Jak zálohovat Surface Pro 4 a obnovit data. Komplexní průvodce

Jak vytvořit zalohu?
Zálohování počítače pomocí Historie souborů Historii souborů můžete použít k zálohování na externí jednotku nebo do umístění v síti. Vyberte Spustit > Nastavení > Aktualizovat & Zabezpečení > Zálohování > Přidat jednotku a pak zvolte externí jednotku nebo síťové umístění pro vaše zálohy.
Další informace najdete na support.microsoft.com

Oblíbený Microsoft Surface Pro 4 kombinuje výhody tabletu a notebooku. Surface Pro 4 musíte často zálohovat, ať už jej používáte k pracovním, školním nebo osobním účelům, abyste ochránili bezpečnost svých důležitých dat. V tomto článku si projdeme několik technik zálohování zařízení Surface Pro 4 a případného obnovení dat.

Zálohování na externí pevný disk Surface Pro 4 jedním kliknutím: Vytvoření zálohy dat Surface Pro 4 na externí pevný disk je spolehlivý a praktický způsob ochrany bezpečnosti vašich dat. Zde je návod, jak postupovat:

Krok 1: Připojte externí pevný disk k zařízení Surface Pro 4 pomocí kabelu USB. Krok 2: Z nabídky Start přejděte do Ovládacích panelů. 3. Vyberte položku „Systém a zabezpečení“, po jejímž dokončení byste měli vybrat položku „Historie souborů“.

Krok 4: V levé části okna Historie souborů klikněte na položku „Zálohování obrazu systému“. V kroku 5

vyberte jako umístění zálohy externí pevný disk. Krok 6: Chcete-li zahájit proces zálohování, klikněte na tlačítko „Start Backup“.

2. Vytvoření zálohy zařízení Surface Pro 4 na USB: Pokud nemáte externí pevný disk, můžete zálohovat zařízení Surface Pro 4 na USB disk. Za tímto účelem dodržujte následující kroky:

V prvním kroku připojte jednotku USB k zařízení Surface Pro 4. Krok 2: Současným stisknutím kláves Windows + E spusťte Průzkumníka souborů. V kroku tři vyhledejte a vyberte soubory nebo složky, které chcete zálohovat. Krok 4: Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané věci a vyberte možnost „Kopírovat“.

Krok 5: Spusťte Průzkumníka souborů a přistupte k disku USB. Krok 6: Chcete-li soubory zkopírovat, klikněte pravým tlačítkem myši uvnitř složky disku USB a vyberte možnost „Vložit“. 3. Obnovení dat ze zařízení Surface Pro 4: Existují metody, jak obnovit ztracená nebo omylem smazaná data na zařízení Surface Pro 4. V případě potřeby je možné je obnovit. To, co můžete udělat, je následující:

Abyste zabránili přepsání ztracených dat, je prvním krokem okamžité ukončení používání zařízení Surface Pro 4. Krok 2: Připojte k zařízení Surface Pro 4 disk USB nebo externí pevný disk. Krok 3: Stáhněte si a nastavte spolehlivý program pro obnovu dat, například Recuva nebo EaseUS Data Recovery Wizard. Spusťte program pro obnovu dat z kroku 4 a vyberte jednotku, na které došlo ke ztrátě dat. V kroku 5 spusťte postup skenování a počkejte na jeho dokončení. Krok 6: Po dokončení skenování zobrazte obnovené soubory a vyberte ty, které chcete obnovit.

Krok 7: Výběrem externího pevného disku nebo jednotky USB rozhodněte, kam obnovené soubory uložíte. 4. Přenesení kompletního počítače na externí pevný disk: Pomocí integrované funkce Zálohování a obnovení systému Windows zálohujte kompletní počítač Surface Pro 4 včetně operačního systému a všech souborů. Postupujte následujícím způsobem:

V kroku 1 připojte externí pevný disk s dostatečným úložným prostorem. Krok 2: V Ovládacích panelech otevřete „Zálohování a obnovení (Windows 7)“.

V kroku 3 vyberte v seznamu vlevo možnost „Vytvořit obraz systému“. V kroku 4

vyberte externí pevný disk jako umístění zálohy. Krok 5: Vyberte jednotky, které chcete zálohovat, obvykle oddíl pro obnovení a systémovou jednotku (C:). Krok 6: Vyberte možnost „Start Backup“ (Spustit zálohování) a počkejte na dokončení.

Chcete-li svá data ochránit před náhodnou ztrátou nebo selháním hardwaru, je nezbytné zařízení Surface Pro 4 zálohovat. Pravidelné provádění zálohování vám zajistí klid bez ohledu na to, zda se rozhodnete zálohovat na externí pevný disk, jednotku USB nebo vytvořit úplný obraz systému. Možnost obnovit data ze zařízení Surface Pro 4 vám navíc může v případě neočekávaných okolností zachránit život. Vždy používejte renomovaný software pro obnovu dat a proveďte navrhovaná opatření, abyste zvýšili své šance na úspěšné obnovení.

FAQ
Jak ručně zálohovat soubory?

K ručnímu zálohování souborů v zařízení Surface Pro 4 můžete použít následující postupy: Připojte k zařízení Surface Pro 4 USB flash disk nebo externí pevný disk. 2. 3. Stisknutím klávesy Windows spolu s písmenem E na klávesnici spusťte Průzkumníka souborů. 3. Vyhledejte dokumenty nebo složky, které chcete zálohovat. 4. Klepnutím na soubory nebo složky je vyberte nebo podržením klávesy Ctrl vyberte více věcí najednou. 5. Po provedení kliknutí pravým tlačítkem myši na vybrané soubory nebo složky vyberte pomocí kontextové nabídky možnost „Kopírovat“. 6. Otevřete Průzkumníka souborů a přejděte na připojené zařízení USB flash nebo externí pevný disk. 7. Chcete-li zkopírovat soubory nebo složky na externí paměťové zařízení, klikněte pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti a z kontextové nabídky vyberte možnost „Vložit“.

8. Vydržte, dokud nebude proces kopírování dokončen. V závislosti na velikosti dat a rychlosti externího úložného zařízení se bude potřebná doba lišit.

9. Po úspěšném dokončení přenosu souborů opatrně vysuňte externí úložné zařízení ze zařízení Surface Pro 4.

Podle těchto pokynů můžete soubory ze zařízení Surface Pro 4 na externí úložné zařízení zálohovat ručně.

Jak zálohovat zařízení Surface Pro na externí pevný disk Seagate?

Při zálohování zařízení Surface Pro 4 na externí pevný disk Seagate se můžete řídit těmito postupy: 1. Pomocí připojení USB propojte zařízení Surface Pro 4 s externím pevným diskem Seagate.

2. Po připojení stiskněte klávesy Windows + E a spusťte na zařízení Surface Pro 4 Průzkumníka souborů. 3. V Průzkumníku souborů vyhledejte a vyberte soubory nebo složky, které chcete zálohovat. Podržením stisknuté klávesy Ctrl při kliknutí na jednotlivé soubory nebo složky je vyberete všechny. 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané soubory nebo složky a z kontextové nabídky vyberte možnost „Kopírovat“. 5. Pomocí Průzkumníka souborů vyhledejte externí pevný disk Seagate. V části „Tento počítač“ nebo „Počítač“ by měl být uveden. 6. Chcete-li otevřít externí pevný disk Seagate, dvakrát na něj klikněte. 7. Klikněte pravým tlačítkem myši uvnitř složky externího pevného disku Seagate a z kontextové nabídky vyberte možnost „Vložit“. Když to uděláte, vybrané soubory nebo složky vašeho zařízení Surface Pro 4 se zkopírují na externí pevný disk. 8. Vydržte, dokud nebude proces kopírování dokončen. Množství kopírovaných dat určí, jak dlouho to bude trvat.

Po dokončení procesu zálohování můžete externí pevný disk Seagate od zařízení Surface Pro 4 bezpečně odpojit. Získáte spolehlivé zálohovací řešení s bezpečně zálohovanými soubory a složkami na externím pevném disku.