Jak zkopírovat a vložit obrázek na jiný obrázek v iPhone iOS 16

Chcete vylepšit možnosti úprav fotografií v iPhone iOS 16? Jednou z nejpoužívanějších metod je kopírování a vkládání jednoho obrázku na jiný, což vám umožní vytvořit výrazné kompozice a zahrnout do fotografií zajímavé aspekty. V tomto příspěvku vás provedeme postupem kopírování a vkládání jednoho obrázku na druhý v iPhonu se systémem iOS 16 a také se budeme zabývat souvisejícími dotazy a obavami. Jak mohu zkopírovat a vložit obrázek z iPhonu do jiného snímku?

Na iPhonu se systémem iOS 16 můžete zkopírovat a vložit obrázek na jiný obrázek následujícími jednoduchými úkony: Na iPhonu otevřete aplikaci Fotky a vyberte obrázek, který chcete duplikovat.

2. Klikněte na čtvereček se šipkou nahoru připomínající ikonu sdílení v levém dolním rohu obrazovky. V nabídce sdílení vyberte možnost „Kopírovat fotografii“.

3. Výsledkem bude zkopírování kopie obrázku do schránky. Nyní přejděte na obrázek, na který chcete zkopírovaný obrázek v kroku 4 vložit. Můžete použít program pro úpravu fotografií třetí strany nebo otevřít jiný obrázek v aplikaci Fotografie. 5. Po otevření druhého obrázku klepněte na obrazovku, aby byly viditelné možnosti úprav. Hledejte ikonu „+“ nebo „Přidat“, která obvykle označuje možnost přidání nebo vložení fotografie. 6. Klepněte na ikonu vložení/přidání a v zobrazeném rozevíracím seznamu vyberte možnost „Vložit“. Nyní vložíme duplikovaný obrázek nad druhý obrázek. Nástroje pro úpravy, které nabízí používaný program, umožňují měnit velikost, polohu a orientaci vloženého obrázku. Díky tomu můžete oba obrázky snadno spojit. Proč je kopírování a vkládání v systému iOS 16 nemožné?

Důvodů, proč na iPhonu se systémem iOS 16 nelze kopírovat a vkládat obrázky, může být několik:

1. Oprávnění Ujistěte se, že aplikace Fotky a všechny další aplikace třetích stran pro úpravu fotografií, které používáte, mají potřebná oprávnění. Ověřte, že aplikace mají oprávnění k zobrazení vašich fotografií, tak, že přejdete do Nastavení > Soukromí > fotografie.

Omezení aplikací: Možnost kopírování a vkládání obrázků na jiné obrázky nemusí být podporována všemi aplikacemi třetích stran. Ujistěte se, že program pro úpravu fotografií, který používáte, tuto funkci má.

3. Problémy se softwarem: Zkontrolujte, zda je v iPhonu spuštěna nejnovější verze systému iOS 16. Pokud tomu tak není, aktualizujte software zařízení na nejnovější verzi, protože může obsahovat opravy chyb a vylepšení.

Jak v systému iOS 16 replikujete objekt?

Na iPhonu se systémem iOS 16 můžete pomocí následujících kroků replikovat objekt, například určitou součást obrázku:

1. Začněte otevřením obrázku objektu, který chcete replikovat.

2. Klepněte na tlačítko Upravit v pravém horním rohu obrazovky, které je obvykle označeno ikonou tužky.

3. Prstem nebo tužkou Apple Pencil vytvořte hrubý obrys objektu, který chcete duplikovat. Výběr bude lepší díky integrované technologii rozpoznávání objektů v systému iOS 16.

4. Po provedení výběru se dotkněte tlačítka Kopírovat, které je obvykle znázorněno dvěma překrývajícími se čtverci.

5. Vyberte obrázek nebo aplikaci, kam chcete zkopírovanou položku vložit. Při výběru způsobu vložení obrázku na jiný obrázek postupujte podle stejných pokynů jako dříve a vyberte možnost Vložit.

Jak mohu vrstvit jeden obrázek na druhý?

Postupy kopírování a vkládání obrázku na jiný obrázek, známé také jako překrývání, lze použít k umístění obrázku na jiný obrázek. Chcete-li dosáhnout požadovaného vzhledu, většina programů pro úpravu obrázků, včetně vestavěné aplikace Fotky v systému iOS 16, umožňuje vrstvit fotografie a měnit jejich umístění a průhlednost.

Závěrem lze říci, že používání kopírování a vkládání jednoho obrázku na druhý v zařízení iPhone v systému iOS 16 je chytrá metoda, jak zdokonalit své schopnosti při úpravách fotografií a vytvářet originální kompozice. Podle pokynů uvedených v tomto článku můžete tuto práci rychle dokončit a prozkoumat nesčetné možnosti slučování obrázků a vytvářet vizuálně úžasné snímky.

FAQ
Jak vložit obrázek do jiného obrázku?

Níže uvedený postup lze použít s iPhonem se systémem iOS 16 k vložení obrázku do jiného obrázku: 1. Spusťte aplikaci Fotky na iPhonu a vyberte obrázek, který chcete sloučit s jiným. 2. Klikněte na tlačítko „Sdílet“, které se často zobrazuje jako čtverec se šipkou směřující ven. 3. Z nabídky, která se objeví, vyberte možnost „Kopírovat fotografii“ a přeneste vybraný obrázek do schránky zařízení. 4. Vraťte se do aplikace Fotografie a vyberte obrázek, do kterého chcete zkopírovaný obrázek vložit. 5. Klikněte na tlačítko Upravit, které je obvykle označeno třemi vodorovnými čarami nebo ikonou založenou na posuvníku. Pod nástroji pro úpravy najdete ikonu připomínající čtverec s menším čtvercem uvnitř nebo ikonu s překrývajícími se fotografiemi. Chcete-li získat přístup k možnosti „Přidat“ nebo „Překrýt“, klepněte na ni. 7. Výběrem možnosti „Vložit“ ze seznamu alternativ přidáte zkopírovaný obrázek k již vybranému. 8. Pomocí gesta štípnutí nebo jiných dostupných nástrojů pro úpravy pak můžete podle potřeby změnit velikost, uspořádání nebo otočit vložený obrázek. 9. Až budete s umístěním spokojeni, klepněte na tlačítko „Hotovo“ nebo „Uložit“ a změněný obrázek s přidaným obrázkem uložte. Na iPhonu se systémem iOS 16 byste měli být schopni efektivně vložit obrázek do jiného obrázku podle těchto pokynů.

Umožňuje systém iOS 16 kopírování úprav?

Kopírování úprav je v systému iOS 16 možné ano. Pomocí nejnovější verze systému iOS můžete rychle zkopírovat obrázek z iPhonu a vložit jej na jiný obrázek. Uživatelé mohou pomocí této funkce snadno slučovat nebo míchat fotografie a dávat tak svým fotografiím nový rozměr a originalitu.