Převod videa do dokumentu v telefonu. Průvodce krok za krokem

Jak oříznout video v telefonu?
Úprava videa

  1. Otevřete video, které chcete upravit.
  2. Klepněte na ikonu úprav Upravit.
  3. Vyberte typ efektu, který chcete u videa použít, a posouváním na stupnici proveďte požadované změny.
  4. Po dokončení klepněte na Hotovo.
  5. Úpravu vrátíte zpátky tak, že zrušíte výběr možnosti nebo klepnete na Zrušit.
Další informace najdete na support.google.com

Chytré telefony se v současné digitální éře staly nezbytnou součástí našeho života a fungují jako komunikační nástroje i multimediální centra. Je pochopitelné, že mnozí z nás se ocitají v situaci, kdy z různých důvodů potřebují převést tyto filmy do dokumentů, a to s ohledem na možnost nahrávání a uchovávání vysoce kvalitních záznamů. Poradíme vám, ať už chcete převést video z iPhonu, upravit jeho formát, nebo ho dokonce převést do formátu PDF. Videa můžete také sdílet jako dokumenty v aplikaci WhatsApp. V tomto článku vám důkladně vysvětlíme, jak videa v telefonu převést na dokumenty.

1. Převod videa na dokument pro aplikaci WhatsApp: Uživatelé známé služby pro zasílání zpráv WhatsApp mohou posílat dokumenty a další typy souborů. Video soubory jako dokumenty však nejsou nativně podporovány. K převodu videa do formátu dokumentu, který lze odeslat pomocí aplikace WhatsApp, můžete použít následující akce: Nainstalujte si do telefonu aplikaci pro převod videa na dokument z obchodu s aplikacemi. Otevřete aplikaci pro převod videa a vyberte video, které chcete převést.

– Vyberte preferovaný typ dokumentu, například PDF, Word nebo prostý text.

– Zahajte proces převodu a hotový produkt uložte do telefonu. Nyní otevřete aplikaci WhatsApp, vyberte chat nebo kontakt, kterému chcete videodokument odeslat, a poté vyberte položku nabídky Příloha dokumentu.

– Vyhledejte a vyberte převedený videosoubor z telefonu. Odesláním videodokumentu dojde k jeho přijetí jako dokumentu, který lze otevřít a zobrazit.

2. Integrace videa z iPhonu do dokumentu: Pokud máte iPhone a chcete odeslat video jako dokument, je postup poměrně jednoduchý. Zde je uveden postup, jak na to: Na iPhonu otevřete aplikaci Fotografie a vyberte video, které chcete převést.

– Klikněte na ikonu Sdílet, která vypadá jako čtverec se šipkou směřující nahoru.

– Ze seznamu možností vyberte možnost „Uložit do souborů“. Kliknutím na místo v aplikaci Soubory vyberte místo, kam chcete videodokument uložit. Chcete-li zahájit proces převodu, klepněte v následující

části na možnost „Uložit“. Video lze poté po uložení jako dokument v aplikaci Soubory sdílet prostřednictvím e-mailu, aplikací pro zasílání zpráv nebo jakékoli jiné platformy, která umožňuje sdílení dokumentů.

3. Úprava formátu videa v telefonu: Chcete-li zajistit, aby video v telefonu bylo kompatibilní s určitým hardwarem nebo softwarem, může být občas nutné upravit formát videa. Ke změně formátu videa v telefonu můžete použít aplikaci konvertor videa. Zde je obecný popis toho, co se stane: Nainstalujte si do telefonu aplikaci konvertoru videa z obchodu s aplikacemi. Otevřete aplikaci a vyberte video, které chcete převést.

– Vyberte požadovaný výstupní formát, například MP4, AVI nebo MKV.

– Zahajte proces převodu a hotový produkt uložte do telefonu. Video bylo nyní převedeno a je k dispozici pro použití nebo sdílení v novém formátu.

4. Převod videa do formátu PDF Může být výhodné převést video do souboru PDF, aby byl obsah videa zachován ve formátu dokumentu. Ačkoli se filmy často nepřevádějí do PDF přímo, můžete tak učinit pomocí softwaru pro nahrávání obrazovky nebo programů, které převádějí filmy do PDF. Zde je obecná strategie: Nainstalujte si do telefonu program pro nahrávání obrazovky nebo aplikaci pro převod videa do formátu PDF z obchodu s aplikacemi. Otevřete program a během přehrávání videa, které chcete převést, začněte snímat obrazovku.

Po dokončení nahrávání uložte soubor do formátu PDF. Do vygenerovaného souboru PDF bude zahrnuta řada statických obrázků z filmu, čímž se změní na formát dokumentu.

Závěrem lze říci, že existuje mnoho způsobů a programů pro převod videa do dokumentů v telefonu. Postupy popsané v tomto článku vám pomohou dosáhnout vašich cílů, ať už chcete převést video pro sdílení v iPhonu, upravit jeho formát nebo z něj vytvořit PDF. Chcete-li z těchto konverzí získat co nejlepší výsledky, mějte na paměti výběr důvěryhodných programů.

FAQ
Mohu vložit video do dokumentu aplikace Word?

Odpověď zní, že video do dokumentu aplikace Word vložit můžete. Video však nebude zahrnuto přímo do samotného dokumentu. Místo toho můžete do dokumentu aplikace Word vložit zástupný symbol nebo odkaz, po jehož kliknutí se video spustí.

Pro vložení filmu do dokumentu aplikace Word můžete použít následující postupy:

Přejděte na stránku v dokumentu aplikace Word, kam chcete v kroku 1 vložit video. 2. Na panelu nástrojů aplikace Word vyberte kartu „Vložit“. 3. Na panelu nástrojů vyberte v části „Média“ možnost „Online video“.

4. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete vyhledat filmy z různých webových stránek, včetně YouTube nebo Vimeo. Stejně tak lze vložit video z vašeho účtu OneDrive nebo SharePoint. 5. Zadejte klíčové slovo pro vyhledávání videa, které chcete vložit, nebo, pokud jej máte, vložte adresu URL videa. 6. Z výsledků vyhledávání vyberte film, který chcete vložit, a poté klikněte na tlačítko „Vložit“. V dokumentu aplikace Word bude video zařazeno jako odkaz nebo zástupný symbol. 8. Vy nebo čtenář dokumentu musíte mít funkční připojení k internetu a kliknout na odkaz nebo zástupný symbol, aby se video zobrazilo.

Mějte na paměti, že v závislosti na verzi aplikace Microsoft Word, kterou používáte, se může proces importu videa výrazně změnit.

Jak uložit video z aplikace WhatsApp jako dokument?

Níže uvedený postup vám ukáže, jak uložit video z aplikace WhatsApp jako dokument: V kroku 1 otevřete aplikaci WhatsApp v telefonu.

2. Vyhledejte konverzaci nebo chat, ve kterém se video nachází. 3. Klepnutím na video zahájíte jeho přehrávání.

4. Během přehrávání videa vyhledejte nabídku nastavení nebo tlačítko sdílení, které jsou obvykle označeny třemi tečkami. 5. Klepnutím na ikonu sdílení nebo na nabídku nastavení zobrazíte seznam možností sdílení. 6. Z možností sdílení vyberte „Uložit jako dokument“ nebo „Uložit do souborů“. V závislosti na operačním systému a výběru aplikací v telefonu se mohou tyto možnosti měnit. 7. Pokud budete vyzváni, vyberte umístění nebo složku, kam chcete video uložit jako dokument. 8. Klepnutím na tlačítko „Uložit“ nebo „OK“ zahájíte po výběru umístění postup ukládání. 9. Sledujte, jak se video převede a uloží jako dokument. V závislosti na tom, jak je film velký, může tento proces nějakou dobu trvat. V telefonu můžete po dokončení procesu převodu a uložení přistupovat k uloženému videu jako k dokumentu v určeném adresáři nebo složce.

Pomocí výše uvedených technik byste měli být schopni uložit video z aplikace WhatsApp jako dokument v telefonu.