříve signál slabý nebo žádný, zkontrolujte, zda máte trvalé a silné připojení.

Podle těchto pokynů byste měli úspěšně nainstalovat opakovač Wi-Fi a zvýšit dosah své stávající sítě Wi-Fi.