Jak ztučnit řádek předmětu v aplikaci Outlook

Outlook je oblíbený e-mailový program, který poskytuje řadu funkcí a možností přizpůsobení pro zlepšení práce s e-maily. Možnost ztučnit řádek předmětu v aplikaci Outlook je jednou z těchto možností přizpůsobení. Zde se dozvíte, jak můžete v řádku předmětu e-mailu zvýraznit určitá slova nebo fráze, aby vynikl.

Chcete-li v aplikaci Outlook ztučnit řádek tématu, postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

Otevřete aplikaci Outlook a v kroku 1 spusťte nový e-mail.

Krok 2: Do určeného pole napište řádek předmětu, který chcete použít.

Krok 3: Vyberte text, který chcete ztučnit. Toho můžete dosáhnout tak, že na text najedete myší, kliknete na něj a přetáhnete jej, nebo pomocí kláves se šipkami při stisknuté klávese Shift.

Krok 4: Vyberte text a poté na pásu karet v horní části okna aplikace Outlook klikněte na kartu „Formátovat text“.

Krok 5: Chcete-li vybraný text naformátovat tučně, klikněte na tlačítko „B“ v části „Písmo“ na pásu karet. Vybraný text řádku předmětu se ihned stane tučným.

Pokud chcete změnit vzhled řádků předmětu e-mailu, můžete to v aplikaci Outlook provést změnou písma řádku předmětu. Zde je uveden postup, jak na to:

V levém horním rohu aplikace Outlook klepněte na kartu „Soubor“ a začněte.

Krok 2: V levém menu vyberte možnost „Možnosti“.

Krok 3: V okně Možnosti aplikace Outlook vyberte kategorii „Pošta“.

Krok 4: V rozevírací nabídce sekce „Psaní zpráv“ vyberte možnost „Kancelářské potřeby a písma“.

Krok 5: V okně „Osobní kancelářské potřeby“ vyberte možnost „Nové poštovní zprávy“ a poté klikněte na tlačítko „Písmo“. Krok 6: Formátujte předmět zprávy výběrem vhodného písma, velikosti a dalších možností formátování. V části „Ukázka“ je uveden náhled úprav. Krok 7: Pokud jste s úpravami spokojeni, uložte aktualizované nastavení písma kliknutím na tlačítko „OK“.

V aplikaci Outlook bohužel neexistuje vestavěný způsob, jak zvýraznit řádek předmětu. Můžete však zvýraznit určitá slova nebo fráze v řádku předmětu pomocí jiných možností formátování, jako je tučné písmo, kurzíva nebo podtržení.

Řádek předmětu e-mailu můžete v aplikaci Outlook formátovat různými způsoby, aby byl estetičtější nebo naučný. Zde je několik tipů: 1. Jak již bylo uvedeno, použijte tučné formátování ke zdůraznění klíčových slov nebo frází. Velká písmena používejte střídmě a účelně, abyste upozornili na konkrétní slova nebo zkratky. 3. Používejte emotikony nebo symboly, abyste tématickému řádku dodali větší estetickou působivost. Dávejte však pozor, abyste je nezneužívali nebo nepřidávali nadbytečné symboly. 4. Udržujte řádek tématu krátký a výstižný, abyste účinně sdělili klíčovou myšlenku.

Výběrem požadovaného textu a použitím možnosti tučného formátování můžete v aplikaci Outlook rychle ztučnit řádek předmětu. Kromě toho máte možnost změnit písmo řádku předmětu, naformátovat jej mnoha způsoby a zdůraznit určitá slova pomocí dalších možností formátování. Vaše e-maily budou vypadat lépe a budou mít větší dopad na příjemce, pokud řádky předmětu personalizujete.

FAQ
Lze personalizovat předmět e-mailu?

V aplikaci Outlook můžete přizpůsobit řádky předmětu e-mailu. Pomocí proměnných, jako jsou jména příjemců nebo jiné relevantní informace, umožňuje aplikace Outlook přidávat do řádků předmětu dynamický text. Přidání personalizovaného řádku předmětu do e-mailů by mohlo pomoci vyniknout a zaujmout čtenáře. K přizpůsobení řádku předmětu můžete v aplikaci Outlook využít kartu „Vložit“ a požadované možnosti z nabídky „Rychlé části“. Vaše e-maily budou efektivnější a přizpůsobené, pokud použijete tuto funkci, která umožňuje upravit řádky předmětu v závislosti na informacích specifických pro příjemce.

Jak změním písmo řádku předmětu?

Ke změně písma v řádku předmětu aplikace Outlook můžete použít následující akce: Nejprve otevřete aplikaci Outlook v počítači,

. 2. V levé horní části okna vyberte záložku „Soubor“. 3. V rozevírací nabídce vyberte položku „Možnosti“.

4. V levé části okna Možnosti aplikace Outlook klikněte na položku „Mail“.

5. V části „Vytvářet zprávy“ vyberte tlačítko „Kancelářské potřeby a písma…“. V poli Podpisy a tiskopisy vyberte záložku „Osobní tiskopisy“. 7. Vedle oblasti „Nové poštovní zprávy“ klepněte na tlačítko „Písmo…“. 8. Formátujte řádek předmětu pomocí preferovaného písma, velikosti a dalších možností formátování. 9. Chcete-li uložit změny a opustit okno Písmo, klepněte na tlačítko „OK“. 10. Chcete-li změny implementovat a zavřít okno Signatures and Stationery (Podpisy a tiskopisy), klikněte ještě jednou na tlačítko „OK“.

Jakmile dokončíte tyto kroky, aplikace Outlook upraví písmo řádku předmětu tak, aby odráželo vámi zvolené nastavení.

Jak vypnout přepisování v řádku předmětu aplikace Outlook?

Režim overtype v řádku předmětu aplikace Outlook můžete vypnout následujícími kroky: Otevřete aplikaci Outlook a v levém horním rohu vyberte kartu „Soubor“.

2. Chcete-li otevřít okno Možnosti aplikace Outlook, vyberte z nabídky vlevo položku „Možnosti“. 3. V levém postranním panelu okna Možnosti aplikace Outlook klikněte na kategorii „Pošta“. 4. Vyhledejte tlačítko „Upravit možnosti“ v části „Odesílání zpráv“ posunutím dolů. Chcete-li vstoupit do okna Možnosti úprav, klikněte v kroku 5 na tlačítko „Upravit možnosti“. 5. V levém postranním panelu okna Možnosti editoru vyberte kategorii „Upřesnit“. 7. Vyhledejte oblast „Editing options“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Use overtype mode“.

8. Chcete-li uložit změny a zavřít okna, klepněte na tlačítko „OK“. Po provedení těchto kroků bude režim přetypování aplikace Outlook účinně deaktivován, což vám umožní upravovat řádek předmětu bez obav z přepsání textu.