Kolik IP adres v /24?

IP adresy jsou základem fungování internetu. Každé zařízení připojené k počítačové síti, která využívá internetový protokol, má specifické číselné označení známé jako IP adresa. V síti se tyto adresy používají k lokalizaci a identifikaci zařízení. Formát IP adresy jsou obvykle čtyři sady celých čísel oddělených tečkami, například 192.168.0.1.

Zápis CIDR je jednou z oblíbených metod definování rozsahu adres IP. Pomocí notace CIDR (Classless Inter-Domain Routing) můžeme zadat rozsah adres IP. Pro označení délky prefixu se používá lomítko vpřed, za kterým následuje číslo, například /24 nebo /32. Počet bitů použitých k identifikaci síťové části adresy IP se označuje číslem, které následuje za lomítkem.

Než pochopíme, kolik adres IP je obsaženo v /24, musíme pochopit, co znamená „24“. Číslo za lomítkem vpřed v zápisu CIDR představuje počet bitů v síťové části adresy IP. Prvních 24 bitů adresy /24 tvoří síťovou složku, zatímco posledních 8 bitů slouží k identifikaci hostitelů připojených k síti.

Každý z 8 bitů v hostitelské části adresy IP má ve formátu /24 256 možných hodnot. První a poslední adresa IP v rozsahu jsou nicméně vyhrazeny pro vysílací, resp. síťové adresy. Výsledkem je, že /24 obsahuje 254 platných IP adres pro síťová zařízení.

Pokud jde o související dotaz, „26“ v /26 znamená, že síťová část zabírá prvních 26 bitů a zbývajících 6 bitů je určeno pro hostitelskou část. Každých 6 bitů v hostitelské části /26 má 64 možných hodnot. První a poslední IP adresa jsou rovněž rezervovány, takže v síti zbývá 62 IP adres, které lze použít.

Přemýšlejme nyní o /22. Prvních 22 bitů znaku /22 tvoří síťová část, pro hostitelskou část zbývá 10 bitů. Každý bit v hostitelské části má při přítomnosti 10 bitů 1 024 možných hodnot. První a poslední IP adresa jsou stejně jako dříve rezervovány, takže pro použití zbývá 1002.

Nakonec znak /32 označuje, že konkrétní zařízení nebo hostitel je identifikován pomocí kompletní 32bitové adresy IP. Jinak řečeno, znamená jedinou adresu IP.

V zápisu CIDR je počet bitů potřebných k identifikaci síťové části adresy IP označen číslem následujícím za lomítkem. Odečtením rezervovaných adres (síťových a vysílacích) od celkového počtu potenciálních adres lze určit počet použitelných adres IP v síti. V síti /24 je 254 použitelných IP adres, v síti /26 62, v síti /22 1 022 a v síti /32 jedna.

FAQ
Kolik IP adres je 29?

Celkem osm IP adres tvoří podsíť /29.

Kolik IP adres je v sítích 64?

V podsíti /64 je 18 446 744 073 709 551 616 IP adres.

Kolik IP adres je 31?

V jedinečné situaci má podsíť /31 pouze dvě platné IP adresy. Síť obdrží jednu IP adresu, zatímco zařízení připojené k síti obdrží druhou IP adresu.