Převod textu na číslo ve vzorci Excelu

Jak převést číslo na text?
Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a potom klikněte na Text.
Další informace najdete na support.microsoft.com

Stalo se vám někdy, že jste potřebovali použít Excel k převodu textu na čísla? Excel nabízí řadu způsobů, jak převést text na čísla, ať už pracujete s importovanými daty, nebo jen potřebujete odstranit problém s formátováním. V tomto příspěvku tyto techniky prozkoumáme a odpovíme na některé často kladené otázky k tomuto tématu. Zkratka aplikace Excel pro převod textu na čísla

Použití nástroje Vložit speciální v aplikaci Excel je jedním z nejrychlejších způsobů, jak změnit text na čísla. Zde je uveden postup, jak na to:

1. Rozhodněte, které buňky v rozsahu obsahují text, který chcete změnit na čísla. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný rozsah a z kontextové nabídky vyberte možnost „Kopírovat“. 3. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na jinou buňku vyberte z kontextové nabídky možnost „Vložit speciální“.

4. V dialogovém okně Vložit speciální vyberte možnost „Hodnoty“ a stiskněte tlačítko „OK“.

Pomocí této zkratky můžete okamžitě vyměnit původní text za odpovídající číselné hodnoty. Je to velmi užitečné, pokud potřebujete převést rozsáhlý soubor dat. Převod písmen na čísla v aplikaci Excel

Funkci ASCII aplikace Excel lze použít v situacích, kdy potřebujete změnit znaky na čísla. Funkce ASCII vrací hodnotu ASCII znaku, kterou lze použít k reprezentaci písmen jako čísel. Zde je názorný příklad:

=CODE(A1)

V této ilustraci je buňka obsahující písmeno, které chcete transformovat, označena jako A1. Hodnotu ASCII písmene v této buňce vrátí funkce CODE. Tuto hodnotu pak můžete použít pro formátování nebo další výpočty.

Přimět Excel k číslování buněk

Excel občas nedokáže identifikovat čísla zadaná do buněk jako číselné hodnoty. K tomu může dojít při importu dat z externích zdrojů nebo při ručním zadávání dat, která obsahují počáteční nuly nebo speciální znaky. K přesnému číslování buněk v aplikaci Excel můžete použít následující techniky:

1. Rozhodněte se, jaký rozsah buněk chcete převést. 2. Klepněte na tlačítko „Text do sloupců“ na kartě „Data“ na pásu karet aplikace Excel. 3. V průvodci převodem textu na sloupce vyberte možnost „Delimited“ a klikněte na tlačítko „Další“. 4. Zvolte oddělovač (například čárku, tabulátor nebo mezeru), který rozdělí čísla v datech, a klikněte na tlačítko „Další“. 5. Pro formát dat sloupce vyberte možnost „Obecné“ a poté klikněte na tlačítko „Dokončit“.

Zvolené buňky budou následně programem Excel převedeny do správného číselného formátu, což vám umožní provádět výpočty a analýzu dat. Proč Excel nedokáže převést text na čísla Excel nemusí automaticky převést text na čísla z několika různých důvodů. Jednou z častých příčin jsou počáteční nebo koncové mezery v textu. Excel nedokáže rozpoznat text jako číslo a považuje tyto mezery za nečíselné znaky. Před převedením textu na číslo můžete tento problém napravit pomocí funkce TRIM, abyste se zbavili všech počátečních nebo koncové mezery.

Dalším faktorem může být zahrnutí nečíselných znaků do textu. Jakékoli jiné znaky než čísla zabrání aplikaci Excel v jejich automatickém převodu, protože ta chápe čísla pouze jako číselné hodnoty. Za takových okolností může být nutné číselné hodnoty z textu extrahovat pomocí vzorců nebo jiných technik.

Závěrem lze říci, že převod textu na čísla v aplikaci Excel je běžná činnost, kterou lze provádět několika způsoby. Metody popsané v tomto článku vám umožní dosáhnout zamýšlených výsledků bez ohledu na to, zda potřebujete převést importovaná data, písmena na čísla nebo zajistit, aby Excel správně rozpoznal čísla. Vždy překontrolujte výsledky, abyste zaručili správnost, a vyberte metodu, která nejlépe odpovídá vašim jedinečným požadavkům a typu dat.

FAQ
Jak převést text na čísla?

V aplikaci Excel můžete k převodu textu na čísla použít funkci VALUE nebo funkci Paste Special. Zde jsou dva přístupy, které můžete použít: 1. Využití funkce VALUE

Do prázdné buňky zadejte vzorec „=VALUE(odkaz na buňku)“.

b. Nahrazením odkazu na buňku obsahující text, který chcete převést, za „odkaz na buňku“

c. Zadejte text a aplikace Excel jej změní na číslo. Zkopírujte rozsah buněk obsahující text, který chcete transformovat, a poté jej pomocí možnosti Vložit speciální vložte.

b. Klepněte pravým tlačítkem myši na jinou buňku a z nabídky vyberte možnost „Vložit speciální“.

c. V dialogovém okně Vložit speciální vyberte možnost „Hodnoty“ a zaškrtněte políčko „Přidat“.

d. Když vyberete buňku a klepnete na tlačítko OK, Excel do ní vloží převedená čísla. Pomocí těchto technik můžete v aplikaci Excel převádět text na čísla a používat převedená data k provádění výpočtů a dalších úloh.

Existuje vzorec pro převod textu na číslo?

Ano, pro převod textu na čísla je k dispozici vzorec aplikace Excel. Vzorec „VALUE“ přemění textový řetězec, který představuje číslo, na skutečné číslo. Chcete-li použít vzorec VALUE, postupujte podle tohoto příkladu: =VALUE(A1)

Buňka, která obsahuje textovou hodnotu, kterou chcete v tomto příkladu transformovat, je A1. Jednoduše změňte A1 na správný odkaz na buňku pracovního listu.

Jak změníte písmena na čísla?

V aplikaci Excel můžete k převodu písmen na čísla použít kombinaci funkcí. Jednou z možností je funkce ASCII code, která převede každý znak na příslušný kód ASCII. Zde je podrobný návod: Vzorec „=CODE(UPPER(A1))-64“ lze použít ke změně velkých písmen na čísla, pokud se text, který chcete převést, nachází v buňce A1 pracovního listu. Pro zajištění konzistence se pro změnu malých písmen na velká používá funkce ‚UPPER‘. Funkce „KÓD“ udává kód ASCII zadaného znaku.

– Protože kód ASCII pro znak A je 65, odečtením 64 od kódu ASCII získáme požadovaný výsledek. 2. Pro převod velkých i malých písmen můžete použít vzorce „=CODE(UPPER(A1))-64“ pro velká písmena a „=CODE(LOWER(A1))-96“ pro malá písmena. 3. V případě potřeby přetáhněte vzorec dolů, abyste jej použili na další buňky. Tyto vzorce usnadňují změnu písmen na čísla v aplikaci Excel.