Jak zastavit stahování v počítači Mac. Průvodce rušením a zastavováním procesů

Jak vypnout aplikace na pozadí Mac?
Stiskněte současně klávesy Option (nebo Alt), Command a Esc (Escape).
Další informace najdete na support.apple.com

Uživatelé počítačů Mac mohou za určitých okolností potřebovat pozastavit stahování, instalaci nebo aktualizaci. Existují způsoby, jak tyto operace na Macu zastavit, ať už se jedná o zastavené stahování, nechtěnou instalaci nebo přetrvávající aktualizaci. V tomto příspěvku se podíváme na několik technik, které lze použít k zablokování aktualizací, zastavení instalací a zrušení stahování v zařízení Apple.

1. Jak zrušit zmrazení stahování v počítači Mac Zastavené stahování může být nepříjemné, zejména pokud omezuje možnost používat další funkce počítače Mac. Chcete-li zastavit zastavené stahování, proveďte následující akce:

– V počítači Mac nejprve přejděte do složky „Stažené soubory“. To můžete provést tak, že po kliknutí na ikonu Finderu v Docku vyberete z postranního panelu položku „Downloads“.

– Ve složce Stažené soubory vyhledejte soubor nebo soubory, které se právě stahují. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor vyberte z rozbalovací nabídky možnost „Odstranit“. Alternativně můžete soubor přetáhnout na ikonu koše v Docku.

– Pokud stahování zpracovává určitá aplikace, můžete ji donutit k ukončení, aby se stahování zastavilo. Klepněte na nabídku Apple v levém horním rohu obrazovky, vyberte možnost „Vynutit ukončení“ a poté vyberte program, který stahování způsobil. Chcete-li vynutit ukončení aplikace, zvolte „Vynutit ukončení“.

2. Jak zastavit stahování aplikace Apple:

Tyto kroky proveďte, pokud chcete zastavit stahování před jeho zahájením nebo pokud jste omylem zahájili stahování, které již nechcete dokončit: Otevřete program nebo prohlížeč, který má stahování na starosti.

– Projděte aplikaci a najděte správce stahování nebo panel nástrojů. Může se zobrazit jako tlačítko nebo jiné okno. Klepněte na tlačítko „X“ nebo „Zrušit“ vedle jednotlivého stahování, které chcete zastavit. Stahování bude následně ukončeno.

3. Pokyny pro zastavení procesu instalace: Příležitostně můžete chtít zastavit již zahájenou instalaci. Níže uvedené kroky lze použít k zastavení instalace v počítači Mac: Klepnutím na ikonu Finderu v Docku a výběrem položky „Aplikace“ z postranního panelu získáte přístup do složky „Aplikace“ v počítači Mac.

– Vyhledejte program nebo aplikaci, která je právě nainstalována. Přetáhněte program na ikonu koše v Docku nebo po kliknutí pravým tlačítkem myši vyberte z kontextové nabídky možnost „Přesunout do koše“.

– Chcete-li aplikaci z počítače Mac zcela odinstalovat po jejím přesunutí do koše, vysypte koš. Kliknutím pravým tlačítkem myši na symbol koše v Docku vyberte z nabídky možnost „Vyprázdnit koš“.

4. Pokyny pro zastavení aktualizace počítače Mac: Pokud se Mac ocitl v aktualizační smyčce nebo pokud potřebujete aktualizaci zastavit, zastavte aktualizaci pomocí níže uvedených postupů.

– V nabídce Apple v levém horním rohu obrazovky vyberte položku „System Preferences“. V okně Předvolby systému vyberte položku „Aktualizace softwaru“. Kliknutím na zobrazenou možnost „Zastavit nyní“ zastavte probíhající aktualizaci. Tím se postup aktualizace vašeho Macu zastaví.

Při pozastavování aktualizací, instalaci programů nebo zastavování stahování na Macu postupujte vždy opatrně. Před zastavením postupu se ujistěte, že tak chcete učinit, a promyslete možné důsledky. Podle těchto pokynů můžete převzít zpět kontrolu nad svým Macem a efektivně spravovat stahování, instalace a aktualizace.

FAQ
Jak zrušit zaseknuté stahování?

Zastavené stahování na počítači Mac můžete ukončit následujícími kroky: V okně správce stahování zkuste nejprve kliknout na tlačítko „X“ nebo „Stop“ vedle ukazatele průběhu stahování. Tím se pokusíte stahování zastavit a vyřadit jej ze seznamu.

2. Pokud to nepomůže, můžete vynutit ukončení programu, který stahování zpracovává. To provedete tak, že v nabídce Apple zvolíte „Vynutit ukončení“ (nebo na klávesnici stisknete kombinaci kláves Command + Option + Escape). V poli Vynutit ukončení aplikací vyberte program, který stahuje soubor, a klikněte na tlačítko „Vynutit ukončení“. 3. Pokud aplikace na nucené ukončení nereaguje, zkuste využít nástroj Activity Monitor. Využitím vyhledávání Spotlight nebo přesměrováním do složky Nástroje ve složce Aplikace můžete získat přístup k nástroji Monitor aktivity. V nástroji Activity Monitor vyhledejte a vyberte proces související se stahováním. Poté vyberte tlačítko Ukončit proces, reprezentované ikonou „X“ na panelu nástrojů. Pokud budete vyzváni, akci potvrďte.

4. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může být nutné restartovat počítač Mac. Chcete-li počítač restartovat, stiskněte nabídku Apple a vyberte možnost „Restartovat“. Zastavené stahování by mělo být po restartu zrušeno.

Podle těchto pokynů byste měli být schopni zrušit zastavené stahování v počítači Mac.

Jak zastavit zastavené stahování?

K rozmrazení zamrzlého stahování na Macu můžete provést následující kroky: Nejprve klikněte na modrobílou ikonu veselého obličeje v doku a spusťte program „Finder“. 2. Poté v postranním panelu v levé části okna Finderu vyberte možnost „Downloads“ (Stažené soubory). Po provedení tohoto úkonu se zobrazí seznam vašich nejnovějších stažených souborů. 3. Najděte zamrzlé nebo jinak nepohyblivé stahování a kliknutím na něj jej vyberte. 4. Klikněte na tlačítko „X“ na panelu nástrojů v horní části okna Finderu, zatímco je stahování vybráno. V důsledku toho se postup stahování ukončí. 5. Pokud je program, který stahování zahájil, stále zamrzlý a neukončuje se, můžete jej násilně ukončit. To provedete tak, že v nabídce „Apple“ v levém horním rohu obrazovky zvolíte „Force Quit“. 6. Vyhledejte a vyberte program, který stahoval soubor, v poli „Force Quit Applications“. poté z nabídky vyberte „Force Quit“. Po vynuceném ukončení aplikace by se zmrazené stahování mělo zastavit a nyní můžete bezpečně zavřít okno Finderu.

Pomocí výše uvedených technik byste měli být schopni úspěšně zastavit zastavené stahování v počítači Mac.