Jak zapnout Handoff na Macu a vyřešit běžné problémy

Pomocí praktické funkce Handoff můžete snadno pokračovat v práci na projektech na iPhonu, iPadu a Macu. Zapnutím funkce Handoff na Macu můžete snadno přepínat mezi zařízeními a pokračovat tam, kde jste skončili. Tento příspěvek vás však provede postupem, pokud máte problémy s nefunkčností funkce Handoff nebo chcete pochopit, jak ji zapnout.

1. Zapnutí funkce Handoff na počítači Mac: Pro zapnutí funkce Handoff na Macu proveďte následující kroky: 1. Klepnutím na ikonu Apple v levém horním rohu obrazovky zobrazte nabídku Apple. 2. V rozevírací nabídce vyberte možnost „System Preferences“ (Předvolby systému).

3. V seznamu systémových předvoleb vyberte položku „General“ (Obecné). 4. Zaškrtněte políčko vedle položky „Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices“.

Po provedení těchto úkonů by měla být funkce Handoff na vašem Macu povolena. Nyní můžete využívat plynulý přenos práce mezi zařízeními.

2. Řešení problémů s Handoff:

Pokud Handoff na vašem Macu nefunguje správně, zkuste provést následující kroky k odstranění problémů: Handoff vyžaduje přesnou hardwarovou a softwarovou kompatibilitu, proto se ujistěte, že jsou vaše zařízení kompatibilní. Musí být použit model Macu z roku 2012 nebo novější a musí na něm být nainstalován macOS Yosemite (10.10) nebo novější verze. V iPhonu nebo iPadu by měl být nainstalován iOS 8 nebo novější. a. Zapněte Bluetooth a Wi-Fi: Aby předávání fungovalo efektivně, je nutné připojení Bluetooth a Wi-Fi. Ujistěte se, že všechna zařízení mají zapnuté a správně fungující Wi-Fi a Bluetooth.

c. Přihlaste se pomocí stejného Apple ID: Handoff vyžaduje, aby bylo do všech zařízení přihlášeno stejné Apple ID. Zkontrolujte, zda jste na všech zařízeních podporujících Handoff přihlášeni pomocí stejného Apple ID. Nastavení funkce Handoff na všech zařízeních zkontrolujte tak, že v iPhonu nebo iPadu přejdete do Nastavení, v další nabídce do Obecné a pak do Handoff. Zkontrolujte, zda je funkce Handoff zapnutá. Podobně použijte dříve uvedené metody ke kontrole nastavení Handoff na Macu. Restartujte svá zařízení: Příležitostně může potíže s Handoff vyřešit rychlý restart. Chcete-li aktualizovat nastavení a připojení v Macu, iPhonu a iPadu, restartujte každé zařízení. Pokud Handoff stále nefunguje, je možné resetovat nastavení sítě ve všech zařízeních. Toho dosáhnete tak, že přejdete do Nastavení, vyberete Obecné, pak Reset a kliknete na „Resetovat nastavení sítě“. Mějte na paměti, že tímto postupem budou odstraněny všechny uložené sítě Wi-Fi a hesla.

3. Předávání hovorů z iPhonu do Macu: Kromě přenosu úkolů můžete na Macu přijímat a uskutečňovat telefonní hovory z iPhonu pomocí funkce Handoff. Pro aktivaci této funkce dodržujte následující kroky: 1. Otevřete Nastavení na iPhonu, poté Telefon a poté Hovory na jiných zařízeních. 2. Stiskněte klávesu Nabídka. 2. Přepněte přepínač vedle Macu na „Povolit hovory na jiných zařízeních“.

Nyní se vám na Macu zobrazí oznámení, když vám iPhone zavolá, a vy jej tam budete moci přijmout.

4. Vzdálený přístup k Macu: Pokud chcete k Macu přistupovat na dálku, funkce Handoff není to, co potřebujete. Úlohy lze přesouvat mezi zařízeními, která jsou fyzicky blízko sebe, pomocí funkce Handoff. Ke vzdálenému přístupu můžete využít také software třetích stran pro vzdálenou plochu, aplikaci Vzdálená plocha od společnosti Apple nebo vestavěnou funkci sdílení obrazovky v systému macOS.

Závěrem lze říci, že podle výše uvedených metod můžete v počítači Mac rychle povolit funkci Handoff a vyřešit případné problémy. Pro bezproblémové fungování funkce Handoff nezapomeňte zkontrolovat nastavení, ujistit se, že je vaše zařízení kompatibilní, a mít zapnuté Bluetooth a Wi-Fi. Kromě toho je k dispozici mnoho technik, pokud chcete k Macu přistupovat na dálku nebo přijímat hovory z iPhonu na Macu. Využijte snadnost funkce Handoff při snadném přepínání mezi zařízeními Apple.

FAQ
Jak připojit iPad k MacBooku?

K připojení iPadu k MacBooku můžete použít tyto postupy: 1. Ujistěte se, že iPad a MacBook používají nejnovější verze softwaru. 2. Otevřete Nastavení na iPadu a vyberte „Obecné“. 3. Přejděte dolů a vyberte „Handoff & Suggested Apps“. 4. Přepněte možnost „Handoff“ do polohy zapnuto. Na MacBooku klikněte na nabídku Apple v levém horním rohu a vyberte „Předvolby systému“.

5. 6. Zvolte „General“ a ujistěte se, že je v zobrazeném seznamu zaškrtnuto „Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices“. 7. Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou iPad i MacBook přihlášeny ke stejnému účtu iCloud.

Po provedení výše uvedených postupů by nyní měl být váš iPad připojen k MacBooku prostřednictvím funkce Handoff. Zahájení práce na iPadu a její snadné pokračování na MacBooku nebo naopak je díky funkci Handoff možné.

Poznámka: Pokud se během procesu připojení vyskytnou problémy, ověřte, zda je funkce Handoff podporována na obou modelech iPadu a MacBooku. Kromě toho se ujistěte, že obě zařízení podporují technologii Bluetooth a jsou připojena ke spolehlivé síti Wi-Fi.

Proč Handoff nefunguje na iPhonu a Macu?

Příčin nefunkčnosti funkce Handoff na iPhonu i Macu může být celá řada. Zde jsou uvedeny některé typické problémy, které je třeba vyřešit: Zkontrolujte, zda jsou v obou zařízeních zapnuty technologie Bluetooth a Wi-Fi.

1. Bluetooth a Wi-Fi. Pro hands-free komunikaci mezi zařízeními musí být zapnuty obě technologie. 2. Kompatibilita softwaru: Zkontrolujte, zda iPhone a Mac používají nejnovější verze svých operačních systémů. Pokud je software v obou zařízeních zastaralý, nemusí handoff fungovat. Aktualizujte software v obou zařízeních na nejnovější verzi. 3. Zkontrolujte, zda je v nastavení obou zařízení zapnuta funkce Handoff. Zkontrolujte, zda je funkce Handoff zapnutá v Nastavení > Obecné > AirPlay a Handoff na iPhonu. Zkontrolujte, zda je v Nastavení systému > Obecné na Macu zaškrtnuto políčko „Povolit Handoff mezi tímto Macem a zařízeními iCloud“.

4. Synchronizace iCloud: Pro správnou funkci handoff je nutná synchronizace s iCloudem. Zkontrolujte, zda je váš účet iCloud na obou zařízeních aktivní. Zkontrolujte, zda je aktivován a správně synchronizován také účet iCloud Drive. 5. Blízkost a dosah: Aby mohlo dojít k předání, musí být obě zařízení blízko sebe, často v dosahu Bluetooth. Pokud jsou zařízení příliš daleko, může předání selhat. Při pokusu o použití funkce Handoff mějte iPhone a Mac blízko sebe.

Pokud tyto postupy při řešení problémů nepomohou, budete se možná muset obrátit na podporu společnosti Apple s žádostí o další pomoc, protože se může jednat o konkrétnější problémy s vašimi zařízeními.