Jak změnit nastavení AirPodu a vyřešit běžné problémy

Na co je tlačítko na AirPods?
Všimli jste si malinkého, nenápadného tlačítka na nabíjecí krabičce? To vám pomůže spárovat AirPods se zařízením s operačním systémem Android, s Apple TV a jinými zařízeními.
Další informace najdete na www.letemsvetemapplem.eu

Od svého debutu si sluchátka AirPod získala neuvěřitelnou oblibu, protože zákazníkům Apple poskytují bezchybný bezdrátový poslech. Naučit se používat a upravovat různé možnosti však může výrazně zlepšit funkčnost vašich AirPods. V tomto příspěvku se podíváme na to, jak upravit nastavení AirPodů a vypořádat se s problémy, jako je pozastavení při vyjmutí jednoho AirPodu, přeskakování skladeb, řízení přehrávání a neočekávané zastavení. Změna nastavení AirPodu Abyste mohli upravit nastavení AirPodu, musíte navštívit nastavení Bluetooth v připojeném zařízení Apple. Zde naleznete podrobný návod:

1. Spusťte na iPadu nebo iPhonu aplikaci „Nastavení“. 2. Stiskněte klávesu > Nastavení. (2. Přejděte dolů a vyberte možnost „Bluetooth“. 3. V seznamu připojených zařízení vyberte klepnutím na ikonu „i“ vedle sluchátek AirPods. 4. Tím spustíte nastavení AirPods, kde můžete upravit řadu nastavení. Po odebrání jednoho sluchátka AirPod se zastaví pozastavení. Po vyjmutí sluchátka AirPod z ucha se přehrávání obvykle automaticky pozastaví. Pokud však chcete raději pokračovat v poslechu bez přerušení, můžete tuto funkci vypnout.

1. Chcete-li získat přístup k nastavení sluchátek AirPods, postupujte podle výše uvedených pokynů. 2. Přepínačem v této oblasti vypněte funkci „Automatická detekce ucha“. Skladby můžete přeskakovat klepnutím na sluchátka AirPods. Pomocí sluchátek AirPods můžete přehrávání zvuku ovládat pouhým klepnutím. Někteří uživatelé však mohli narazit na problémy, které této funkci brání fungovat tak, jak má. Zkontrolujte, zda lze sluchátka AirPods používat k přeskakování skladeb klepnutím: 1. Přejděte do nastavení AirPods, jak bylo uvedeno výše. V části „Double-Tap on AirPod“ můžete vybrat požadovanou akci pro levý i pravý AirPod. 3. Chcete-li povolit přeskakování skladeb pohybem dvojitého poklepání, vyberte pro jedno nebo obě sluchátka AirPods možnost „Next Track“ (Další skladba). Ovládání přehrávání pomocí AirPods Kromě přeskakování skladeb můžete pomocí AirPods spravovat několik funkcí přehrávání. Zde je několik užitečných akcí:

1. Přehrávání/pauza: Pro pozastavení nebo opětovné spuštění přehrávání jednoduše vyjměte jeden AirPod z ucha a znovu jej vložte.

2. Siri: Dvojitým poklepáním na každý AirPod aktivujete Siri a můžete používat hlasové příkazy, jako je ovládání hlasitosti a přepínání skladeb. Klepnutím na levý AirPod snížíte hlasitost a klepnutím na pravý AirPod ji zvýšíte během přehrávání zvuku. Neočekávané pauzy

Pokud se vaše sluchátka AirPods často přerušují nebo pozastavují bez varování, existuje několik možných řešení:

1. Navažte stabilní připojení: Zkontrolujte, zda jsou zařízení Apple a sluchátka AirPods v těsné blízkosti a neblokují je žádné stěny ani jiné překážky. 2. Restartujte sluchátka AirPods tak, že je vložíte zpět do pouzdra, zaklapnete kryt, počkáte několik sekund a pak kryt znovu otevřete. Restartováním sluchátek AirPods mohou být problémy s připojením odstraněny. 3. Aktualizujte firmware: Zkontrolujte, zda jsou pro vaše sluchátka AirPods k dispozici nějaké aktualizace firmwaru. Toho dosáhnete tak, že se ujistíte, že jsou vaše AirPods spárovány, a poté zkontrolujete aktualizace klepnutím na ikonu „i“ vedle vašich AirPods v nastavení Bluetooth.

Na závěr můžete upravit nastavení Bluetooth v propojeném smartphonu Apple a změnit tak nastavení sluchátek AirPods. Nastavením předvoleb pro funkce, jako je automatická identifikace ucha a gesta dvojitého poklepání, můžete maximalizovat provoz sluchátek AirPods. Vyřešení častých problémů, jako jsou chybné pauzy nebo přeskakování skladeb, navíc může pomoci zaručit bezchybný zvukový zážitek. Prozkoumejte tyto možnosti a řešte případné problémy, abyste mohli sluchátka AirPods využívat naplno.

FAQ
Proč moje sluchátka AirPods přestanou přehrávat hudbu, když je vyndám?

Vestavěná funkce nazvaná „Automatická detekce ucha“ způsobuje, že jeden AirPod automaticky přestane přehrávat hudbu, když jej vyjmete z ucha. Tato funkce má prodloužit výdrž baterie a zlepšit kvalitu poslechu. Hudba se znovu spustí, jakmile AirPod znovu vložíte. Pokud však máte problém s tím, že se zvuk po opětovném vložení zařízení AirPod zastaví, může se jednat o problém s připojením nebo chybu softwaru. Můžete vyzkoušet níže uvedené postupy řešení potíží: V kroku 1 se ujistěte, že jsou obě sluchátka AirPod zcela nabita. 2. Zkontrolujte, zda vaše uši a sluchátka AirPods neobsahují žádné překážky nebo nečistoty, které by mohly ovlivnit automatické rozpoznávání uší. 3. Restartujte počítač (Mac, iPhone nebo iPad) a ujistěte se, že je nainstalována nejnovější aktualizace softwaru. 4. Resetujte sluchátka AirPods tak, že je vyberete v nastavení Bluetooth v zařízení, zvolíte možnost „Zapomenout toto zařízení“ a klepnete na „OK“. Poté sluchátka AirPods znovu spárujte.

5. Pokud žádný z výše uvedených postupů nefunguje, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Apple a požádat o další pomoc nebo popřemýšlet o tom, zda byste neměli nechat sluchátka AirPods otestovat v prodejně Apple Store.

Why won t my airpod pros skip when i tap them?

Důvodů, proč vaše sluchátka AirPods Pro nepřeskakují melodie, když na ně klepnete, může být několik. Můžete se pokusit provést následující kroky k odstranění potíží: 1. Zkontrolujte, zda je gesto klepnutí správně přiděleno: Klepněte na ikonu „i“ vedle sluchátek AirPods Pro v části Bluetooth v aplikaci Nastavení na iPhonu. Zkontrolujte, zda jsou v části „Stisknutí a podržení AirPods“ přiřazeny příslušné akce „Vlevo“ a „Vpravo“. Pro přeskakování skladeb by měly být nastaveny na „Next Track“ nebo „Previous Track“. 2. Zkontrolujte, zda jsou zapnuty dotykové ovládací prvky: Klepněte na ikonu „i“ vedle sluchátek AirPods Pro v sekci Bluetooth v aplikaci Nastavení na iPhonu. Zkontrolujte, zda je zapnutý přepínač „Automatická detekce uší“. Dotykové ovládání je aktivováno a vaše sluchátka AirPods Pro jsou díky této funkci schopna rozpoznat, kdy je máte v uších. 3. Překontrolujte, zda máte sluchátka AirPods Pro správně umístěna v uších. Pokud nemáte sluchátka AirPods Pro vhodně umístěna v uších, nemusí občas gesta klepnutí fungovat tak, jak mají. Proveďte potřebné úpravy, aby byla pevně uchycena a stabilní. Čištění sluchátek AirPods Pro je důležité, protože nánosy ušního mazu na dotykových ovládacích prvcích nebo senzorech mohou ovlivnit jejich správnou funkci. K jemnému čištění sluchátek AirPods Pro použijte malý kartáček nebo měkký hadřík, který nepouští vlákna. 5. Resetujte sluchátka AirPods Pro: V případě, že jsou předchozí pokyny neúspěšné, můžete se pokusit AirPods Pro resetovat. Na iPhonu otevřete aplikaci Nastavení, vyberte Bluetooth a poté stiskněte ikonu „i“ vedle sluchátek AirPods Pro, abyste toho dosáhli. Znovu klepněte na „Zapomenout toto zařízení“ a poté potvrďte. Poté vložte sluchátka AirPods Pro do nabíjecího pouzdra, odemkněte víko a stiskněte a podržte tlačítko nastavení na zadní straně pouzdra, dokud přední kontrolka LED nezačne blikat bíle. Znovu připojte sluchátka AirPods Pro k iPhonu a zkontrolujte, zda byl problém odstraněn.

Pokud žádný z těchto postupů problém neodstraní, možná by stálo za to kontaktovat podporu společnosti Apple a požádat o další pomoc.